โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย

ทําความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและสถานะการแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: เราได้ออกแบบศูนย์นโยบายใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ในบทความนี้ เราจะทบทวนประเภทของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา และความหมายของสถานะการแสดงโฆษณาในศูนย์นโยบาย

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา

หากเว็บไซต์มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ละเมิดนโยบายโปรแกรมของเรา หรือถูกจํากัดด้วยข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

ปัญหามีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การละเมิดนโยบายและข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา เฉพาะการละเมิดนโยบายเท่านั้นที่ต้องได้รับการแก้ไข คุณไม่จําเป็นต้องแก้ไขข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา แต่โปรดทราบว่าการแสดงโฆษณาจะยังคงถูกจํากัดในเว็บไซต์ต่อไป

คุณยังอาจได้รับคําเตือนก่อนที่ระบบจะดําเนินการกับการแสดงโฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของปัญหาได้ที่ตารางด้านล่าง

ประเภท ความหมาย สถานะการแสดงโฆษณา ตัวอย่าง
การละเมิดนโยบาย (ต้องแก้ไข)

เว็บไซต์ของคุณไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมในปัจจุบัน

เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเรา

ในคอลัมน์สถานะจะมีการทําเครื่องหมายต้องแก้ไขสำหรับการละเมิดนโยบาย

การละเมิดนโยบายมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะปิดการแสดงโฆษณาแล้วหรือจำกัดการแสดงโฆษณาแล้ว

ตัวอย่างของการละเมิดนโยบายรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อต่อไปนี้
  • เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง
  • เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
  • การจัดวางเลย์เอาต์ที่ส่งเสริมให้มีการคลิก
ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

แม้ว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ แต่คุณอาจได้รับการโฆษณาลดลงเนื่องจากแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งต้องการเสนอราคาโฆษณา

เว็บไซต์ที่มีข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับสถานะจำกัดการแสดงโฆษณา ตัวอย่างข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณารวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อต่อไปนี้
  • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  • เนื้อหาที่น่าตกใจ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
คำเตือน

การละเมิดนโยบายและข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาบางข้อจะมีระยะเวลาเตือนก่อนที่เราจะดําเนินการกับการแสดงโฆษณาของคุณ

หากคุณได้รับคำเตือน นั่นหมายความว่าขณะนี้เว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม หรือมีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

หากคุณไม่ทำการเปลี่ยนแปลง Google อาจดำเนินการเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือบัญชีดังกล่าว

เว็บไซต์ที่มีคำเตือนจะได้รับสถานะการแสดงโฆษณามีความเสี่ยง ตัวอย่างของปัญหาที่ทําให้ได้รับคําเตือนรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
  • โฆษณาและเนื้อหาซ้อนทับกัน

ทําความเข้าใจสถานะการแสดงผลโฆษณา

สถานะการแสดงโฆษณาช่วยให้คุณทราบว่าเว็บไซต์ที่มีปัญหาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายสถานะและความหมายของสถานะเหล่านั้น

สถานะ ความหมาย สิ่งที่ทำได้
ปิดการแสดงโฆษณา โฆษณาทั้งหมดถูกบล็อกบนเว็บไซต์ของคุณ เว็บไซต์ของคุณไม่แสดงโฆษณาเนื่องจากมีการละเมิดนโยบาย

ดูคําอธิบายปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องดำเนินการ

หลังจากที่จัดการกับการละเมิดนโยบายในเว็บไซต์แล้ว คุณอาจขอรับการตรวจสอบเพื่อเปิดการแสดงโฆษณา

จำกัดการแสดงโฆษณา

มีข้อจํากัดสําหรับผู้ลงโฆษณาที่สามารถเสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณ

เว็บไซต์ของคุณอาจไม่มีผู้ต้องการซื้อหรือมีน้อย เนื่องจากแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งไม่สามารถเสนอราคาได้

ดูคําอธิบายปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องดำเนินการ (หากมี)

โปรดทราบ: การละเมิดนโยบายจะต้องได้รับการแก้ไข ในขณะที่ข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงโฆษณามีความเสี่ยง

การแสดงโฆษณายังไม่ได้รับผลกระทบ แต่คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อให้แน่ได้ใจว่าการแสดงโฆษณาจะดำเนินต่อไป

ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องจากคําเตือนในเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว คําเตือนจะมีวันที่บังคับใช้เมื่อมีการดําเนินการเพิ่มเติม และการแสดงโฆษณาได้รับผลกระทบ

แก้ไขปัญหาก่อนวันที่บังคับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจํากัดหรือปิดการแสดงโฆษณา

ดูคําอธิบายปัญหาในศูนย์นโยบายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องดำเนินการ

จำกัดจำนวนโฆษณา

การกระทำนี้จะส่งผลต่อบัญชี AdSense ของคุณ "จำกัดการแสดงโฆษณา" หมายความว่า Google ได้จำกัดจำนวนโฆษณาที่บัญชี AdSense ของคุณจะแสดงได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการแสดงโฆษณา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในการเข้าชมจากโฆษณาและผู้ใช้ของคุณ อย่าคลิกโฆษณาของตัวคุณเอง และหลีกเลี่ยงการเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีคุณภาพต่ำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
157
false
false