Xác minh địa chỉ (PIN) và số điện thoại

Tổng quan về xác minh địa chỉ (mã PIN)

Để giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn, Google yêu cầu bạn xác minh địa chỉ trước khi chúng tôi gửi các khoản thanh toán cho bạn. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ gửi qua thư Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) đến địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn cần nhập mã PIN này vào tài khoản của mình.

Khi nào mã PIN của tôi đến nơi?

Chúng tôi sẽ in và gửi mã PIN của bạn bằng thư thường trong vài ngày sau khi số dư tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng xác minh. Mã PIN thường đến nơi trong vòng 2-4 tuần, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào địa điểm của bạn.

Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình, chúng tôi sẽ không gửi mã PIN của bạn cho đến khi bạn đã hoàn tất thành công quy trình xác minh danh tính.

Khi nào tôi cần nhập mã PIN của mình?

Bạn có 4 tháng để nhập mã PIN vào tài khoản kể từ ngày mã đầu tiên của bạn được tạo. Nếu bạn chưa nhập mã PIN sau 4 tháng, chúng tôi sẽ ngừng hiển thị quảng cáo trên các trang của bạn.

Tôi có thể nhập mã PIN của mình ở đâu?

Khi bạn nhận được mã PIN, hãy nhập mã PIN đó vào thẻ xác minh mã PIN trên trang chủ AdSense của bạn. Tìm hiểu cách nhập mã PIN.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mã PIN của tôi không đến?

Chúng tôi hiểu rằng bạn đã không thể nhận được mã PIN của mình. Đó là lý do tại sao nếu không nhận được mã PIN, bạn có thể yêu cầu mã PIN thay thế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu địa chỉ của tôi không chính xác?

Nếu có sai sót trong địa chỉ của bạn hoặc nếu bạn đã chuyển đến địa chỉ mới, bạn cần làm theo hướng dẫn sau để thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản của mình. Sau đó, bạn có thể yêu cầu mã PIN mới.

Tôi có thể gửi cho Google bản sao giấy tờ tùy thân chính thức hoặc hóa đơn nội địa của tôi không?

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi tài liệu chính thức làm bằng chứng chứng minh địa chỉ của bạn. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ thấy thông báo trên trang chủ của tài khoản AdSense cùng với hướng dẫn về cách gửi cho chúng tôi tài liệu chính thức đó.

Nếu bạn đang gặp sự cố với quá trình xác minh mã PIN, hãy thử trình khắc phục sự cố mã PIN của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?