Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policyer

Tolka policyproblem och annonsvisningsstatus (beta)

I den här artikeln beskriver vi vilka typer av problem som påverkar annonsvisningen och vad annonsvisningsstatusen i policycentret betyder.

Problem som påverkar annonsvisningen

Om det finns ett problem på din webbplats som påverkar annonsvisningen betyder det att webbplatsen bryter mot våra programpolicyer, att den omfattas av begränsningarna för Google-utgivare eller att Bekräftat klick har aktiverats. Detta gäller även annonsbegäranden från dina sidor som du har bäddat in på webbplatserna med problem

Det finns fyra typer av problem: policyöverträdelser, begränsningar för utgivare, Bekräftat klick och samtyckeskrav. Det är bara policyöverträdelser som måste åtgärdas. Du behöver inte åtgärda problem av typen begränsningar för utgivare, men tänk på att annonsvisningen i din app fortsätter att omfattas av begränsningar. Vi rekommenderar att löser problem av typen Bekräftat klick och problem som rör samtyckeskrav eftersom de kan påverka dina intäkter.

Du kan också få en varning innan annonsvisningen begränsas. Tabellen nedan innehåller mer information om de olika typerna av problem.

Typ Beskrivning Annonsvisningsstatus Exempel
Överträdelse av policy (Åtgärd krävs)

Webbplatsen följer för närvarande inte programpolicyerna.

Du måste göra ändringar på din webbplats så att den följer våra policyer.

Policyöverträdelser märks med Åtgärd krävs i statuskolumnen.

Åtgärder vid policyöverträdelser verkställs med antingen inaktiverad annonsvisning eller annonsvisning med begränsningar.

Exempel på policyöverträdelser (inte uttömmande):
 • sexuellt explicit innehåll
 • farligt eller nedsättande innehåll
 • layouter som uppmuntrar till klick
Begränsningar för utgivare

Din webbplats omfattas av begränsningar för Google-utgivare.

Du kan välja att generera intäkter från den här typen av innehåll, men du får troligen minskad annonsering eftersom inte alla annonskällor vill lägga bud på sådant innehåll.

Webbplatser som omfattas av begränsningar för utgivare får statusen Annonsvisning med begränsningar. Exempel på begränsningar för utgivare (inte uttömmande):
 • sexuellt innehåll
 • stötande innehåll
 • innehåll om hasardspel online
Varning

Vissa policyöverträdelser och begränsningar för utgivare har en varningsperiod innan vi vidtar åtgärder på annonsvisningen.

Om du får en varning betyder det att din webbplats för närvarande inte följer programpolicyerna eller att den har innehåll som omfattas av begränsningarna för Google-utgivare.

Du kan åtgärda detta genom att göra ändringar på webbplatsen så att den följer policyerna.

Om du inte gör några ändringar kan vi vidta ytterligare åtgärder gällande din webbplats eller ditt konto.

Webbplatser med varningar får statusen Annonsvisningen är i riskzonen. Exempel på problem som ger varningar (inte uttömmande):
 • överlappning mellan annons och innehåll
Bekräftat klick

Google Ads har fastställt att vissa annonser på din webbplats genererar oavsiktliga klick. Oavsiktliga klick ger en dålig användarupplevelse eftersom användaren leds till annonsörens målsidor i stället för till det avsedda innehållet.

Google Ads har lagt till Bekräftat klick för berörda annonser. Med Bekräftat klick läggs det till ett andra klick, vilket förbättrar användarupplevelsen eftersom användaren måste bekräfta sin avsikt att besöka den annonserade sidan.

Webbplatser där Bekräftat klick har lagts till får statusen Bekräftat klick aktiverat. Exempel på implementeringar att vara uppmärksam på:
 • annonser nära navigeringselement
 • navigeringselement som visas överlagrade ovanpå displayannonser
 • knappar ovanpå eller nära annonser
 • webbplatsinnehåll ovanpå eller nära annonser
 • flödesuppdatering av webbplatsinnehåll som kan vara förvirrande för användarna
 • överträdelser av policyerna för annonsplacering
Samtyckeskrav Du använder för närvarande inte en certifierad plattform för samtyckeshantering (CMP) som är registrerad i IAB:s Transparency and Consent Framework (TCF) när du visar annonser för användare i EES, Storbritannien och Schweiz.

