Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

Richtlijnen voor advertentie-implementatie

Beleid voor advertentieplaatsingen

Uitgevers willen mogelijk experimenteren met verschillende advertentieplaatsingen. Bekijk hieronder het beleid voor AdSense-advertentieplaatsingen.

Onbedoelde klikken tegengaan
Onbedoelde klikken aanmoedigen
Onnatuurlijke aandacht voor advertenties
Advertenties onder een misleidende kop plaatsen
Afbeeldingen bij advertenties plaatsen
Content dezelfde opmaak als advertenties geven
Beloningen aanbieden
Afstand tussen advertenties en Flash-games

Correcte plaatsing van advertenties
Automatisch vernieuwde advertenties
Advertenties in dynamische content
Advertenties in e-mails
Advertenties in een software-app
Advertenties in een nieuw venster
Advertenties in pop-up- en pop-undervensters
Advertenties op een site met pop-ups of pop-unders
Advertenties bij content die niet kan worden geëvalueerd
Advertenties op dezelfde pagina of site als een andere uitgever
Advertenties op een gehoste site (bijv. Blogger)

Onbedoelde klikken tegengaan

Onbedoelde klikken aanmoedigen

Uitgevers mogen gebruikers op geen enkele wijze aanmoedigen om op Google-advertenties te klikken. Hieronder valt ook de plaatsing van advertenties op posities waar ze kunnen worden verward met andere websitecontent, zoals links voor menu's, navigatie of downloads.

Bij de plaatsing van links, afspeel-, download- en navigatieknoppen (bijv. Vorige of Volgende), gamevensters, videospelers, dropdownmenu's of apps moet u erop letten dat u deze niet te dicht bij advertenties plaatst. Dit kan namelijk leiden tot onbedoelde klikken. Als de opmaak tot onbedoelde klikken leidt, krijgen uitgevers mogelijk een melding over schending van het beleid, ook als er geen sprake is van opzet.

Encouraging accidental clicks | AdSense Program Policies

 

Terug naar boven

Onnatuurlijke aandacht voor advertenties

Uitgevers mogen niet op onnodige of onnatuurlijke wijze de aandacht van gebruikers vestigen op hun Google-advertenties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Advertenties met drukke animaties die de aandacht van de gebruiker op de advertentie vestigen
  • Pijlen of andere symbolen die naar de advertentie wijzen

Unnatural attention to ads | AdSense Program Policies

Terug naar boven

Advertenties onder een misleidende kop plaatsen

Het is belangrijk dat bezoekers van uw site op geen enkele manier worden misleid. Ze moeten de content en de Google Display-advertenties gemakkelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Het is volgens dit beleid niet toegestaan advertenties onder misleidende koppen als 'Bronnen' of 'Nuttige links' te plaatsen. Uitgevers mogen Google-advertenties alleen aanduiden met 'Advertenties' of 'Gesponsorde links'.

Zoals hieronder aangegeven, kan ook de kop van een site worden opgevat als ongewenst advertentielabel. Omdat advertenties op een dergelijke positie kunnen worden aangezien voor links of vermeldingen in plaats van advertenties, wordt deze implementatie als onacceptabel beschouwd. Controleer of dit het geval is op uw site en in uw content.

Uitgevers mogen geen taalgebruik bezigen dat gebruikers aanzet tot klikken op advertenties, zoals:

  • 'Klik gerust op een advertentie.'
  • Steun dit initiatief. Klik op een advertentie.
  • Help mee deze site in de lucht te houden. Check onze sponsors.
  • 'Wij hebben een nieuwe server nodig. Steun ons!'

Terug naar boven

Afbeeldingen bij advertenties plaatsen

Uitgevers mogen geen specifieke afbeeldingen koppelen aan de afzonderlijke advertenties op hun sites. Door een dergelijke implementatie kunnen gebruikers in de war raken, omdat ze ervan uitgaan dat de afbeelding rechtstreeks verband houdt met wat de adverteerder aanbiedt. Daarom vormt dit een schending van het beleid.

Terug naar boven

Content dezelfde opmaak als advertenties geven

Uitgevers mogen Google-advertenties niet in onherkenbare vorm implementeren. Dit omvat onder meer het opmaken van aangrenzende content zodat deze op de advertenties lijkt. Als een uitgever advertenties plaatst op een pagina met zoekresultaten die niet van Google afkomstig zijn, dient er duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen zoekresultaten en advertenties. Bekijk het beleid voor AdSense voor zoeken voor meer informatie.

In het onderstaande voorbeeld is de opmaak van de content vrijwel identiek aan die van de advertenties, waardoor ze moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Deze implementatie is niet toegestaan.

Terug naar boven

Beloningen aanbieden

Het aanbieden van vergoedingen of beloningen voor klikken op advertenties is ten strengste verboden.

Terug naar boven

Afstand tussen advertenties en Flash-games

Wij raden u met klem aan bij de plaatsing van Google-advertenties op sites met Flash-games een minimale afstand van 150 pixels tussen de advertenties en de rand van de game aan te houden. Gebruikers gaan vaak helemaal op in een Flash-game en klikken heel wat af. Ongeldige klikken zijn vaak het gevolg. Elke game en elke site is uniek. Soms is dan ook een grotere afstand nodig, vanwege het soort game of de speelwijze. Meer richtlijnen vindt u in Advertenties van AdSense voor content op gameplay-pagina's.

Terug naar boven

Correcte plaatsing van advertenties

Automatisch vernieuwde advertenties

Uitgevers mogen een pagina (of een onderdeel ervan) niet laten vernieuwen zonder dat de gebruiker daarom heeft gevraagd. Dit geldt ook voor het plaatsen van advertenties op pagina's of plaatsingen die automatisch doorverwijzen of automatisch worden vernieuwd. Daarnaast mogen uitgevers de advertenties niet gedurende een vooraf ingestelde tijd (preroll) weergeven voordat gebruikers content, zoals video's, games of downloads, kunnen bekijken.

Auto refreshing ads | AdSense Program Policies

Terug naar boven

Advertenties in dynamische content

Uitgevers mogen geen Google-advertenties plaatsen op pagina's die voornamelijk zijn gevuld met dynamische content, zoals live chatsessies, instant messaging of reacties die automatisch worden vernieuwd.

Terug naar boven

Advertenties in e-mails

Om de effectiviteit van Google-advertenties voor zowel uitgevers als adverteerders te garanderen, mogen uitgevers geen Google-advertenties in e-mailberichten plaatsen. Ze mogen deze ook niet naast e-mailberichten plaatsen als de pagina hier voornamelijk mee is gevuld.

Terug naar boven

Advertenties in een software-app

Uitgevers mogen geen Google-advertenties of AdSense-zoekvakken distribueren via software-apps. Dit geldt onder andere voor werkbalken, browserextensies en desktop-apps. AdSense-code mag alleen worden geïmplementeerd op webpagina's en in goedgekeurde WebView-technologieën.

Terug naar boven

Advertenties in een nieuw venster

Uitgevers mogen Google-advertenties niet in een nieuw venster openen of de werking van een klik op een advertentie wijzigen. Raadpleeg De advertenties in een nieuw venster openen voor meer informatie. Dit beleid is niet van toepassing op AdSense-advertenties die door middel van dynamische toewijzing via Google Ad Manager worden weergegeven.

Terug naar boven

Advertenties in pop-up- en pop-undervensters

Het is uitgevers niet toegestaan Google-advertenties in vensters te plaatsen die niet worden geopend door opzettelijke interactie van een gebruiker (bijvoorbeeld een klik). Bovendien mogen advertenties niet worden geplaatst in browservensters zonder besturingselementen voor navigatie, waaronder de knoppen Vorige en Volgende, en een bewerkbaar URL-veld.

Terug naar boven

Advertenties op een site met pop-ups of pop-unders

Uitgevers mogen geen Google-advertenties weergeven op sites met meer dan drie pop-ups. Als op een website pop-ups worden weergegeven, mogen deze geen invloed hebben op de sitenavigatie, gebruikersvoorkeuren wijzigen, downloads starten of virussen verspreiden.

Uitgevers mogen geen Google-advertenties weergeven op sites die pop-unders bevatten of activeren.

Bovendien mogen sites met AdSense niet worden geladen door software waarmee pop-ups worden weergegeven, browserinstellingen worden gewijzigd, gebruikers worden doorverwezen naar ongewenste websites of waarmee de sitenavigatie op andere wijze wordt beïnvloed. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen enkel advertentienetwerk en geen enkele partner dergelijke methoden gebruikt om verkeer naar pagina's te leiden die uw AdSense-code bevatten.

Terug naar boven

Advertenties bij content die niet kan worden geëvalueerd

Ter bescherming van de kwaliteit van ons advertentienetwerk kunnen we de advertentieweergave uitschakelen bij content die niet kan worden geëvalueerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, content waarvan het robot.txt-bestand crawlen door Google blokkeert en content die met een wachtwoord is beveiligd, zonder dat de uitgever inloggegevens aan Google heeft verstrekt.

Terug naar boven

Advertenties op dezelfde pagina of site als een andere uitgever

Als een site voldoet aan ons programmabeleid en het bedrijf of de eigenaar van de site u toestemming heeft gegeven advertenties weer te geven op die site, kunt u uw advertentiecode op dezelfde pagina plaatsen als de advertentiecode van de andere uitgever. U moet echter toestemming verkrijgen van het webhostingbedrijf of de eigenaar van de site om advertenties op de betreffende site weer te geven. Bovendien ontvangt u alleen inkomsten voor klikken en vertoningen voor de advertentieblokken die aan uw eigen account zijn gekoppeld.

Houd er rekening mee dat iedere uitgever verantwoordelijk is voor de content van de website waarop de advertentiecode van de uitgever wordt geplaatst. Als we vaststellen dat een website ons programmabeleid schendt, melden we dit aan alle uitgevers die hun advertentiecode op de website hebben staan.

Terug naar boven

Advertenties op een gehoste site (bijv. Blogger)

U mag de AdSense-code plaatsen op alle pagina's die voldoen aan ons programmabeleid, dus ook op gehoste sites. Houd er wel rekening mee dat u, om AdSense te kunnen gebruiken, mogelijk toegang moet hebben tot de html-broncode van de site. Het is ook uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw host om na te gaan of het gebruik van AdSense niet in strijd is met diens servicevoorwaarden.

Terug naar boven

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw AdSense-pagina

Maak kennis met de AdSense-pagina: een nieuwe bron waar u gepersonaliseerde informatie en nieuwe mogelijkheden in uw account kunt vinden om het maximale uit AdSense te halen.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
17475978612359190137
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
157