Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Betalningar

Vanliga frågor om att skicka in amerikanska skatteuppgifter i AdSense

Här har vi samlat några vanliga frågor för att hjälpa dig att skicka in dina amerikanska skatteuppgifter i AdSense. Här kan du se vilken information du behöver uppge när du skickar in dina amerikanska skatteuppgifter till Google.

Vanliga frågor

Förberedelser inför att fylla i skatteformulären

Varför blir jag ombedd att fylla i det här formuläret?

Du blir ombedd att fylla i formuläret för att Google ska kunna iaktta sina skyldigheter enligt bestämmelser i amerikanska Internal Revenue Code, avsnitt 1441 (kapitel 3) och 3406.

Det här formuläret används för att identifiera den korrekta skattesatsen för eventuella betalningar som görs till dig, om källskatt gäller för framtida betalningar.

Internal Revenue Service (IRS) kräver att Google uppdaterar skatteformulären för partner och leverantörer utanför USA

 • (1) var tredje år eller
 • (2) om det har skett förändringar i omständigheter som påverkar formulärets giltighet.

Google uppdaterar sina betalningsmottagare för att bekräfta efterlevnad av dessa IRS-regler.

Vad händer om jag inte är rätt person att fylla i formuläret?

Om du inte är rätt person att fylla i formuläret kan du vidarebefordra e-postmeddelandet till rätt person för att logga in på verktyget inom din organisation. Denna person måste ha administratörsåtkomst till Google Payments-kontot. Personen kan sedan fylla i formuläret med hjälp av informationen i e-postmeddelandet. Om du vill ge undertecknaren åtkomst till kontot följer du dessa steg.

Varför kan jag inte fylla i skatteformuläret på mitt språk?

Frågorna i skatteformuläret är tillgängliga på det språk som stöds i AdSense, men fälten i skatteformuläret har endast stöd för små och stora bokstäver (a–z, A–Z), siffror (0–9), mellanslag, bindestreck (-) och et-tecken (&). 

Om du använder tecken med accent behöver du ersätta dem med motsvarande tecken utan accent, till exempel ”n” för ñ och ”a” för á. IRS (Internal Revenue Service, USA:s skattemyndighet) kräver att skatteuppgifter rapporteras med bokstäver (a–z, A–Z), siffror (0–9), blanksteg, bindestreck (-) och et-tecken (&). Hänvisa till befintlig dokumentation där ditt namn eller din adress står angivet med bokstäver, som ett pass eller körkort, när det är möjligt. Annars kan du behöva transkribera uppgifterna.

Välja skatteformulär

Vad är skillnaden mellan enskilda konton och icke enskilda konton?

Ett enskilt konto ägs och drivs av en fysisk person och inte en juridisk organisation. Skatter deklareras i ägarens namn i en personlig självdeklaration.

Ett konto för en icke fysisk person eller ett rättssubjekt är ett företagskonto som är separerat från dess ägare av skattemässiga skäl.

Hur vet jag vilket skatteformulär jag ska fylla i?

Rätt skatteformulär genereras automatiskt utifrån de svar du anger. Kontakta en skatterådgivare om du är osäker.

 • Formulär W-9 krävs för personer, företag, samverkansföretag osv. i USA.
 • Utanför USA krävs vanligtvis ett W-8BEN-formulär eller W-8BEN-E-formulär för privatpersoner respektive företag som är verkliga huvudmän för den mottagna inkomsten. Formulären kan användas för att hävda en avtalslättnad (dvs. en reducerad källskattesats).
 • Formulär W-8ECI används av personer som hävdar att inkomsten hör till en verksamhet eller ett företag i USA. Ett amerikanskt TIN krävs för alla betalningsmottagare som fyller i formulär W-8ECI.
 • Formulär W-8IMY krävs för vissa mellanhänder, samverkansföretag och enheter för genomflöde utanför USA. Google kan be om ytterligare dokumentation (t.ex. uppgifter om fördelning) om det här formuläret lämnas in.
 • Formulär W-8EXP används av rättssubjekt för att fastställa status som verklig huvudman utanför USA och kvalificering för en reducerad källskattesats som centralbank för en icke-amerikansk regering, internationell organisation, icke-amerikansk skattebefriad organisation, icke-amerikansk privat stiftelse eller regering under amerikansk kontroll.

Adress, verifiering med legitimation och begränsning av förmåner

Vad är viktigt att tänka på?

