Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Указания за внедряването на рекламите

Правила за рекламните разположения

Издателите могат да експериментират с различни рекламни разположения. Разгледайте правилата на AdSense за рекламните разположения по-долу.

Избягване на случайни кликвания
Насърчаване на случайни кликвания
Неестествено внимание към рекламите
Поставяне на реклами под подвеждащо заглавие
Подравняване на изображения с рекламите
Форматиране на съдържанието с цел наподобяване на реклами
Предлагане на възнаграждение
Разстояние между реклами и игри с Flash

Осигуряване на подходящо рекламно разположение
Автоматично опресняващи се реклами
Реклами в динамично съдържание
Реклами в имейли
Реклами в софтуерно приложение
Реклами в нов прозорец
Реклами в изскачащи прозорци и изскачащи прозорци във фонов режим
Реклами на сайт с изскачащи прозорци или изскачащи прозорци във фонов режим
Реклами в съдържание, което не можем да оценим
Реклами в същата страница или сайт като тези на друг издател
Реклами на хостван сайт (напр. Blogger)

Избягване на случайни кликвания

Насърчаване на случайни кликвания

На издателите не е разрешено да насърчават по никакъв начин потребителите да кликват върху рекламите от Google. Това включва внедряването на реклами по начин, който може да доведе до объркването им с друго съдържание на сайта, като например меню, навигация или връзки за изтегляне.

Внимавайте при разполагането на връзки, бутони за игри, изтегляне, навигация (напр. „Назад“ или „Напред“), прозорци за игри, видеоплейъри, падащи менюта или приложения близо до рекламите, защото може да доведат до случайни кликвания. Дори ако оформлението неволно води до случайни кликвания, възможно е все пак издателите да получат известие за нарушение на правилата.

Encouraging accidental clicks | AdSense Program Policies

 

Обратно в началото

Неестествено внимание към рекламите

На издателите не е разрешено да привличат излишно или неестествено внимание към рекламите от Google, които показват. Някои примери за такива действия включват:

  • ярки анимации, които привличат погледа на потребителя към дадени реклами;
  • стрелки или други символи, сочещи към рекламите.

Unnatural attention to ads | AdSense Program Policies

Обратно в началото

Поставяне на реклами под подвеждащи заглавки

Важно е посетителите на сайта Ви да не бъдат подвеждани по никакъв начин и да могат лесно да разграничават съдържанието от дисплейните реклами от Google. Това правило забранява поставянето на реклами под подвеждащи заглавия, като „ресурси“ или „полезни връзки“. Издателите може да означават рекламите от Google само с етикетите „Реклами“ или „Спонсорирани връзки“.

В допълнение, както е показано по-долу, заглавието на сайт може да бъде възприето като неподходящ рекламен етикет. Тъй като рекламите в такава позиция може да бъдат сбъркани с връзки или малки обяви, такова внедряване се смята за неприемливо. Наблюдавайте внимателно сайта си и оформлението му, за да се уверите, че това няма да се случи.

На издателите не е разрешено да използват изрази, с които да подвеждат потребителите да кликват върху рекламите, като например:

  • „Можете да кликнете върху реклама.“
  • „Дайте своя принос, като кликнете върху реклама.“
  • „Помогнете на този сайт да продължи да се показва, като посетите спонсорите ни.“
  • „Необходим ни е нов сървър. Помогнете ни!“

Обратно в началото

Подравняване на изображения с рекламите

Издателите нямат право да се опитват да свързват конкретни изображения с отделните реклами, които се показват в сайтовете им. Подобно внедряване може да обърка потребителите, които да приемат, че изображението е директно свързано с предложението на рекламодателя и следователно представлява нарушение на правилата ни.

Обратно в началото

Форматиране на съдържанието с цел наподобяване на реклами

На издателите не е разрешено да внедряват реклами от Google по начин, който би ги прикрил. Тук се включва и форматирането на съдържанието около рекламите така, че да изглежда като тях. Ако издател разположи реклами в страниците с резултати от търсенето, получени от източник, различен от Google, трябва да има ясно разграничение между резултатите от търсенето и рекламите. За повече информация прегледайте правилата на AdSense за търсене.

В примера по-долу форматирането на съдържанието е много сходно с това на рекламите, което затруднява разграничаването им. Това внедряване не е разрешено.

Обратно в началото

Предлагане на възнаграждение

Предлагането на възнаграждение или каквото и да е поощрение за кликвания върху реклами е строго забранено.

Обратно в началото

Разстояние между реклами и игри с Flash

При разполагането на реклами от Google на сайтове за игри с Flash настоятелно препоръчваме разстояние от поне 150 пиксела между рекламите и краищата на играта. Когато потребителите се съсредоточат върху игра с Flash и кликват трескаво, вероятността от невалидни кликвания е голяма. Тъй като всяка игра и сайт са различни, някои игри може да изискват по-голямо разстояние според типа им и начина на игра. За повече указания прегледайте Реклами от AdSense за съдържание на страници с връзки, отвеждащи към игри.

Обратно в началото

Осигуряване на подходящо рекламно разположение

Автоматично опресняващи се реклами

Не се допуска издателите да опресняват страница или елемент от нея без потребителят да е поискал това.Това включва поставянето на реклами в страници или разположения, които автоматично пренасочват или автоматично се опресняват. Освен това издателите нямат право да показват рекламите за предварително зададено време, преди потребителите да видят съдържание, като видеоклипове, игри или изтегляния.

Auto refreshing ads | AdSense Program Policies

Обратно в началото

Реклами в динамично съдържание

Издателите не може да поставят реклами от Google на страници, съсредоточени основно върху динамично съдържание (напр. чат на живо, незабавни съобщения, автоматично опресняващи се коментари и др.).

Обратно в началото

Реклами в имейли

За да се осигури ефективността на рекламите от Google за издателите и рекламодателите, издателите нямат право да поставят реклами от Google в имейл съобщения. Освен това те не могат да поставят реклами от Google до имейл съобщения, когато страницата е съсредоточена основно върху тях.

Обратно в началото

Реклами в софтуерно приложение

Не се допуска издателите да разпространяват реклами от Google или полета на AdSense за търсене в софтуерните приложения, включително, но без списъкът да е изчерпателен, в ленти с инструменти, в разширения на браузъра и в настолни приложения. Кодът на AdSense може да се внедрява само на уеб базирани страници и в одобрени технологии на WebView.

Обратно в началото

Реклами в нов прозорец

Не се допуска издателите да отварят реклами от Google в нов прозорец или да променят резултата от кликване върху реклама. За повече информация прегледайте Отваряне на рекламите в нов прозорец. Моля, обърнете внимание, че тези правила не важат за реклами от AdSense, показвани посредством динамично разпределение чрез Google Ad Manager.

Обратно в началото

Реклами в изскачащи прозорци и изскачащи прозорци във фонов режим

Не се допуска издателите да поставят реклами от Google в прозорци, които не се стартират чрез целенасочено потребителско взаимодействие (напр. кликване). Също така не може да се поставят реклами от Google в прозорци на уеб браузъри, които нямат средства за навигация, включително бутони за преминаване назад и напред, и поле за URL адрес, което може да бъде редактирано.

Обратно в началото

Реклами на сайт с изскачащи прозорци или изскачащи прозорци във фонов режим

Не се допуска издателите да поставят реклами от Google в сайтове с повече от три изскачащи прозореца. Ако в сайт се показват изскачащи прозорци, те не трябва да възпрепятстват навигирането в него, да променят потребителските предпочитания, да стартират изтегляния или да разпространяват вируси.

Не се допуска издателите да поставят реклами от Google в сайтове, които съдържат или задействат изскачащи прозорци във фонов режим.

Освен това сайтовете, използващи AdSense, не могат да се зареждат от софтуер, който задейства изскачащи прозорци, променя настройките на браузъра, пренасочва потребителите към нежелани сайтове или по друг начин възпрепятства нормалната навигация в сайта. Ваша е отговорността да осигурите нито една рекламна мрежа или партньор да не използва подобни методи за насочване на трафик към страници, които съдържат Вашия код на AdSense.

Обратно в началото

Реклами в съдържание, което не можем да оценим

За да защитим качеството на рекламната си мрежа, може да деактивираме показването на реклами в съдържание, което не може да бъде оценено. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, съдържание, чийто файл robots.txt блокира обхождането от страна на Google, както и защитено с парола съдържание, когато издателят не е предоставил идентификационни данни за вход на Google.

Обратно в началото

Реклами в същата страница или сайт като тези на друг издател

Ако даден уебсайт отговаря на нашите програмни правила и фирмата или собственикът му са Ви дали разрешение да показвате реклами там, можете да поставите рекламния си код на една и съща страница заедно с кода на другия издател. Трябва обаче да се свържете с фирмата си за уеб хостинг или със собственика на сайта, за да получите разрешение за показване на реклами там. Освен това ще бъдете кредитирани само за кликвания и импресии на рекламните елементи, свързани с профила Ви.

Имайте предвид, че всеки издател отговаря за съдържанието на сайтовете, на които е поставен рекламният му код. Ако открием, че даден сайт нарушава нашите програмни правила, ще уведомим издателите, чийто рекламен код се намира на сайта.

Обратно в началото

Реклами на хостван сайт (напр. Blogger)

Можете да поставяте реклами от AdSense на всяка страница, която отговаря на нашите програмни правила, включително и в хоствани сайтове. Имайте предвид обаче, че за да използвате AdSense, може да е необходимо да имате достъп до изходния HTML код на сайта си. Освен това Вие носите отговорност да проверите дали използването на AdSense не представлява нарушение на общите условия за ползване, определени от хоста Ви.

Обратно в началото

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
8741097399188264815
true
Търсене в Помощния център
true
true
true