การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

ทําความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและสถานะการแสดงโฆษณา

ในบทความนี้ เราจะทบทวนประเภทของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา และความหมายของสถานะการแสดงโฆษณาในศูนย์นโยบาย

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา

หากเว็บไซต์มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ละเมิดนโยบายโปรแกรม ถูกจํากัดตามข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google หรือเปิดใช้คลิกที่ยืนยันแล้ว ซึ่งรวมถึงกรณีที่คำขอโฆษณามาจากหน้าเว็บที่คุณได้ฝังไว้ในเว็บไซต์ที่มีปัญหา

ปัญหามีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ การละเมิดนโยบาย ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา คลิกที่ยืนยันแล้ว และข้อกำหนดด้านความยินยอม เฉพาะการละเมิดนโยบายเท่านั้นที่ต้องได้รับการแก้ไข คุณไม่จําเป็นต้องแก้ไขข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา แต่โปรดทราบว่าการแสดงโฆษณาจะยังคงถูกจํากัดในเว็บไซต์ต่อไป เราขอแนะนําให้คุณดําเนินการกับปัญหาเกี่ยวกับคลิกที่ยืนยันแล้วและข้อกําหนดด้านความยินยอม เนื่องจากปัญหาเหล่านั้นอาจส่งผลต่อรายได้ของคุณ

คุณยังอาจได้รับคําเตือนก่อนที่ระบบจะดําเนินการกับการแสดงโฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของปัญหาได้ที่ตารางด้านล่าง

ประเภท ความหมาย สถานะการแสดงโฆษณา ตัวอย่าง
การละเมิดนโยบาย (ต้องแก้ไข)

เว็บไซต์ของคุณไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมในปัจจุบัน

เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเรา

ในคอลัมน์สถานะจะมีการทําเครื่องหมายต้องแก้ไขสำหรับการละเมิดนโยบาย

การละเมิดนโยบายมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะปิดการแสดงโฆษณาแล้วหรือจำกัดการแสดงโฆษณาแล้ว

ตัวอย่างของการละเมิดนโยบายรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อต่อไปนี้
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
 • การจัดวางเลย์เอาต์ที่ส่งเสริมให้มีการคลิก
ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

แม้ว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ แต่คุณอาจได้รับการโฆษณาลดลงเนื่องจากแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งไม่ต้องการเสนอราคาให้กับเนื้อหาเช่นนี้

เว็บไซต์ที่มีข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับสถานะจำกัดการแสดงโฆษณา ตัวอย่างข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณารวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อต่อไปนี้
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • เนื้อหาที่น่าตกใจ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
คำเตือน

การละเมิดนโยบายและข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาบางข้อจะมีระยะเวลาเตือนก่อนที่เราจะดําเนินการกับการแสดงโฆษณาของคุณ

หากคุณได้รับคำเตือน นั่นหมายความว่าขณะนี้เว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม หรือมีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

หากไม่ทำการเปลี่ยนแปลง Google อาจดำเนินการเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือบัญชีของคุณ

เว็บไซต์ที่มีคำเตือนจะได้รับสถานะการแสดงโฆษณามีความเสี่ยง ตัวอย่างของปัญหาที่ทําให้ได้รับคําเตือนรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
 • โฆษณาและเนื้อหาซ้อนทับกัน
คลิกที่ยืนยันแล้ว

Google Ads ระบุว่าโฆษณาบางรายการในเว็บไซต์ของคุณสร้างการคลิกที่ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี เนื่องจากอาจนำไปที่หน้า Landing Page ของผู้ลงโฆษณาแทนที่จะเป็นหน้าเนื้อหาที่ตั้งใจคลิกเข้าไปดู

Google Ads ได้เพิ่มคลิกที่ยืนยันแล้วลงในโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ คลิกที่ยืนยันแล้วจะเพิ่มการคลิกครั้งที่ 2 ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยให้ผู้ใช้ยืนยันความตั้งใจที่จะเข้าชมหน้าเว็บที่โฆษณา

เว็บไซต์ที่เพิ่มคลิกที่ยืนยันแล้วจะได้รับสถานะคลิกที่ยืนยันแล้วเปิดอยู่ ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานที่คุณควรตรวจสอบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายการต่อไปนี้)
 • โฆษณาอยู่ใกล้องค์ประกอบการนําทาง
 • องค์ประกอบที่ใช้ในการไปยังส่วนต่างๆ วางซ้อนทับโฆษณา Display
 • ปุ่มอยู่ใกล้หรือซ้อนทับในโฆษณา
 • เนื้อหาของเว็บไซต์อยู่ใกล้หรือซ้อนทับในโฆษณา
 • การจัดเรียงเนื้อหาเว็บไซต์ซึ่งทําให้สับสน
 • การละเมิดนโยบายตําแหน่งโฆษณา
ข้อกําหนดด้านความยินยอม ปัจจุบันคุณไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม (CMP) ที่ได้รับการรับรองซึ่งลงทะเบียนไว้กับกรอบความโปร่งใสและความยินยอม (TCF) ของ IAB เมื่อแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ใน EEA และสหราชอาณาจักร

เรากำลังทยอยเปิดตัวข้อกำหนด TCF ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2024

เว็บไซต์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกําหนดด้านความยินยอมจะได้รับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้แบบจำกัด

ปัญหาเกี่ยวกับข้อกําหนดด้านความยินยอมมีดังนี้

 • ไม่มี CMP: คําขอโฆษณาบางรายการในพื้นที่โฆษณาของคุณจาก EEA และสหราชอาณาจักรไม่มีสตริง TCF
 • CMP ไม่ผ่านการรับรอง: คําขอโฆษณาบางรายการในพื้นที่โฆษณาของคุณจาก EEA และสหราชอาณาจักรไม่มีสตริง TCF จาก CMP ที่ได้รับการรับรอง

ทําความเข้าใจสถานะการแสดงโฆษณา

สถานะการแสดงโฆษณาช่วยให้คุณทราบว่าเว็บไซต์ที่มีปัญหาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายสถานะและความหมายของสถานะเหล่านั้น

สถานะ ความหมาย สิ่งที่ทำได้
ปิดการแสดงโฆษณา โฆษณาทั้งหมดถูกบล็อกบนเว็บไซต์ของคุณ เว็บไซต์ของคุณไม่แสดงโฆษณาเนื่องจากมีการละเมิดนโยบาย

ดูคําอธิบายปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องดำเนินการ

หลังจากที่จัดการกับการละเมิดนโยบายในเว็บไซต์แล้ว คุณอาจขอรับการตรวจสอบเพื่อเปิดการแสดงโฆษณา

จำกัดการแสดงโฆษณา

มีข้อจํากัดสําหรับผู้ลงโฆษณาที่สามารถเสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณ

เว็บไซต์ของคุณอาจไม่มีผู้ต้องการซื้อหรือมีน้อย เนื่องจากแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งไม่สามารถเสนอราคาได้

ดูคําอธิบายปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องดำเนินการ (หากมี)

โปรดทราบ: การละเมิดนโยบายจะต้องได้รับการแก้ไข ในขณะที่ข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทปัญหา

การแสดงโฆษณามีความเสี่ยง

การแสดงโฆษณายังไม่ได้รับผลกระทบ แต่คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อให้แน่ได้ใจว่าการแสดงโฆษณาจะดำเนินต่อไป

ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องจากคําเตือนในเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว คําเตือนจะมีวันที่บังคับใช้เมื่อมีการดําเนินการเพิ่มเติม และการแสดงโฆษณาได้รับผลกระทบ

แก้ไขปัญหาก่อนวันที่บังคับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจํากัดหรือปิดการแสดงโฆษณา

ดูคําอธิบายปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องดำเนินการ

จำกัดจำนวนโฆษณา

การกระทำนี้จะส่งผลต่อบัญชี AdSense ของคุณ "จำกัดการแสดงโฆษณา" หมายความว่า Google ได้จำกัดจำนวนโฆษณาที่บัญชี AdSense ของคุณจะแสดงได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการแสดงโฆษณา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าชมจากโฆษณาและผู้ใช้ของคุณ อย่าคลิกโฆษณาของตัวคุณเอง และหลีกเลี่ยงการเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีคุณภาพต่ำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

คลิกที่ยืนยันแล้วเปิดอยู่ โฆษณาบางรายการในพื้นที่โฆษณากำลังสร้างคลิกที่ไม่ได้ตั้งใจ Google จึงเพิ่มคลิกที่ยืนยันแล้วในโฆษณาเหล่านี้

ตรวจสอบการใช้งานโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่แนะนำ

ระบบของเราจะใช้คลิกที่ยืนยันแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการคลิกโดยไม่ตั้งใจ ในทํานองเดียวกัน ระบบจะเลิกใช้คลิกที่ยืนยันแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อไม่พบการคลิกโดยไม่ตั้งใจอีกต่อไป

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกจำกัด

บางเว็บไซต์ไม่ได้ใช้ CMP ที่ได้รับการรับรองในการขอความยินยอมจากผู้ใช้

ซึ่งหมายความว่าเฉพาะโฆษณาแบบจำกัดจะมีสิทธิ์แสดงใน EEA และสหราชอาณาจักร เว็บไซต์ที่ใช้ CMP ที่ได้รับการรับรองจะมีสิทธิ์ใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (NPA)

ไม่มี CMP:

 1. เลือก CMP ที่ได้รับการรับรองซึ่งลงทะเบียนไว้กับ TCF หากยังไม่ได้เลือก
 2. ใช้โซลูชัน CMP

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก CMP ที่ได้รับการรับรอง

CMP ไม่ได้รับการรับรอง:

 1. หากมี CMP เป็นของตนเอง ให้ลงทะเบียนเพื่อขอการรับรอง
 2. หากคุณใช้ CMP ของบุคคลที่สามที่ยังไม่ได้การรับรอง แนะนำให้ลงทะเบียน CMP เพื่อขอการรับรอง นอกจากนี้ คุณยังดูรายการ CMP ที่ได้การรับรองของเราได้ด้วย
หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งใช้ CMP ที่ได้การรับรอง ระบบอาจใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงในการแก้ไขและนำปัญหานี้ออกจากศูนย์นโยบาย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
8136042268556963850
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true