การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การสร้างรายได้และโฆษณา

คำจำกัดความของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องประกอบด้วยการคลิกหรือการแสดงผลใดก็ตามที่อาจทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาหรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาสูงเกินความเป็นจริง การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องในที่นี้ครอบคลุมทั้งการโกงปริมาณการเข้าชมอย่างตั้งใจและการคลิกโดยไม่ตั้งใจ

การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

  • การคลิกหรือการแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เผยแพร่โฆษณาคลิกโฆษณาที่กำลังทำงานอยู่ของตัวเอง
  • การคลิกหรือการแสดงผลโฆษณาซ้ำที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้
  • การที่ผู้เผยแพร่โฆษณาสนับสนุนให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาของตัวเอง (เช่น ใช้ภาษาที่จูงใจให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา การติดตั้งโฆษณาที่อาจทำให้ได้รับการคลิกโดยไม่ตั้งใจเป็นจำนวนมาก ฯลฯ)
  • การใช้เครื่องมือคลิกหรือแหล่งที่มาของการเข้าชมอัตโนมัติ โรบ็อต หรือซอฟต์แวร์หลอกลวงอื่นๆ

การคลิกโฆษณา Google จะต้องเกิดจากความสนใจของผู้ใช้จริงๆ เท่านั้น นโยบายโปรแกรมของเราไม่อนุญาตให้ใช้วิธีใดก็ตามที่ทำให้เกิดการคลิกหรือการแสดงผลโดยทุจริตโดยเด็ดขาด หากเราพบการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากในบัญชีของคุณ เราอาจระงับหรือปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ หากเราตรวจสอบยืนยันคุณภาพการเข้าชมไม่ได้ เราอาจจำกัดหรือปิดการแสดงโฆษณาของคุณอีกด้วย นอกจากนั้น คุณจึงอาจเห็นความแตกต่างระหว่างรายได้โดยประมาณกับรายได้สรุปเนื่องจากจำนวนคลิกที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้อีกด้วย

เราทราบดีว่าบุคคลที่สามอาจทำให้เกิดการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องกับโฆษณาโดยที่คุณไม่รู้หรือไม่อนุญาต อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการเข้าชมในโฆษณาของตนนั้นถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านเคล็ดลับในการป้องกันการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องของเรา

หากคุณสงสัยว่ามีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจากบุคคลที่สาม โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อรายงานต่อทีมคุณภาพการเข้าชมของเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก