Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Định nghĩa về lưu lượng truy cập không hợp lệ

Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm bất kỳ lần nhấp hoặc lần hiển thị nào có thể làm tăng chi phí của một nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo. Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm lưu lượng truy cập cố tình gian lận cũng như nhấp chuột không cố ý.

Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

  • Lần nhấp hoặc lần hiển thị được tạo ra do nhà xuất bản nhấp vào quảng cáo trực tiếp của chính mình
  • Lần nhấp hoặc lần hiển thị quảng cáo lặp đi lặp lại được tạo ra bởi một hoặc nhiều người dùng
  • Nhà xuất bản khuyến khích nhấp vào quảng cáo của mình (ví dụ có thể bao gồm: bất kỳ thông điệp nào khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo, cách triển khai quảng cáo có thể tạo ra một lượng lớn nhấp chuột không cố ý, v.v.)
  • Công cụ nhấp hoặc nguồn lưu lượng truy cập tự động, rô bốt hoặc phần mềm gian lận khác.

Các lần nhấp vào quảng cáo Google phải được tạo từ sự quan tâm thực sự của người dùng và Chính sách chương trình của chúng tôi nghiêm cấm mọi phương pháp tạo lần nhấp hoặc lần hiển thị giả tạo. Nếu quan sát thấy mức độ lưu lượng truy cập không hợp lệ cao trên tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản để bảo vệ nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, nếu không thể xác minh chất lượng lưu lượng truy cập của bạn, chúng tôi có thể hạn chế hoặc vô hiệu hóa hoạt động phân phát quảng cáo của bạn. Do các lần nhấp không hợp lệ, bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa thu nhập ước tính và thu nhập cuối cùng của mình.

Chúng tôi hiểu rằng bên thứ ba có thể tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ trên quảng cáo của bạn mà bạn không biết hoặc không cho phép. Tuy nhiên, là nhà xuất bản, bạn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo lưu lượng truy cập trên quảng cáo của mình là hợp lệ. Vì lý do này, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại các mẹo để ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ của chúng tôi.

Nếu bạn nghi ngờ lưu lượng truy cập không hợp lệ do bên thứ ba, hãy sử dụng biểu mẫu này để báo cáo hoạt động này cho nhóm chất lượng lưu lượng truy cập của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
157
false
false