Xác minh địa chỉ (PIN) và số điện thoại

Tổng quan về quy trình xác minh địa chỉ (PIN)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mã PIN của bạn có thể sẽ đến trễ. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn.

Để bảo mật tài khoản của bạn, Google sẽ yêu cầu bạn xác minh địa chỉ trước khi có thể gửi bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn. Dưới đây là quy trình xác minh địa chỉ:

  1. Sau khi khoản thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng xác minh, chúng tôi sẽ gửi Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) qua thư đến địa chỉ thanh toán của bạn.

    Thông thường, bạn sẽ nhận được mã PIN trong vòng 2 – 4 tuần, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào địa điểm của bạn.

    Lưu ý: Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn xác minh danh tính, thì chúng tôi sẽ không gửi mã PIN cho bạn cho đến khi bạn đã hoàn tất thành công quy trình xác minh danh tính.
  2. Sau khi bạn nhận được mã PIN, hãy nhập mã PIN vào tài khoản AdSense để xác minh địa chỉ của bạn.

    Bạn có 4 tháng để nhập mã PIN vào tài khoản của mình kể từ ngày mã PIN này được tạo. Nếu bạn không nhập mã PIN trong 4 tháng, chúng tôi sẽ ngừng hiển thị quảng cáo trên các trang của bạn.

    Lưu ý: Mã PIN của bạn là số có 6 chữ số mà chúng tôi tạo ra khi tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng xác minh. Mã PIN của bạn khác với Mã nhà xuất bản. Vui lòng chỉ nhập chính xác số PIN trong thẻ xác minh bằng mã PIN. Nếu nhập sai mã PIN 3 lần, tài khoản của bạn sẽ ngừng hiển thị quảng cáo.

Bạn gặp sự cố về mã PIN?

Nếu bạn gặp sự cố khi xác minh địa chỉ, hãy đọc bài viết Sự cố về mã PIN hoặc dùng thử trình khắc phục sự cố về mã PIN của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố