Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

Beleid

Account opgeschort wegens ongeldig verkeer of beleidsredenen

Waarom is mijn account opgeschort?

Ter bescherming van gebruikers, uitgevers en adverteerders die deel uitmaken van ons advertentie-ecosysteem, neemt Google beleidsschendingen en ongeldig verkeer erg serieus. Hoewel we uitgevers doorgaans op de hoogte stellen van beleidsschendingen en ongeldig verkeer op siteniveau, en hiertegen ook actie ondernemen, kan het voorkomen dat accounts wegens beleidsschendingen of ongeldig verkeer worden opgeschort of gedeactiveerd.

Een accountopschorting biedt u de tijd en gelegenheid om op uw site de benodigde wijzigingen aan te brengen. De opschortingsduur kan verschillen. De duur van uw opschorting wordt aangegeven in de e-mailmelding. Als uw account is opgeschort, kunt u nog steeds inloggen op uw AdSense-account. Er worden tijdens de opschorting echter geen advertenties weergegeven. Sitebeoordelingen en accountupgrades worden onderbroken totdat de opschorting is opgeheven. Er is ook automatisch een betalingsstop ingesteld voor uw account.

Aan het einde van deze opschortingsperiode wordt de advertentieweergave automatisch hervat en de betalingsstop opgeheven. Vervolgens controleren we uw account op naleving van ons beleid. Indien zich na een opschortingsperiode problemen met beleidsschendingen of ongeldig verkeer blijven voordoen, deactiveren we uw account mogelijk permanent. Tegen een opschorting kunt u geen bezwaar aantekenen.

Als uw account is opgeschort, ontvangt u van AdSense een e-mail waarin staat of dit is gebeurd wegens beleidsschendingen of wegens ongeldig verkeer. Kijk in de e-mail wat op u van toepassing is en raadpleeg het relevante gedeelte hieronder.

Opschorting van een account wegens beleidsschending(en)

Ons programmabeleid is erop gericht om iedereen binnen ons advertentie-ecosysteem een positieve advertentiebeleving te bieden. Als we constateren dat een van uw sites ons beleid schendt, sturen we u een waarschuwingsbericht waarin we u vragen de site aan te passen of zetten we de weergave van advertenties op uw site meteen uit. Dit laatste gebeurt alleen in het geval van een ernstige schending.

Bij herhaaldelijke of ernstige schending van ons beleid kunnen we ervoor kiezen niet alleen op siteniveau maar ook op accountniveau actie te ondernemen. Mogelijk schorten we uw account tijdelijk op om u in staat te stellen al uw content te bekijken, schendingen te verhelpen en te waarborgen dat u ook in de toekomst aan ons beleid voldoet.

Log in op uw account en bekijk de schendingsgeschiedenis voor meer informatie over de beleidsschendingen die tot de opschorting hebben geleid. Als u behoefte heeft aan tips waarmee u uw sites kunt controleren op beleidsschendingen of aan aanvullende uitleg over ons beleid, raadpleegt u de volgende bronnen:

We hopen dat u de geconstateerde beleidsschendingen tijdens de opschortingsperiode kunt verhelpen. Als u ons beleid na de opschortingsperiode nog steeds schendt, wordt uw account gedeactiveerd. Als dit gebeurt, worden mogelijk uw inkomsten ingehouden die verband houden met schendingen, tot maximaal uw totale inkomsten in de afgelopen 60 dagen. Zo kunnen de gedupeerde adverteerders worden terugbetaald indien dit mogelijk en van toepassing is.

Tip: Voor meer informatie over opschorting van een account wegens beleidsschendingen raadpleegt u: Inzicht in accountwaarschuwingen en opschortingen wegens beleidsschending.

Opschorting van een account wegens ongeldig verkeer

We controleren niet alleen op mogelijke beleidsschendingen, maar analyseren ook alle klikken en vertoningen om na te gaan of deze wellicht binnen een gebruikspatroon vallen dat de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever op kunstmatige wijze verhoogt. Als we vaststellen dat uw account ongeldig verkeer genereert, kunnen we uw account opschorten of deactiveren. Als dit gebeurt, worden mogelijk uw inkomsten ingehouden die verband houden met schendingen, tot maximaal uw totale inkomsten in de afgelopen 60 dagen. Zo kunnen de gedupeerde adverteerders worden terugbetaald indien dit mogelijk en van toepassing is.

Door uw account op te schorten, bieden we u de gelegenheid te onderzoeken uit welke bronnen het ongeldige verkeer afkomstig is, verdacht verkeer te identificeren en te blokkeren, en te waarborgen dat u in de toekomst alleen geldig verkeer ontvangt. Tegen een opschorting kunt u geen bezwaar aantekenen. We raden u aan te leren hoe u uw verkeer segmenteert, zodat u meer inzicht krijgt in het verkeer naar uw site en dit beter kunt volgen en evalueren. Zo kunt u mogelijk ook beter de bronnen van ongeldig verkeer achterhalen. Voor meer informatie gaat u naar ons Helpcentrum voor advertentieverkeerskwaliteit.

Als we tijdens de periode waarin uw account is opgeschort, aanvullende problemen in uw AdSense-account aantreffen, kan uw account nog vóór het einde van de opschortingsperiode definitief worden gedeactiveerd. Als we nadat uw account is hersteld, constateren dat er nog steeds sprake is van ongeldig verkeer en er verkeer met weinig waarde naar ons advertentie-ecosysteem wordt gestuurd, kunnen we de advertentieweergave beperken of uitzetten, uw account opnieuw opschorten of uw account deactiveren om onze adverteerders en gebruikers te beschermen.

Voor meer inzicht in wat kan leiden tot opschorting van uitgeversaccounts vanwege ongeldig verkeer, hebben we hieronder een aantal redenen op een rijtje gezet. Dit overzicht bevat alleen de belangrijkste redenen en is niet volledig.

Veelvoorkomende redenen voor opschorting van AdSense-accounts wegens ongeldig verkeer

Klikken op de advertenties in uw eigen content
  • Uitgevers mogen niet op de advertenties op hun eigen site of YouTube-kanaal klikken en evenmin op kunstmatige wijze geautomatiseerd of handmatig het aantal vertoningen of klikken verhogen die deze advertenties ontvangen. YouTube-uitgevers die hun eigen video's bekijken, moeten de advertentie overslaan, zodat de kosten voor adverteerders niet onbedoeld kunstmatig worden verhoogd.

  • Als u meer informatie wilt over een van de adverteerders op uw site, typt u de URL van de advertentie rechtstreeks in de adresbalk van uw browser.

Een of meer gebruikers klikken herhaaldelijk op de advertenties in uw content
  • Uitgevers mogen anderen niet vragen hun advertenties te vernieuwen of erop te klikken. Dit houdt onder meer in dat u gebruikers niet mag vragen om uw site of kanaal te steunen, dat u gebruikers niet mag belonen om advertenties te bekijken of zoekopdrachten uit te voeren en dat u gebruikers niet mag beloven geld te doneren aan derden voor het uitvoeren van dergelijke handelingen.
Tip: Ga naar het Helpcentrum van AdMob voor informatie over opschorting van AdMob-accounts.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw AdSense-pagina

Maak kennis met de AdSense-pagina: een nieuwe bron waar u gepersonaliseerde informatie en nieuwe mogelijkheden in uw account kunt vinden om het maximale uit AdSense te halen.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
11048309116341486656
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
157