Vi lanserar TCF-kravet i etapper med start den 16 januari 2024.

Webbplatser som har problem med samtyckeskrav får statusen Begränsad annonsanpassning.

Problem med samtyckeskrav är följande:

 • Ingen CMP: Vissa annonsförfrågningar i ditt annonsutrymme från EES, Storbritannien och Schweiz saknar en TCF-sträng.
 • CMP inte certifierad: Vissa annonsförfrågningar i ditt annonsutrymme från EES, Storbritannien och Schweiz saknar en TCF-sträng från en certifierad CMP.

Tolka annonsvisningsstatusen

Annonsvisningsstatusen anger hur annonsvisningen påverkas på dina webbplatser med problem. Du hittar de olika statusvärdena och deras innebörd i tabellen nedan.

Status Beskrivning Vad du kan göra
Inaktiverad annonsvisning All annonsering är blockerad på din webbplats. Webbplatsen visar inte annonser på grund av en policyöverträdelse.

Läs igenom problembeskrivningen i policycentret för att avgöra vilka ändringar du behöver göra.

När du har åtgärdat policyöverträdelserna på din webbplats kan du begära granskning för att aktivera annonsvisningen.

Annonsvisning med begränsningar

Det finns begränsningar för annonsörer som kan lägga bud på ditt annonsutrymme.

Din webbplats har troligen låg eller ingen efterfrågan från köpare, eftersom inte alla annonskällor kan lägga bud.

Läs igenom beskrivningen av problemet i policycentret för att avgöra vilka eventuella ändringar du behöver göra.

Påminnelse: Policyöverträdelser måste åtgärdas, men begränsningar för utgivare är frivilliga att åtgärda. Läs mer om problemtyper.

Annonsvisningen är i riskzonen

Annonsvisningen påverkas inte ännu, men du måste göra ändringar på din webbplats för att säkerställa att annonsvisningen fortlöper.

Detta beror på en varning på din webbplats. Varningar innehåller vanligtvis datum för när åtgärden vidtas samt när ytterligare åtgärder vidtas och annonsvisningen påverkas.

Åtgärda problemen före åtgärdsdatumet för att förhindra att annonsvisningen begränsas eller inaktiveras.

Läs igenom problembeskrivningen i policycentret för att avgöra vilka ändringar du behöver göra.

Annonsvisning med maxgräns

Detta påverkar ditt AdSense-konto. Begränsad annonsvisning innebär att Google har satt en gräns för antalet annonser som ditt AdSense-konto kan visa.

Läs mer om gränser för annonsvisning.

Försäkra dig om att du förstår din annonstrafik och dina användare. Klicka aldrig på dina egna annonser och undvik att samarbeta med partner som är otillförlitliga eller som håller låg kvalitet.

Läs mer om hur du kan förhindra ogiltig aktivitet.

Bekräftat klick har aktiverats Vissa annonser i ditt annonsutrymme skapar oavsiktliga klick. Därför har Google har lagt till Bekräftat klick för dessa annonser.

Granska dina annonsimplementeringar. Läs mer om otillåtna respektive rekommenderade implementeringar.

Vårt system tillämpar automatiskt Bekräftat klick när det upptäcker oavsiktliga klick. Bekräftat klick inaktiveras automatiskt när systemet inte längre identifierar oavsiktliga klick.

Begränsad annonsanpassning

Vissa webbplatser använder inte en certifierad CMP för att be om användarens samtycke.

Det innebär att endast begränsade annonser kan visas i EES, Storbritannien och Schweiz. Webbplatser som använder en certifierad plattform för samtyckeshantering är kvalificerade för anpassade annonser och icke-anpassade annonser (IAA).

Ingen CMP:

 1. Välj en certifierad plattform för samtyckeshantering som har registrerats hos TCF om du inte redan har gjort det.
 2. Implementera din CMP-lösning.

Läs mer om alternativ för certifierade plattformar för samtyckeshantering.

CMP inte certifierad:

 1. Om du har en egen CMP måste du registrera dig för certifiering.
 2. Om du använder en CMP från tredje part som inte har certifierats kan du uppmuntra CMP:n att registrera sig för certifiering. Se även listan över certifierade CMP:er.
Obs! Om du nyligen har börjat använda en certifierad CMP kan det ta upp till 48 timmar innan problemet åtgärdas och tas bort från policycentret.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny