การยืนยันที่อยู่ (PIN) และโทรศัพท์

ภาพรวมการยืนยันที่อยู่ (PIN)

Google จะขอให้คุณยืนยันที่อยู่ก่อนที่จะชำระเงินให้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้บัญชีของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะส่งหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (PIN) ไปยังที่อยู่การชำระเงินของคุณ จากนั้นคุณจะต้องป้อนหมายเลข PIN นี้ในบัญชีของคุณ

PIN ของฉันจะมาถึงเมื่อใด

เราจะพิมพ์และส่ง PIN ให้คุณทางไปรษณีย์ภายใน 2-3 วันหลังจากที่ยอดเงินในบัญชีของคุณถึงเกณฑ์การยืนยัน โดยปกติ คุณควรได้รับ PIN ภายใน 2-4 สัปดาห์ แต่ในบางกรณีอาจนานกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณ

หากเราขอให้คุณยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณ เราจะไม่ส่ง PIN จนกว่าคุณจะยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น

ฉันต้องป้อน PIN เมื่อใด

คุณจะมีเวลา 4 เดือนนับจากวันที่มีการสร้าง PIN แรกในการป้อน PIN ในบัญชี หากคุณยังไม่ได้ป้อน PIN หลังผ่านไปแล้ว 4 เดือน เราจะหยุดการแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บของคุณ

ฉันจะป้อน PIN ได้ที่ใด

เมื่อคุณได้รับ PIN ให้ป้อนลงในหน้า "ข้อมูลบัญชี" ในบัญชี AdSense เรียนรู้วิธีป้อน PIN

ฉันควรทำอย่างไรหาก PIN ของฉันมาไม่ถึง

เราเข้าใจว่า PIN อาจส่งไม่ถึงคุณได้ในบางกรณี คุณจึงขอ PIN ทดแทนได้หาไม่ได้รับ PIN

ฉันควรทำอย่างไรหากที่อยู่ของฉันไม่ถูกต้อง

หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือหากคุณย้ายที่อยู่ใหม่ คุณต้องดำเนินการตามวิธีการเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่การชำระเงินในบัญชีของคุณ จากนั้นจึงจะขอ PIN ใหม่ได้

ฉันจะส่งสำเนาของเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการหรือใบเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้คุณได้หรือไม่

คุณอาจส่งเอกสารที่เป็นทางการให้เราเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่อยู่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณมีสิทธิ์ คุณจะเห็นข้อความแจ้งในหน้าแรกของบัญชี AdSense พร้อมทั้งวิธีการส่งเอกสารที่เป็นทางการให้เรา

หากคุณประสบปัญหาในการยืนยัน PIN โปรดลองใช้เครื่องมือแก้ปัญหา PIN
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร