Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Pravidlá implementácie reklamy

Pravidlá umiestnenia reklamy

Vlastníci môžu experimentovať s rôznymi umiestneniami reklamy. Nižšie môžete preskúmať pravidlá umiestnenia reklamy platné v službe AdSense.

Ako sa vyhnúť náhodným kliknutiam
Podnecovanie k náhodným kliknutiam
Neprirodzené upriamovanie pozornosti na reklamy
Umiestňovanie reklám pod zavádzajúci nadpis
Zarovnávanie obrázkov s reklamami
Formátovanie obsahu napodobňujúce reklamy
Ponúkanie odmeny
Vzdialenosť medzi reklamami a hrami vo formáte Flash

Zaistenie správneho umiestnenia reklamy
Automatická obnova reklám
Reklamy v dynamickom obsahu
Reklamy v e‑mailoch
Reklamy v softvérovej aplikácii
Reklamy v novom okne
Reklamy vo vyskakovacích a kontextových oknách
Reklamy na weboch s vyskakovacími a kontextovými oknami
Reklamy v obsahu, ktorý nemôžeme zhodnotiť
Reklamy na rovnakej stránke alebo rovnakom webe ako reklamy iného vlastníka
Reklamy na hostených webich (napr. v službe Blogger)

Ako sa vyhnúť náhodným kliknutiam

Podnecovanie k náhodným kliknutiam

Vlastníci nesmú žiadnym spôsobom vyzývať používateľov, aby klikali na reklamy Google. To zahŕňa implementáciu reklám spôsobom, pri ktorom by mohli byť chybne považované za iný obsah webu, napríklad za položky ponuky, navigácie alebo za odkazy na stiahnutie.

Pri umiestňovaní reklám v blízkosti odkazov, tlačidiel na spustenie hry, tlačidiel na stiahnutie súborov, navigačných tlačidiel (napr. Naspäť alebo Ďalej), herných okien, prehrávačov videí, rozbaľovacích ponúk alebo aplikácií je nutná obozretnosť, pretože môžu viesť k náhodným kliknutiam. Vlastníka môžeme upozorniť na porušenie pravidiel aj vtedy, keď k náhodnému kliknutiu neúmyselne vedie rozloženie.

Encouraging accidental clicks | AdSense Program Policies

 

Späť na začiatok

Neprirodzené upriamovanie pozornosti na reklamy

Vlastníci nesmú nadmerne ani neprirodzene upriamovať pozornosť na svoje reklamy Google. Medzi príklady patria:

  • okázalé animácie, ktoré priťahujú pohľad používateľa na reklamu;
  • šípky a iné symboly smerujúce k reklamám.

Unnatural attention to ads | AdSense Program Policies

Späť na začiatok

Umiestňovanie reklám pod zavádzajúci nadpis

Je dôležité, aby návštevníci vášho webu neboli žiadnym spôsobom zavádzaní a dokázali jednoducho rozlíšiť obsah od obsahových reklám Google. Toto pravidlo zakazuje umiestňovanie reklám pod zavádzajúce nadpisy, ako sú napríklad Zdroje informácií alebo Užitočné odkazy. Vlastníci môžu reklamy Google označovať len ako Reklamy alebo Sponzorované odkazy.

Ako uvádzame nižšie, nadpis webu je okrem toho možné interpretovať ako nevhodné označenie reklamy. Keďže reklamy s takýmto umiestnením možno omylom považovať za odkazy alebo zoznamy, a nie za reklamy, takáto implementácia sa považuje za neprípustnú. Pozorne monitorujte svoj web a jeho rozloženie, aby ste zabezpečili, že k tomu nedôjde.

Vlastníci nesmú používať jazyk, ktorý nabáda používateľov na klikanie na reklamy Google, ako napríklad:

  • Neváhajte kliknúť na reklamu.
  • Kliknite na reklamu a pomôžte dobrej veci.
  • Pomôžte, aby tento web fungoval. Navštívte stránky našich sponzorov.
  • Potrebujeme nový server. Podporte nás!

Späť na začiatok

Zarovnávanie obrázkov s reklamami

Vlastníci sa nesmú pokúšať o priradenie konkrétnych obrázkov k individuálnym reklamám, ktoré sa zobrazujú na ich weboch. Tento spôsob umiestnenia môže miasť používateľov, ktorí predpokladajú, že obrázok priamo súvisí s ponukou inzerenta, a preto ide o porušenie našich pravidiel.

Späť na začiatok

Formátovanie obsahu napodobňujúce reklamy

Vlastníci nesmú implementovať reklamy Google spôsobom, ktorý akokoľvek maskuje reklamy. To zahŕňa formátovanie okolitého obsahu tak, aby sa podobal na reklamy. Ak vlastník umiestni reklamy na stránky s výsledkami iného vyhľadávania, než je vyhľadávanie Google, výsledky vyhľadávania a reklamy musia byť zreteľne rozlíšené. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách služby AdSense pre vyhľadávanie.

V príklade uvedenom nižšie je obsah naformátovaný veľmi podobne ako reklamy a je ťažké ich odlíšiť. Takáto implementácia nie je povolená.

Späť na začiatok

Ponúkanie odmeny

Ponúkanie odmeny alebo iné nabádanie na kliknutie na reklamy je prísne zakázané.

Späť na začiatok

Vzdialenosť medzi reklamami a hrami vo formáte Flash

Ak umiestňujete reklamy Google na weby s hrami vo formáte Flash, odporúčame vám dodržať vzdialenosť minimálne 150 pixelov medzi reklamami a okrajom hry. Keď sa používatelia sústredia na hru vo formáte Flash a horúčkovito klikajú, je pravdepodobné, že dôjde k neplatným kliknutiam. Keďže hry a weby sú jedinečné, niektoré hry si môžu vyžadovať väčšiu vzdialenosť na základe typu hry a spôsobu jej hrania. Ďalšie pokyny nájdete v článku Reklamy služby AdSense pre obsah na stránkach s hrami.

Späť na začiatok

Zaistenie správneho umiestnenia reklamy

Automatická obnova reklám

Vlastníci nesmú obnovovať stránku ani prvok stránky bez toho, aby o takúto obnovu požiadal používateľ.Toto obmedzenie sa týka aj umiestňovania reklám na stránkach alebo v umiestneniach, ktoré sa automaticky presmerujú alebo automaticky obnovujú. Vlastníci okrem toho nesmú zobrazovať reklamy počas prednastaveného času (t. j. na začiatku videa) predtým, ako sa používateľom zobrazí obsah, ako sú videá, hry alebo súbory na stiahnutie.

Auto refreshing ads | AdSense Program Policies

Späť na začiatok

Reklamy v dynamickom obsahu

Vlastníci nesmú umiestňovať reklamy Google na stránky, ktoré sa primárne zameriavajú na dynamický obsah (napr. živý čet, čet alebo automaticky obnovované komentáre).

Späť na začiatok

Reklamy v e‑mailoch

Keďže chceme zaručiť efektívnosť reklám Google pre vlastníkov aj inzerentov, vlastníci nesmú umiestňovať reklamy Google do e-mailových správ. Vlastníci navyše nesmú umiestňovať reklamy Google vedľa e‑mailových správ, ak je daná stránka zameraná primárne na takéto správy.

Späť na začiatok

Reklamy v softvérovej aplikácii

Vlastníci nesmú distribuovať reklamy Google ani vyhľadávacie polia služby AdSense prostredníctvom softvérových aplikácií vrátane (okrem iného) panelov s nástrojmi, rozšírení prehliadačov a počítačových aplikácií. Kód AdSense je možné vkladať len na webové stránky a do schválených technológií WebView.

Späť na začiatok

Reklamy v novom okne

Vlastníci nesmú otvárať reklamy Google v novom okne ani meniť výsledok kliknutia na reklamu. Ďalšie informácie nájdete v článku o otváraní reklám v novom okne. Pripomíname, že tieto pravidlá sa nevzťahujú na reklamy služby AdSense zobrazované dynamickým priradením prostredníctvom služby Google Ad Manager.

Späť na začiatok

Reklamy vo vyskakovacích a kontextových oknách

Vlastníci nesmú umiestňovať reklamy Google do okien, ktoré neotvorila zámerná interakcia používateľa (napr. kliknutie). Reklamy Google navyše nesmú byť umiestnené v oknách webového prehliadača, ktoré neobsahujú navigačné ovládacie prvky vrátane tlačidiel na prechod späť a dopredu a upraviteľného poľa na zadanie webovej adresy.

Späť na začiatok

Reklamy na weboch s vyskakovacími a kontextovými oknami

Vlastníci nesmú umiestňovať reklamy Google na weby, ktoré majú viac než tri kontextové okná. Ak sa na webe zobrazujú kontextové okná, nesmú zasahovať do navigácie webu, meniť predvoľby používateľa, spúšťať sťahovanie súborov ani distribuovať vírusy.

Vlastníci nesmú umiestňovať reklamy Google na weby, ktoré obsahujú alebo spúšťajú kontextové okná.

Weby využívajúce AdSense navyše nesmú byť načítané pomocou žiadneho softvéru, ktorý spúšťa kontextové okná, mení nastavenia prehliadača, presmerováva používateľov na nežiaduce weby alebo inak zasahuje do bežnej navigácie na webe. Nesiete zodpovednosť za to, že žiadna reklamná sieť a žiadne pridružené stránky nebudú používať takéto metódy na presmerovanie návštevnosti na stránky, ktoré obsahujú váš kód AdSense.

Späť na začiatok

Reklamy v obsahu, ktorý nemôžeme zhodnotiť

V záujme ochrany kvality našej reklamnej siete môžeme zakázať zobrazovanie reklám v obsahu, ktorý nemôže byť zhodnotený. Takýto obsah zahŕňa okrem iného obsah, ktorý blokuje súbor robot.txt spoločnosti Google, a obsah chránený heslom, pokiaľ vlastník neposkytol spoločnosti Google prihlasovacie údaje.

Späť na začiatok

Reklamy na rovnakej stránke alebo rovnakom webe ako reklamy iného vlastníka

Ak ide o web, ktorý je v súlade s našimi programovými pravidlami, a ak vám spoločnosť alebo vlastník webu poskytol povolenie na zobrazovanie reklám na svojom webe, kód reklamy môžete umiestniť na stránku spolu s kódom reklamy druhého vlastníka. Bude však potrebné, aby ste kontaktovali svojho poskytovateľa webových hostiteľských služieb alebo vlastníka webu a získali povolenie na zobrazovanie reklám na príslušnom webe. Odmena sa vám navyše pripíše len za kliknutia na reklamné jednotky a ich zobrazenia priradené k vášmu účtu.

Nezabudnite, že každý vlastník zodpovedá za obsah webu, na ktorom má umiestnený kód reklamy. Ak sa zistí, že web porušuje naše pravidlá, upozorníme na to každého vlastníka, ktorého kód reklamy sa nachádza na tomto webe.

Späť na začiatok

Reklamy na hostených weboch (napr. v službe Blogger)

Kód AdSense môžete umiestňovať na akúkoľvek stránku, ktorá dodržiava naše programové pravidlá, vrátane hostených webových stránok. Nezabúdajte však, že ak chcete používať službu AdSense, budete potrebovať prístup k zdrojovému kódu HTML svojich webových stránok. Zároveň zodpovedáte za to, že u svojho hostiteľa zistíte, či používanie služby AdSense nie je porušením jeho zmluvných podmienok.

Späť na začiatok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Vaša stránka v službe AdSense

Predstavujeme stránku v službe AdSense: nový zdroj, kde nájdete prispôsobené informácie o svojom účte a nové príležitosti v ňom, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
157
false
false