Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Wskazówki dotyczące implementacji reklam

Zasady związane z miejscami docelowymi reklamy

Wydawcy mogą eksperymentować z różnymi miejscami docelowymi reklamy. Poniżej omawiamy zasady AdSense dotyczące miejsc docelowych reklamy.

Unikanie przypadkowych kliknięć
Wywoływanie przypadkowych kliknięć
Nienaturalne zwracanie uwagi na reklamy
Umieszczanie reklam pod mylącym nagłówkiem
Dopasowywanie grafiki i reklam
Formatowanie treści tak, aby przypominały reklamy
Oferowanie wynagrodzenia
Odległość między reklamami a grami w technologii Flash

Zapewnienie właściwego miejsca docelowego reklam
Automatyczne odświeżanie reklam
Reklamy na stronach z zawartością dynamiczną
Reklamy w e-mailach
Reklamy w aplikacji
Reklamy w nowym oknie
Reklamy w wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under
Reklamy w witrynach zawierających wyskakujące okienka lub okienka pop-under
Reklamy w treściach, których nie możemy ocenić
Reklamy na tej samej stronie lub w tej samej witrynie co reklamy innego wydawcy
Reklamy w witrynie hostowanej (np. Blogger)

Unikanie przypadkowych kliknięć

Wywoływanie przypadkowych kliknięć

Wydawcom nie wolno skłaniać użytkowników do klikania reklam Google. Obejmuje to umieszczanie reklam w taki sposób, że można je pomylić z inną treścią strony, np. menu, opcjami nawigacji lub linkami pobierania.

Rozważnie rozmieszczaj linki, przyciski odtwarzania, przyciski pobierania, przyciski nawigacji (np. Wstecz lub Dalej), okna gier, odtwarzacze wideo, menu lub aplikacje w pobliżu reklam, ponieważ może to prowadzić do przypadkowych kliknięć. Nawet jeśli układ nie został umyślnie zaprojektowany tak, aby prowadzić do przypadkowych kliknięć, wydawcy i tak mogą zostać powiadomieni o naruszeniu zasad.

Encouraging accidental clicks | AdSense Program Policies

 

Powrót do góry

Nienaturalne zwracanie uwagi na reklamy

Wydawcy nie mogą sztucznie lub w nadmiernym stopniu przyciągać uwagi do reklam Google. Oto kilka przykładów:

  • krzykliwe animacje, które przyciągają wzrok użytkownika do reklamy;
  • strzałki lub inne symbole wskazujące reklamy.

Unnatural attention to ads | AdSense Program Policies

Powrót do góry

Umieszczanie reklam pod mylącym nagłówkiem

Ważne jest, by użytkownicy odwiedzający Twoją witrynę nie byli wprowadzani w błąd i mogli bez trudu odróżnić treść witryny od reklam displayowych Google. Zgodnie z tą zasadą niedozwolone jest umieszczanie reklam pod mylącymi nagłówkami, takimi jak „zasoby” czy „przydatne linki”. Wydawcy mogą oznaczać reklamy Google wyłącznie nagłówkiem „Reklamy” lub „Linki sponsorowane”.

Nagłówek witryny może również zostać uznany za nieprawidłowy nagłówek reklamy (patrz niżej). Reklamy umieszczone w takim miejscu mogą zostać wzięte za linki, a nie za reklamy, dlatego tego rodzaju rozwiązania uznaje się za niedopuszczalne. Uważnie sprawdzaj witrynę i jej układ, by uniknąć podobnych problemów.

Wydawcom nie wolno używać sformułowań zachęcających do kliknięcia reklamy, np.:

  • „Możesz kliknąć reklamę”;
  • „Klikając reklamę, pomagasz nam w osiągnięciu celu”;
  • „Pomóż nam rozwijać witrynę. Odwiedź strony naszych sponsorów!”;
  • „Potrzebujemy nowego serwera. Pomóż nam!”.

Powrót do góry

Dopasowywanie grafiki i reklam

Niedozwolone jest dopasowywanie przez wydawców grafiki znajdującej się w witrynie do poszczególnych reklam wyświetlanych w witrynie. Może to wprowadzać w błąd użytkowników, którzy założą, że obraz jest bezpośrednio związany z ofertą reklamodawcy, co stanowiłoby naruszenie zasad.

Powrót do góry

Formatowanie treści tak, aby przypominały reklamy

Niedozwolone jest wdrażanie zakamuflowanych reklam Google przez wydawców. Obejmuje to m.in. formatowanie sąsiednich treści tak, by były podobne do reklam. Jeśli wydawca umieszcza reklamy na stronach wyników wyszukiwania niepochodzących z Google, musi wprowadzić wyraźne rozróżnienie między wynikami wyszukiwania a reklamami. Zapoznaj się z zasadami AdSense dla wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji.

W poniższym przykładzie treść jest sformatowana tak, że jest bardzo podobna do reklam i trudno je odróżnić. Takie wdrożenie nie jest dozwolone.

Powrót do góry

Oferowanie wynagrodzenia

Oferowanie wynagrodzenia za klikanie reklam lub stosowanie jakichkolwiek form zachęty w tym kierunku jest bezwzględnie zabronione.

Powrót do góry

Odległość między reklamami a grami w technologii Flash

Jeśli umieszczasz reklamy Google w witrynach z grami w technologii Flash, stanowczo zalecamy zachowanie odległości co najmniej 150 pikseli między reklamami a krawędzią okna gry. Gdy użytkownicy są skupieni na grze i szybko klikają myszą, może to prowadzić do przypadkowych kliknięć. Ponieważ każda gra i każda witryna jest inna, czasem może być konieczne umieszczenie gry w jeszcze większej odległości od reklam. Więcej wskazówek znajdziesz na stronie Reklamy AdSense dla treści na stronach gier.

Powrót do góry

Zapewnienie właściwego miejsca docelowego reklam

Automatyczne odświeżanie reklam

Wydawcom nie wolno odświeżać strony ani żadnego jej elementu, jeśli nie wywoła tego sam użytkownik.Dotyczy to między innymi umieszczania reklam na stronach z automatycznym przekierowaniem lub automatycznym odświeżaniem. Wydawcy nie mogą też wyświetlać reklam przez wstępnie ustawiony czas (np. przed filmem), który musi upłynąć przed udostępnieniem użytkownikom treści, np. filmów, gier lub plików do pobrania.

Auto refreshing ads | AdSense Program Policies

Powrót do góry

Reklamy na stronach z zawartością dynamiczną

Wydawcy nie mogą umieszczać reklam Google na stronach, na których najważniejszym elementem jest zawartość dynamiczna (np. czaty na żywo, komunikatory, automatycznie odświeżane komentarze itp.).

Powrót do góry

Reklamy w e-mailach

Aby reklamy Google były skuteczne zarówno dla wydawców, jak i reklamodawców, wydawcy nie mogą umieszczać ich w e-mailach ani obok e-maili, które są najważniejszym elementem na stronie.

Powrót do góry

Reklamy w aplikacji

Wydawcom zabrania się rozpowszechniania reklam Google i pól AdSense dla wyszukiwania w aplikacjach (np. paskach narzędzi, rozszerzeniach do wyszukiwarki lub programach komputerowych). Kod AdSense można wdrażać tylko na stronach internetowych i w zatwierdzonych technologiach WebView.

Powrót do góry

Reklamy w nowym oknie

Wydawcom nie wolno otwierać reklam Google w nowym oknie ani modyfikować wyniku kliknięcia reklamy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Otwieranie reklam w nowym oknie. Pamiętaj, że ta zasada nie dotyczy reklam AdSense wyświetlanych w ramach alokacji dynamicznej w usłudze Google Ad Manager.

Powrót do góry

Reklamy w wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under

Wydawcom nie wolno umieszczać reklam Google w żadnym oknie, które nie jest otwierane przez zamierzoną interakcję użytkownika (np. kliknięcie). Co więcej, reklam Google nie można umieszczać w żadnym oknie przeglądarki, które nie ma przycisków nawigacyjnych (w tym przycisków Wstecz i Dalej) ani edytowalnego pola adresu URL.

Powrót do góry

Reklamy w witrynach zawierających wyskakujące okienka lub okienka pop-under

Wydawcom nie wolno umieszczać reklam Google w witrynach, które zawierają więcej niż trzy wyskakujące okienka. Jeśli w witrynie wyświetlają się wyskakujące okienka, nie mogą one mieć wpływu na nawigację w witrynie, zmieniać preferencji użytkownika, rozpoczynać pobierania plików ani rozpowszechniać wirusów.

Wydawcom nie wolno umieszczać reklam Google w witrynach, które zawierają lub wywołują okienka pop-under.

Co więcej, witryny korzystające z AdSense nie mogą być wczytywane przez oprogramowanie wywołujące wyskakujące okienka, modyfikujące ustawienia przeglądarki, przekierowujące użytkowników do niechcianych witryn lub w inny sposób wpływające na normalną nawigację w witrynie. Wydawca ma obowiązek zapobiegać stosowaniu przez jakiekolwiek sieci reklamowe lub podmioty stowarzyszone metod, których celem jest kierowanie użytkowników do stron zawierających kod AdSense wydawcy.

Powrót do góry

Reklamy w treściach, których nie możemy ocenić

Aby chronić jakość naszej sieci reklamowej, możemy wyłączyć wyświetlanie reklam w przypadku treści, których nie można ocenić. Dotyczy to między innymi treści, których indeksowanie przez Google jest zablokowane w pliku robots.txt i treści chronionych hasłem, w przypadku których wydawca nie podał Google danych logowania.

Powrót do góry

Reklamy na tej samej stronie lub w tej samej witrynie co reklamy innego wydawcy

Jeśli witryna jest zgodna z zasadami programu, a firma lub właściciel witryny udzieli Ci pozwolenia na wyświetlanie w niej reklam, możesz umieścić kod reklamy na stronie, na której znajduje się już kod reklamy innego wydawcy. Musisz jednak skontaktować się z firmą hostingową lub właścicielem witryny, by otrzymać pozwolenie na wyświetlanie w niej reklam. Uznane zostaną tylko kliknięcia i wyświetlenia jednostek reklamowych powiązanych z Twoim kontem.

Pamiętaj, że każdy wydawca jest odpowiedzialny za treść witryny, w której umieszczany jest jego kod reklamy. Jeśli witryna narusza nasze zasady, powiadomimy o tym wszystkich wydawców, których kod reklamy został w niej umieszczony.

Powrót do góry

Reklamy w witrynie hostowanej (np. Blogger)

Kod AdSense możesz umieścić na dowolnej stronie zgodnej z zasadami programu, także w witrynach hostowanych. Pamiętaj jednak, że aby korzystać z AdSense, możesz potrzebować dostępu do kodu źródłowego HTML witryny. Na Tobie spoczywa również odpowiedzialność za upewnienie się, czy korzystanie z AdSense nie łamie zasad świadczenia usługi hosta.

Powrót do góry

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne