תשלומים

השלבים לקבלת תשלום

מבוא לתשלומים ב-AdSense

רוצים לדעת מתי תקבלו את התשלום על הרווחים ב-AdSense? מנסים לברר אם הוא יגיע החודש או בחודש הבא? במדריך הזה מוסבר תהליך התשלומים שלנו.

מתי אקבל תשלום ב-AdSense?

הערה חשובה: כדי שנוכל להעביר את התשלום הראשון ב-AdSense, יש לבצע את כל השלבים שרלוונטיים לכם.

1. מסירת פרטי המס שלכם (לא נדרש בכל המיקומים)

בהתאם למיקומכם, ייתכן שנצטרך לקבל ממכם פרטים שקשורים למס. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין במאמר כיצד לשלוח את פרטי המס שלכם אל Google.

2. אישור השם והכתובת של מקבל התשלום

מאחר שמספרי זיהוי אישיים (PIN), שמתוארים בהמשך, נשלחים לכתובת הדואר שרשומה בחשבון שלכם, חשוב לוודא שהכתובת והשם של מקבל התשלום מדויקים. אם יש לתקן פרט כלשהו, ניתן לבצע את ההוראות הבאות כדי לשנות את שם מקבל התשלום או לשנות את כתובת מקבל התשלום.

3. אימות הזהות (לא נדרש בכל המיקומים)

בהתאם למיקום שבו אתם נמצאים, ייתכן שנצטרך לאמת את הזהות שלכם בעזרת מידע כמו שם, כתובת או תאריך לידה. אם יש צורך לעשות זאת, בדרך כלל תתבקשו לאמת את הכתובת רק לאחר אימות הזהות.

4. אימות הכתובת

כאשר הרווחים שלכם יגיעו לסף מינימלי לאימות כתובת, נשלח מספר זיהוי אישי (PIN) לכתובת מקבל התשלום שמופיעה בחשבון AdSense שלכם. עליכם להזין PIN זה בחשבון AdSense כדי שנוכל להעביר לכם תשלומים. ה-PIN יישלח בדואר רגיל ויגיע אליכם בתוך 2-3 שבועות. כדי לקבל מידע נוסף על מספרי זיהוי אישיים, אפשר לעיין בסקירה כללית בנושא אימות הכתובת (באמצעות מספר זיהוי אישי).

5. בחירת אמצעי תשלום

כאשר הרווחים שלכם יגיעו לסף לבחירת אמצעי תשלום, תוכלו לבחור את אמצעי התשלום שלכם. בהתאם לכתובת מקבל התשלום, ייתכן שיעמדו לרשותכם כמה אמצעי תשלום, כולל העברה בנקאית, העברה בנקאית דרך אזור תשלומים אירופי אחיד (SEPA), המחאות ו-Western Union Quick Cash. למידע נוסף על הגדרת אמצעי התשלום.

6. הגעה לסף לקבלת תשלום

אם היתרה הנוכחית שלכם תגיע לסף לקבלת תשלום עד לסוף החודש, תתחיל תקופת עיבוד תשלום שנמשכת 21 יום. בסיום תקופת העיבוד יונפק עבורכם תשלום. למידע נוסף על מועדי התשלומים.

דוגמה

לדוגמה, נניח שהסף לקבלת תשלום בחשבון הוא 400 ש"ח. אם היתרה הנוכחית שלכם הגיעה ל-400 ש"ח במהלך ינואר והשלמתם את כל השלבים המתוארים למעלה, ננפיק לכם תשלום בסוף פברואר.

אם היתרה הנוכחית עדיין לא הגיעה לסף לקבלת תשלום, הרווחים הסופיים שלכם יועברו לחודש הבא ויצטברו עד שיגיעו לסף.

מעקב אחרי הרווחים

בדף הבית אפשר לראות סיכום יומי של הרווחים המשוערים שלכם. לקבלת פרטים נוספים, באפשרותכם לגשת מתוך החשבון לדף 'דוחות ביצועים' ולעקוב אחר אומדני הרווחים שלכם ב-AdSense. גם הקבלה על התשלום כוללת מידע חשוב. קישור אליה נמצא בדף "עסקאות".

הדף "עסקאות" כולל מעקב אחר הסטטוס של תשלומים קודמים שהונפקו, וכן חישובים חודשיים בחשבון. רווחים שנזקפו לזכות החשבון וכן התאמות שונות שבוצעו יופיעו בדף זה בתור פריטים נפרדים. לאחר הנפקת התשלום, הוא יירשם בתור קישור 'תשלום אוטומטי'. יש ללחוץ על הקישור כדי להציג את הקבלה על התשלום (וכן את שער החליפין ששימש לחישוב התשלום במטבע המקומי שלכם, אם הדבר רלוונטי).

אם יש לכם שאלות נוספות על תשלומים ב-AdSense, אפשר להיעזר בשאלות הנפוצות בנושא תשלומים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה