Cho phép và chặn quảng cáo

Cho phép và chặn quảng cáo nhắm mục tiêu theo đối tượng bởi các mạng quảng cáo được chứng nhận

Một số mạng quảng cáo được Google chứng nhận sử dụng dữ liệu đối tượng của họ để nhắm mục tiêu quảng cáo có liên quan hơn đến người dùng. Với kiểm soát tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba, bạn có thể chọn xem các mạng này có thể sử dụng thông tin đối tượng như vậy để nhắm mục tiêu quảng cáo trên trang web của mình hay không. Mạng quảng cáo được chứng nhận không được phép thu thập dữ liệu từ trang web của bạn nhằm mục đích nhắm mục tiêu tiếp theo.

Để chỉnh sửa tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
  3. Đảm bảo "Nội dung" được chọn.
  4. Trong thanh ngang trên đầu trang, hãy nhấp vào tab Phân phát quảng cáo.
  5. Trong tiêu đề "Quảng cáo dựa trên người dùng", hãy sử dụng các nút kiểm soát để cho phép hoặc chặn tùy chọn “Quảng cáo của bên thứ ba”. Ad serving tab
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?