הדרכה בנושא דוחות הביצועים

הצגת שינויים בחשבון

אתה יכול להציג שינויים היסטוריים שבוצעו בחשבונך בתור שכבת דוח. אירועי שינוי מוצגים כדגלים קטנים בתרשימי הדיווח, ומציינים פעולות שביצעת ואולי השפיעו על הרווחים שלך. לדוגמה, אם חסמת קטגוריה של מודעות מהדפים שלך ביום שלישי שעבר, ולמחרת יצרת יחידת leaderboard, תראה את שני האירועים מסומנים בדוחות שלך. תוכל גם להציג את היסטוריית האירועים שלך בדוח 'אירועים' נפרד.

כדי להציג אירועים בתרשים בדוח:

 1. לוחצים על דוחות.
 2. צור דוח או בחר דוח שמור.
 3. מעל התרשים, לחץ על לחצן האירועים Events button. אירועי השינויים שלך בדוח הנוכחי שנבחר יופיעו לאורך החלק התחתון של התרשים כמספרים קטנים בתיבות. הערות שנוספו על ידי משתמשים מסומנות בתיבה קטנה עם פס אפור מעליה. באירועים שנוצרו על ידי המערכת לא מופיע הפס האפור העליון.
 4. לחץ על מספר בתרשים כדי לדלג אל התאריך ולשנות את תיאור סוג האירוע של האירוע ההיסטורי- הן אירוע שנוצר על ידי המערכת והן שנוסף על ידי משתמשים.

כדי להציג את הדוח 'אירועים':

 1. לוחצים על דוחות.
 2. לחץ על אירועים. כשאתה מציג את דוח האירועים, מתחת לתרשים מוצגת רשימה של השינויים שביצעת.
 3. לחץ על מספר בתרשים כדי לדלג אל התאריך ולשנות את תיאור סוג האירוע של האירוע ההיסטורי.
 4. לקבלת מידע מפורט, בעמודה "אירוע" לחץ על + כדי להרחיב את אירועי השינוי.
הדוח 'אירועים' כולל שינויים שביצעת מאז שיצרת את החשבון.

הסוגים של אירועי שינוי נחלקים לקטגוריות הבאות:

 • יחידת מודעות
 • ערוץ מותאם אישית
 • הרשה או חסום מודעות
 • שונות
כדי לזהות בקלות מי ביצע שינוי של סוג אירוע, היסטוריית האירועים חתומה בכתובת הדוא"ל של המשתמש שביצע שינוי זה. אם יש רק משתמש אחד בחשבון, כתובת הדוא"ל של משתמש זה אינה מוצגת באירועים. אם יש כמה משתמשים בחשבון, שמות המשתמשים המתאימים מוצגים בהיסטוריית האירועים ליד כל שינוי שהם ביצעו.

אם שם המשתמש שמוצג הוא 'משתמש Google', פירוש הדבר שנציג AdSense ביצע את השינוי בסוג האירוע.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה