Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Xác minh địa chỉ (PIN) và số điện thoại

Tổng quan về quy trình xác minh địa chỉ (PIN)

Nhằm đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, Google sẽ không gửi các khoản thanh toán cho bạn cho đến khi bạn xác minh xong địa chỉ thanh toán của mình.

Cách thực hiện quy trình xác minh địa chỉ

Address verification timeline, described in text, below.

 1. Bạn phải nhập địa chỉ thanh toán trong AdSense khi kích hoạt tài khoản của mình.
 2. Khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng xác minh, Google sẽ gửi một Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) riêng gồm 6 chữ số đến địa chỉ thanh toán của bạn qua thư theo tiêu chuẩn quốc tế. Google không cung cấp số vận đơn cho thư chứa mã PIN. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng địa chỉ thanh toán của bạn có thể nhận thư tiêu chuẩn.
  Lưu ý:  Nếu đã yêu cầu bạn xác minh danh tính thì chúng tôi sẽ chỉ gửi mã PIN sau khi bạn hoàn tất bước xác minh danh tính.
 3. Thông thường, bạn sẽ nhận được thư chứa mã PIN sau 3 tuần. Nếu bạn chưa nhận được thư chứa mã PIN sau 3 tuần, vui lòng yêu cầu gửi mã PIN thay thế.
 4. Khi bạn nhận được thư chứa mã PIN, hãy làm theo các bước sau để xác minh địa chỉ thanh toán của bạn ngay lập tức:
  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán sau đó Xác minh.
  3. Nhập đúng mã PIN mà bạn nhận được trong thư.
   Lưu ý: Nếu bạn nhập sai mã PIN 3 lần, tài khoản của bạn sẽ ngừng hiển thị quảng cáo.
  4. Nhấp vào Gửi.

Địa chỉ thanh toán của bạn hiện đã được xác minh. Bạn sẽ được thanh toán khi số dư tài khoản đạt đến ngưỡng thanh toán, miễn là tài khoản của bạn không có lệnh tạm ngưng và bạn tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense.

Tiến trình xác minh địa chỉ

Bạn sẽ có 4 tháng để hoàn tất quy trình xác minh địa chỉ kể từ ngày mã PIN của bạn được tạo. Nếu bạn chưa xác minh địa chỉ thanh toán sau 4 tháng, chúng tôi sẽ ngừng hiển thị quảng cáo trên các trang của bạn.

Trong trường hợp chúng tôi không thể xác minh địa chỉ của bạn do hoạt động gian lận liên quan đến địa chỉ đó

Nếu địa chỉ mà bạn cung cấp có liên quan đến hoạt động gian lận, thì bạn cần phải thay đổi địa chỉ thanh toán thành địa chỉ bưu chính mới và hợp lệ để có thể nhận mã PIN. Địa chỉ mới phải khác với địa chỉ trước đó của bạn. 

Sau khi địa chỉ mới đã được xác minh, bạn có thể yêu cầu gửi mã PIN:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Thanh toán sau đó Xác minh.
 3. Nhấp vào Gửi lại mã PIN.
Lưu ý: Nếu bạn không thể cung cấp địa chỉ thanh toán hợp lệ, quảng cáo sẽ ngừng xuất hiện trên trang web của bạn.

Bạn gặp vấn đề về mã PIN?

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13592215024562940498