Nedan följer några viktiga saker du bör tänka på när du fyller i formuläret:

 • Använd inte en postbox eller c/o som permanent bostadsadress: Vissa privatpersoner och företag har angett en postbox eller c/o som bostadsadress. Om din fasta bostadsadress är en postbox, c/o-adress eller en leverantör av företagstjänster (t.ex. en advokatbyrå eller stiftelse) kan du behöva ladda upp en kopia på registreringsbeviset eller annat lämpligt dokument som visar att adressen är din juridiska adress.
 • Identitetsverifiering: Du kan behöva verifiera din identitet om något av följande gäller:
  • TIN-numret saknas eller består inte av nio siffror.
  • Det angivna TIN-numret har inte utfärdats nyligen.
  • Kombinationen av skatteregistreringsnummer och namn överensstämmer inte med skattemyndighetens uppgifter.
  • Ogiltig TIN-matchningsbegäran.
 • Adresser i USA kräver ytterligare information: Om du har status som icke bosatt i USA och har en fast bostadsadress eller postadress i USA måste du lämna ytterligare information för att stödja det faktum att du inte är bosatt i USA.
 • Begränsningar av lättnader (endast rättssubjekt): Rättssubjekt som gör anspråk på avtalslättnader måste intyga att de uppfyller bestämmelserna om lättnader i det relevanta skatteavtalet. Läs ditt gällande skatteavtal eller kontakta en skatterådgivare för att ta reda på om du har rätt till skatteavtalslättnader.

Person-/organisationsnummer

Vilka viktiga termer bör jag känna till i samband med skatteidentifiering?

Juridiskt namn

Ange ditt juridiska namn exakt så som det visas i dina juridiska dokument.

 • Om du genererar intäkter som fysisk person: Ange ditt juridiska namn i namnfältet. Du kan behöva ange ett översatt namn så som det visas i dina juridiska dokument (till exempel ditt pass).
  • Om du har ett företag som du vill koppla till formuläret ska du ange det i fältet för särskilt företagsnamn. Om betalningsprofilen finns under ett företagsnamn anger du det namnet i fältet för särskilt företagsnamn.
 • Om du genererar intäkter som en juridisk enhet: Namnet på din enhet ska stå i namnfältet. Om din betalningsprofil finns under en fysisk persons namn anger du det namnet i fältet för särskilt företagsnamn.

Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare dokumentation för att verifiera ditt officiella namn. Om du behöver uppdatera din betalningsprofil följer du dessa anvisningar.

Särskilt företagsnamn

Ett särskilt företagsnamn (DBA – Doing Business As) är ett företagsnamn som skiljer sig från ägarens namn. Beroende på vilken typ av formulär du skickar in kan du också ange en persons officiella namn.

Åsidosatt rättssubjekt

Ett åsidosatt rättssubjekt är en företagsenhet som har en ensam ägare, inte är ett bolag under amerikanska skattelagar och inte anses vara ett rättssubjekt separerat från dess ägare med anledning av USA:s federala inkomstskattesystem. Läs mer om åsidosatta rättssubjekt på IRS (amerikanska skattemyndighetens) webbplats.
Vad är ett TIN (skatteregistreringsnummer)?

Ett skatteregistreringsnummer (TIN) är ett skattebearbetningsnummer som IRS (amerikanska skattemyndigheten) kräver för alla amerikanska skatteformulär. Personer som inte är amerikanska medborgare kan behöva ett särskilt TIN (ITIN). Om du gör anspråk på avtalslättnader behöver du tillhandahålla ett utländskt TIN eller amerikanskt TIN. Läs mer om TIN på IRS webbplats.

Observera att sidorna på IRS webbplats varken underhålls eller granskas av Google. Därför kan inte Google garantera att informationen stämmer. Om du har ytterligare frågor kan du söka professionell skatterådgivning.

Ta reda på vilka skatteidentifieringsnummer som godkänns genom att kontakta din lokala skattemyndighet eller söka professionell skatterådgivning. Google kan inte bistå med råd i skattefrågor.

Här följer exempel på utländska TIN-nummer från olika delar av världen (listan är inte fullständig):

 • Indien: Permanent Account Number (PAN).
 • Indonesien: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japan: Individual Number (även kallat ”My Number”).
 • Ryssland: Personligt skatteidentifieringsnummer som kallas INN.
 • Storbritannien: Unique Taxpayer Reference (UTR), National Insurance Number (NINO).

Kontakta skattemyndigheten i ditt land eller ta hjälp av en skatterådgivare för att ta reda på vilka typer av skatteregistreringsnummer som fungerar som motsvarighet till det amerikanska TIN-numret. Google kan inte ge råd i skattefrågor.

Skatteavtalslättnader

Mitt land har ett inkomstskatteavtal med USA. Hur säkerställer jag att avtalet tillämpas?

Om ditt land har ett inkomstskatteavtal med USA identifierar skatteverktyget i AdSense information om detta under inlämningen av skatteformuläret.

Vill du veta om ditt land har ett skatteavtal med USA? Besök IRS webbplats. Webbplatsen tillhör IRS, och den varken underhålls eller granskas av Google. Därför kan inte Google garantera att informationen stämmer. Om du har ytterligare frågor kan du söka professionell skatterådgivning.

Varför finns det flera betalningstyper och vilken ska jag välja?

