Xác minh địa chỉ (PIN) và số điện thoại

Tổng quan về xác minh địa chỉ (mã PIN)

Để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản, Google yêu cầu bạn xác minh địa chỉ trước khi chúng tôi có thể gửi bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ gửi Mã số nhận dạng cá nhân (mã PIN) qua đường bưu điện đến địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn cần nhập mã PIN này vào tài khoản của mình.

Câu hỏi thường gặp về xác minh địa chỉ

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Khi nào tôi nhận được mã PIN?
Chúng tôi sẽ in và gửi mã PIN bằng thư thường trong vài ngày sau khi số dư tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng xác minh lần đầu tiên. Bạn thường sẽ nhận được mã PIN trong vòng 2-4 tuần, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào vị trí của bạn.
Nếu đã yêu cầu bạn xác minh danh tính, chúng tôi sẽ không gửi mã PIN cho đến khi bạn đã hoàn tất thành công quy trình xác minh danh tính.
Khi nào tôi cần nhập mã PIN?
Bạn có 4 tháng để nhập mã PIN vào tài khoản kể từ ngày tạo mã PIN đầu tiên của bạn. Nếu sau 4 tháng mà bạn vẫn chưa nhập mã PIN đó, chúng tôi sẽ ngừng hiển thị quảng cáo trên các trang của bạn.
Tôi có thể nhập mã PIN ở đâu?
Khi bạn nhận được mã PIN, hãy nhập mã PIN vào trang "Thông tin tài khoản" trong tài khoản AdSense của bạn. Hãy tìm hiểu cách nhập mã PIN.
Nếu mã PIN của tôi không đến thì sao?
Chúng tôi hiểu rằng có thể bạn sẽ không nhận được mã PIN. Đó là lý do nếu không nhận được mã PIN, bạn có thể yêu cầu mã PIN thay thế. Tìm hiểu cách yêu cầu mã PIN mới.
Nếu địa chỉ của tôi không chính xác thì sao?
Trước khi yêu cầu mã PIN mới, bạn cần đảm bảo rằng địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense là chính xác. Nếu có sự nhầm lẫn trong địa chỉ hoặc nếu bạn đã chuyển đến địa chỉ mới, hãy làm theo hướng dẫn sau để thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản.
Tôi có thể gửi cho Google bản sao giấy tờ tùy thân chính thức hoặc hóa đơn nội địa của mình không?
Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể sẽ gửi được cho chúng tôi tài liệu chính thức làm bằng chứng về địa chỉ. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhìn thấy thông báo trên trang chủ của tài khoản AdSense kèm theo hướng dẫn cách gửi cho chúng tôi tài liệu chính thức đó.
Nếu bạn đang gặp vấn đề khi xác minh mã PIN, hãy thử dùng trình khắc phục sự cố về mã PIN của chúng tôi.

Trong video này, chúng tôi chỉ cho bạn cách xác minh mã PIN qua thư và trả lời các câu hỏi bạn thường gặp nhất xung quanh quy trình xác minh địa chỉ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?