Gids Prestatierapporten

Wijzigingen in uw account bekijken

U kunt historische wijzigingen die zijn aangebracht in uw account, weergeven als rapportlaag. Gewijzigde gebeurtenissen worden weergegeven als kleine vlaggen in uw rapportagegrafieken en markeren handelingen die u heeft uitgevoerd die mogelijk uw inkomsten hebben beïnvloed. Als u afgelopen dinsdag bijvoorbeeld een advertentiecategorie op uw pagina's heeft geblokkeerd en de volgende dag een nieuw leaderboard heeft gemaakt, worden deze twee gebeurtenissen in uw rapporten gemarkeerd. U kunt uw accountgeschiedenis ook bekijken in een afzonderlijk rapport Gebeurtenissen.

Gebeurtenissen weergeven in een rapportgrafiek:

 1. Klik op Rapporten.
 2. Maak een rapport of selecteer een opgeslagen rapport.
 3. Klik boven de grafiek op de knop Gebeurtenissen Events button. Uw wijzigingsgebeurtenissen voor het geselecteerde rapport worden onder aan de grafiek weergegeven als kleine cijfers in vakken. Alle door de gebruiker toegevoegde opmerkingen zijn gemarkeerd met een klein vak met een grijze balk bovenaan. Gebeurtenissen die door het systeem zijn gegenereerd, hebben geen grijze balk bovenaan.
 4. Klik op een cijfer in de grafiek om naar de datum te gaan en de beschrijving van het gebeurtenistype te wijzigen voor de historische gebeurtenis, zowel door het systeem gegenereerd als door de gebruiker toegevoegd.

Het rapport Gebeurtenissen weergeven:

 1. Klik op Rapporten.
 2. Klik op Evenementen. Het rapport Gebeurtenissen wordt weergegeven met een lijst van uw wijzigingen onder de grafiek.
 3. Klik op een cijfer in de grafiek om naar de datum te gaan en de beschrijving van het gebeurtenistype te wijzigen voor de historische gebeurtenis.
 4. Voor gedetailleerde informatie klikt u onder de kolom Gebeurtenis op '+' om de wijzigingsgebeurtenissen uit te vouwen.
Het rapport Gebeurtenissen bevat wijzigingen die u heeft aangebracht sinds uw account is gemaakt.

Typen wijzigingsgebeurtenissen vallen in de volgende categorieën:

 • Advertentieblok
 • Aangepast kanaal
 • Advertenties toestaan en blokkeren
 • Overige
Om eenvoudig te identificeren wie een wijziging in een gebeurtenistype heeft aangebracht, wordt in de gebeurtenisgeschiedenis het e-mailadres aangegeven van de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd. Als er maar één gebruiker bij het account hoort, wordt het e-mailadres van die gebruiker niet weergegeven in Gebeurtenissen. Als er meerdere gebruikers bij één account horen, worden de toepasselijke gebruikersnamen weergegeven in de gebeurtenisgeschiedenis voor wijzigingen die ze hebben aangebracht.

Als de gebruikersnaam 'Google-gebruiker' is, betekent dit dat een AdSense-vertegenwoordiger de wijziging in het gebeurtenistype heeft aangebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?