Betalningar som rör Google-produkter kan ibland hamna i flera kategorier. YouTube-, AdSense- och Play-partner bör välja alla inkomsttyper för vilka de är kvalificerade att göra anspråk på avtalslättnader för att säkerställa att lämpliga källskattesatser tillämpas. Google tillämpar lämplig skattesats baserat på vilken inkomsttyp som betalas och motsvarande anspråk på avtalslättnader. Google godkänner inte ytterligare anspråk på avtalslättnader om inte den inkomsttypen betalas. Använd följande när du ska avgöra vilka betalningstyper som är kopplade till ditt partnerskap med Google:

 • Andra royaltyer för upphovsrätt (till exempel Play och YouTubes partnerprogram)
 • Royaltyer för filmer och tv-program (t.ex. vissa YouTube-filmer och serier samt Play-partner)
 • Tjänster (till exempel AdSense)

Förhandsgranska skattedokument

Kan jag förhandsgranska mina ifyllda skatteformulär?

Google genererar PDF-versioner av de skatteformulär som har fyllts i och ska skickas till IRS. Du måste verifiera att dokumenten är korrekta. Om något inte stämmer öppnar du bara AdSense och ändrar uppgifterna.

Skattecertifiering

Vad menas med verksamhet i USA?

Verksamhet i USA innebär att utföra en tjänst i USA. Detta kan omfatta att ha anställda eller äga utrustning i USA som på något sätt genererar intäkter.

Vad är ett intyg om oförändrade omständigheter?

Ett intyg om oförändrade omständigheter kan skickas in med ett giltigt W-8-formulär. Då kan Google tillämpa det nya formuläret på en tidigare period för vilken kreatören fått betalt. Det innebär att Google kan behandla alla betalningar gjorda under perioden före den som intyget gäller som att de har samma skattestatus som det nya skatteformuläret.

Google kan då återbetala innehållen skatt, under förutsättning att formuläret berättigar kreatören till en lägre källskattesats och att kreatören har gjort anspråk på en återbetalning inom den rättsliga tidsgränsen för återbetalningar (den 31 december det år skatten hölls inne).

Inlämning och granskningar

Vilken status har mitt skatteformulär?
 • Granskas: Dina inskickade skatteuppgifter granskas. Detta kan ta upp till sju arbetsdagar. Om ytterligare dokument krävs för att verifiera dina skatteuppgifter eller verifiera din identitet meddelar vi dig i Google betalningscenter och via e-post.
 • Godkända: Dina skatteuppgifter skickas in, granskas och godkänns.
 • Avvisade: Dina skatteuppgifter kan avvisas av flera anledningar:
  • Det skatteregistreringsnummer (TIN) som du angav hittades inte bland IRS uppgifter. Det kan bero på att IRS system inte har uppdaterats eller att du nyligen har skapat ett TIN.
  • Den angivna kombinationen av TIN och namn stämmer inte med IRS uppgifter.
  • Skatteuppgifterna kunde inte verifieras med dokumenten som du har tillhandahållit.

Om formuläret avvisas meddelar vi dig via Google betalningscenter och via e-post. Skicka in ett nytt formulär eller kontakta din skatterådgivare. Se till att den juridiska informationen i din faktureringsprofil stämmer överens med informationen på skatteformuläret innan du skickar in det.

Varför granskas mina dokument?

De uppgifter som du anger i skatteverktyget genomgår en rad kontroller för att säkerställa säkerhet, korrekthet och fullständighet. Ibland kan ett litet fel i dina dokument göra att skatteuppgifterna flaggas med Granskas. Det bästa sättet att minimera förseningar när vi behandlar dina skatteuppgifter är att se till att uppgifterna stämmer överens med informationen i din betalningsprofil.

Här är några vanliga fall som leder till en granskning:

För W9-formulär:

 • Det juridiska namnet i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Det åsidosatta rättssubjektets namn i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Det personnummer (SSN) som angetts i skatteverktyget är ogiltigt eller tillhör en person vars namn inte stämmer överens med namnet i kontot. Det här kan göra att granskningen tar längre tid.

För W8-formulär:

 • Det juridiska namnet i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Det åsidosatta rättssubjektets namn i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Bostadsadressen eller postadressen som angetts i skatteverktyget ligger i USA eller stämmer inte överens med det land där du gör anspråk på avtalslättnader.
 • En c/o-adress eller postboxadress har angetts i skatteverktyget.
 • Formulärfältet Kapacitet har fyllts i i skatteverktyget.

Observera att alla W8-IMY-formulär som skickas in undergår granskning.

Varför ombeds jag att skicka in verifieringsdokument?

Du kan behöva verifiera din identitet om något av följande gäller:

 • TIN-numret saknas eller består inte av nio siffror.
 • Det angivna TIN-numret har inte utfärdats nyligen.
 • Kombinationen av TIN-nummer och namn överensstämmer inte med skattemyndighetens uppgifter.
 • Ogiltig TIN-matchningsbegäran.

Läs mer om de dokument som godkänns för varje skatteformulär.

Vilka dokument måste jag förbereda om mina amerikanska skatteuppgifter flaggas för granskning?

Om dina amerikanska skatteuppgifter har flaggats för ytterligare granskning kan du behöva tillhandahålla ytterligare en id-handling. Du kan se vilka dokument och id-handlingar du kan använda på följande sida i hjälpcentret: Godkända skattedokument. PNG-, JPEG- och PDF-filer accepteras.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny