Zasady implementacji reklam

Zasady związane z miejscami docelowymi reklamy

Kliknij link poniżej, by przejść do wybranej sekcji:

Unikanie przypadkowych kliknięć
Wywoływanie przypadkowych kliknięć
Nienaturalne zwracanie uwagi na reklamy
Umieszczanie reklam pod mylącym nagłówkiem
Układ witryny spychający treść na część strony widoczną po przewinięciu
Dopasowywanie grafiki i reklam
Formatowanie treści tak, aby przypominały reklamy
Oferowanie wynagrodzenia
Odległość między reklamami i grami w technologii Flash

Zapewnienie właściwego miejsca docelowego reklam
Cenne zasoby reklamowe
Automatyczne odświeżanie reklam
Reklamy na stronach z podziękowaniem, wyjściowych, logowania i z informacjami o błędzie
Reklamy na stronach z zawartością dynamiczną
Reklamy w e-mailach
Reklamy w aplikacji
Reklamy w nowym oknie
Reklamy w wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under
Reklamy w witrynach zawierających wyskakujące okienka lub okienka pop-under
Reklamy na stronach wymagających logowania
Reklamy na tej samej stronie lub w tej samej witrynie co reklamy innego wydawcy
Reklamy w witrynie hostowanej (np. Blogger)
Wyświetlanie witryny innej firmy na własnej stronie

Unikanie przypadkowych kliknięć

Wywoływanie przypadkowych kliknięć

Wydawcom nie wolno skłaniać użytkowników do klikania reklam Google. Obejmuje to takie umieszczanie reklam, że można je pomylić z zawartością witryny, np. menu, opcjami nawigacji lub linkami pobierania.

Unikaj umieszczania linków, przycisków odtwarzania, elementów nawigacyjnych (np. „Wstecz” i „Dalej”), okien gier, odtwarzaczy wideo, menu lub aplikacji w pobliżu reklam, bo może to prowadzić do przypadkowych kliknięć. Nawet jeśli układ nie został umyślnie zaprojektowany tak, by prowadzić do przypadkowych kliknięć, wydawcy i tak mogą zostać powiadomieni o naruszeniu zasad.

Powrót do góry

Nienaturalne zwracanie uwagi na reklamy

Wydawcy nie mogą sztucznie lub w nadmiernym stopniu przyciągać uwagi do reklam Google. Oto kilka przykładów:

 • krzykliwe animacje, które przyciągają wzrok użytkownika do reklamy;
 • strzałki lub inne symbole wskazujące reklamy.

Aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę, ograniczamy stosowanie takich implementacji reklam, które „przyklejają się” lub „pływają” na stronie, gdy użytkownik przewija stronę lub się po niej porusza. Choć zezwalamy na reklamy zakotwiczone Google w internecie mobilnym, nie wolno stosować tworzonych przez wydawców implementacji na urządzenia mobilne, bo nie możemy zapewnić, że będą miały zabezpieczenia takiej samej jakości, jakie stosujemy w naszym produkcie.

Powrót do góry

Umieszczanie reklam pod mylącym nagłówkiem

Ważne jest, by użytkownicy odwiedzający Twoją witrynę nie byli wprowadzani w błąd i mogli bez trudu odróżnić treść witryny od reklam displayowych Google. Zgodnie z tą zasadą niedozwolone jest umieszczanie reklam pod mylącymi nagłówkami, takimi jak „zasoby” czy „przydatne linki”. Wydawcy mogą oznaczać reklamy Google wyłącznie nagłówkiem „Reklamy” lub „Linki sponsorowane”.

Nagłówek witryny może również zostać uznany za nieprawidłowy nagłówek reklamy (patrz niżej). Reklamy umieszczone w takim miejscu mogą zostać wzięte za linki, a nie za reklamy, dlatego tego rodzaju rozwiązania uznaje się za niedopuszczalne. Uważnie sprawdzaj witrynę i jej układ, by uniknąć podobnych problemów.

Wydawcom nie wolno używać sformułowań zachęcających do kliknięcia reklamy, np.:

 • „Możesz kliknąć reklamę”;
 • „Klikając reklamę, pomagasz nam w osiągnięciu celu”;
 • „Pomóż nam rozwijać witrynę. Odwiedź strony naszych sponsorów!”;
 • „Potrzebujemy nowego serwera. Pomóż nam!”.

Powrót do góry

Dopasowywanie grafiki i reklam

Niedozwolone jest dopasowywanie przez wydawców grafiki znajdującej się w witrynie do poszczególnych reklam wyświetlanych w witrynie. Takie wdrożenie może wprowadzać w błąd użytkowników, którzy założą, że obraz jest bezpośrednio związany z ofertą reklamodawcy, co stanowiłoby naruszenie zasad.

Powrót do góry

Układ witryny spychający treść na część strony widoczną po przewinięciu

Wydawcy powinni unikać układu witryny, w którym reklamy spychają treść na część ekranu widoczną dopiero po przewinięciu. Taki układ sprawia, że użytkownicy mogą mieć trudności z odróżnieniem treści witryny od reklam.

Powrót do góry

Formatowanie treści tak, aby przypominały reklamy

Niedozwolone jest wdrażanie zakamuflowanych reklam Google przez wydawców. Obejmuje to m.in. formatowanie sąsiednich treści tak, by były podobne do reklam. Jeśli wydawca umieszcza reklamy na stronach wyników wyszukiwania niepochodzących z Google, musi wprowadzić wyraźne rozróżnienie między wynikami wyszukiwania a reklamami. Zapoznaj się z zasadami AdSense dla wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji.

W poniższym przykładzie treść jest sformatowana tak, że jest bardzo podobna do reklam i trudno je odróżnić. Takie wdrożenie nie jest dozwolone.

Powrót do góry

Oferowanie wynagrodzenia

Oferowanie wynagrodzenia za klikanie reklam lub stosowanie jakichkolwiek form zachęty w tym kierunku jest bezwzględnie zabronione.

Powrót do góry

Odległość między reklamami i grami w technologii Flash

Jeśli umieszczasz reklamy Google w witrynach z grami Flash, stanowczo zalecamy zachowanie odległości co najmniej 150 pikseli między reklamami a krawędzią gry. Gdy użytkownicy są skupieni na grze i gorączkowo klikają myszą, może to prowadzić do przypadkowych kliknięć. Ponieważ tak gry, jak i witryny różnią się między sobą, czasem może być konieczne umieszczenie gry w jeszcze większej odległości od reklam. Więcej wskazówek znajdziesz na stronie Reklamy AdSense dla treści na stronach gier.

Powrót do góry

Zapewnienie właściwego miejsca docelowego reklam

Cenne zasoby reklamowe

Reklamy i inne płatne materiały promocyjne nie powinny zajmować więcej miejsca niż treść strony. Co więcej, sama treść powinna być wartościowa i interesująca dla użytkowników odwiedzających stronę. Dlatego do czasu wprowadzenia zmian możemy ograniczyć lub wyłączyć wyświetlanie reklam na stronach z nadmierną liczbą reklam lub zawierających za mało wartościowej treści lub niezawierających takiej treści w ogóle.

Przykłady nieakceptowanych stron lub działań to m.in.:

 • powielanie treści stron na serwerach lustrzanych, umieszczanie w ramkach, pobieranie lub przepisywanie treści z innego źródła bez dodawania wartości;
 • strony zawierające więcej reklam niż treści umieszczonych przez wydawcę;
 • treści generowane automatycznie bez sprawdzania lub redagowania;
 • hostowane strony reklam lub strony bez treści;
 • strony naruszające nasze wskazówki dla webmasterów dotyczące jakości.

Powrót do góry

Automatyczne odświeżanie reklam

Wydawcom nie wolno odświeżać strony ani żadnego jej elementu, jeśli nie wywoła tego sam użytkownik. Dotyczy to między innymi umieszczania reklam na stronach z automatycznym przekierowaniem lub automatycznym odświeżaniem. Co więcej, wydawcy nie mogą wyświetlać reklam przez z góry określony czas (np. reklama przed filmem), zanim użytkownicy będą mogli zobaczyć treści, np. wideo, gry lub pliki do pobrania.

Powrót do góry

Reklamy na stronach z podziękowaniem, wyjściowych, logowania i z informacjami o błędzie

Wydawcy nie mogą umieszczać reklam na stronach niezawierających treści, np. stronach komunikatów o błędzie, stronach logowania, stronach potwierdzających opuszczenie witryny lub stronach z podziękowaniem. Są to strony, które wyświetlają się użytkownikom, którzy chcą opuścić domenę lub którzy wykonali określone działanie w witrynie, np. zakup lub pobranie plików.

Reklamy, które stanowią główny element przykuwający uwagę na takich stronach, mogą sprawić, że użytkownicy pomylą reklamę z właściwą treścią strony. Dlatego nie wolno umieszczać reklam na stronach tego rodzaju.

Powrót do góry

Reklamy na stronach z zawartością dynamiczną

Wydawcy nie mogą umieszczać reklam Google na stronach, na których najważniejszym elementem jest zawartość dynamiczna (np. czaty na żywo, komunikatory, automatycznie odświeżane komentarze itp.).

Powrót do góry

Reklamy w e-mailach

Aby reklamy Google były skuteczne zarówno dla wydawców, jak i reklamodawców, wydawcy nie mogą umieszczać ich w e-mailach ani obok e-maili, które są najważniejszym elementem na stronie.

Powrót do góry

Reklamy w aplikacji

Wydawcom zabrania się rozpowszechniania reklam Google i pól AdSense dla wyszukiwania w aplikacjach (np. paskach zadań, rozszerzeniach wyszukiwarki lub programach komputerowych). Kod AdSense można wdrażać tylko na stronach internetowych i w zatwierdzonych technologiach WebView.

Powrót do góry

Reklamy w nowym oknie

Wydawcom nie wolno otwierać reklam Google w nowym oknie ani modyfikować wyniku kliknięcia reklamy. Więcej informacji znajdziesz na stronie Otwieranie reklam w nowym oknie. Pamiętaj, że ta zasada nie ma zastosowania do reklam AdSense wyświetlanych przez dynamiczne przypisanie w DoubleClick for Publishers (DFP).

Powrót do góry

Reklamy w wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under

Wydawcom nie wolno umieszczać reklam Google w żadnym oknie, które nie jest otwierane przez zamierzoną interakcję użytkownika (np. kliknięcie). Co więcej, reklam Google nie można umieszczać w żadnym oknie przeglądarki, które nie ma przycisków nawigacyjnych (w tym przycisków Wstecz i Dalej) ani edytowalnego pola adresu URL.

Powrót do góry

Reklamy w witrynach zawierających wyskakujące okienka lub okienka pop-under

Wydawcom nie wolno umieszczać reklam Google w witrynach, które zawierają więcej niż trzy wyskakujące okienka. Jeśli w witrynie wyświetlają się wyskakujące okienka, nie mogą one mieć wpływu na nawigację w witrynie, zmieniać preferencji użytkownika, rozpoczynać pobierania plików ani rozpowszechniać wirusów.

Wydawcom nie wolno umieszczać reklam Google w witrynach, które zawierają lub wywołują okienka pop-under.

Co więcej, witryny korzystające z AdSense nie mogą być wczytywane przez oprogramowanie wywołujące wyskakujące okienka, modyfikujące ustawienia przeglądarki, przekierowujące użytkowników do niechcianych witryn lub w inny sposób wpływające na normalną nawigację w witrynie. Wydawca ma obowiązek zapobiegać stosowaniu przez jakiekolwiek sieci reklamowe lub podmioty stowarzyszone metod, których celem jest kierowanie użytkowników do stron zawierających kod AdSense wydawcy.

Powrót do góry

Reklamy na stronach wymagających logowania

Wydawcy mogą umieszczać reklamy Google na stronach wymagających logowania, pod warunkiem że są one zgodne z zasadami programu. Ubiegając się o udział w programie AdSense, pamiętaj o udostępnieniu nam do analizy strony niechronionej hasłem.

Jeżeli na stronach wymagających logowania wyświetlają się nietrafne reklamy, możesz poprawić kierowanie reklam, udostępniając te strony naszemu robotowi.

Powrót do góry

Reklamy na tej samej stronie lub w tej samej witrynie co reklamy innego wydawcy

Jeśli witryna jest zgodna z zasadami programu, a firma lub właściciel witryny udzieli Ci pozwolenia na wyświetlanie w niej reklam, możesz umieścić kod reklamy na stronie, na której znajduje się już kod reklamy innego wydawcy. Musisz się jednak skontaktować z firmą hostingową lub właścicielem witryny, by otrzymać pozwolenie na wyświetlanie w niej reklam. Co więcej, uznane zostaną tylko kliknięcia i wyświetlenia jednostek reklamowych powiązanych z Twoim kontem.

Pamiętaj, że każdy wydawca jest odpowiedzialny za treść witryny, w której umieszczany jest jego kod reklamy. Jeśli witryna narusza nasze zasady, powiadomimy o tym wszystkich wydawców, których kod reklamy został w niej umieszczony.

Powrót do góry

Reklamy w witrynie hostowanej (np. Blogger)

Możesz umieszczać reklamy AdSense na każdej stronie, która jest zgodna z zasadami programu, w tym w witrynach hostowanych. Należy jednak pamiętać, że aby korzystać z AdSense, potrzebujesz dostępu do kodu źródłowego HTML witryny. Na Tobie spoczywa również odpowiedzialność za upewnienie się, czy korzystanie z AdSense nie łamie zasad świadczenia usługi hosta.

Powrót do góry

Wyświetlanie witryny innej firmy na własnej stronie

Gdy witryna wyświetla inną witrynę w ramce lub oknie, uznajemy to za treści umieszczone w ramkach. Publikowanie reklam Google na takich stronach jest bezwzględnie zabronione.

Powrót do góry

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?