Lägga till och ta bort användare eller ändra behörigheter

Viktigt! För vissa företagsprodukter, som Google Ads, kan det stå Kontotyp = Organisation i stället för Företag.

Om du är registrerad som ett företag kan du lägga till andra användare i den Google-betalningsprofil du hanterar. Du kan välja om de ska kunna bjuda in andra användare att använda profilen, köpa eller registrera sig för betalda Google-tjänster, visa betalningshistoriken eller ändra profilen. Om du inte längre vill att en person ska ha åtkomst till eller kunna hantera en betalningsprofil kan du ta bort personen från profilen.

Tips: Användare som du lägger till kan se dina betalningsuppgifter. Om du är registrerad som privatperson kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter.

Uppdatera Google Ads-info

I Google Ads kan användare med åtkomstnivåer för administration eller fakturering uppdatera organisationens uppgifter för betalningsprofiler, till exempel

 • namn och adress
 • person-/organisationsnummer
 • språkinställning
 • lägga till och redigera betalningsmetod.

Användare med administrations- eller faktureringsåtkomst kan göra ändringar även om de inte är betalningsanvändare. Google Ads-administratörer kan slutföra alla steg i annonsörsverifieringsprocessen. De här åtgärderna har tidigare varit begränsade till betalningsprofilernas användare.

När Google Ads-användare gör ändringar i betalningsprofilen får Payments-administratörer en e-postavisering. Google Ads-användare kan inte lägga till eller ta bort användare i betalningsprofilen eller ändra befintliga användarbehörigheter. Läs mer om Google Ads-åtkomstnivåer.

Om du vill inaktivera funktionen kan du kontakta Google Ads-supporten.

Lägga till en användare i en profil

Om du är en administratör eller ägare till en profil för ett företag eller en säljare följer du stegen nedan för att lägga till en användare i en betalningsprofil:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Välj Lägg till en ny användare.
 5. Ange kontaktens namn och e-postadress.
 6. Välj den nya användarens behörigheter genom att klicka på Behörigheter Behörigheter. Läs mer om profilbehörigheter.
 7. Om du vill ställa in en ny användares e-postinställningar klickar du på E-postinställningar E-post.
 8. Klicka på Bjud in. Användarens namn visas som ”väntande” tills han eller hon godkänner din inbjudan. För att kunna använda betalningsprofilen måste användaren acceptera din inbjudan inom två veckor. För att acceptera din inbjudan behöver användaren göra följande:
  1. Öppna e-postinbjudan.
  2. Klicka på Läs och godkänn.
  3. Klicka på Godkänn längst ned på nästa skärm.

Gör så här om du vill skicka om en e-postinbjudan till en användare:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Leta reda på den användare du skickade en inbjudan till.
 5. Öppna användarens kontaktuppgifter genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 6. Klicka på Skicka inbjudan igen.

Läs mer om hur du tar bort en användare från en betalningsprofil.

Om användarbehörigheter och e-postinställningar

När någon lägger till dig i en betalningsprofil får du ett antal behörigheter. Om du är administratör för en betalningsprofil kan du lägga till någon i en betalningsprofil för ett företag eller en säljare och ställa in behörigheter för att ge personen tillgång till olika typer av betalningsuppgifter för alla Google-produkter.

Betalningsprofiladministratörer bör tänka på följande:

 • Även om du inte väljer några behörigheter kan användaren få e-postmeddelanden som har med betalningar för alla länkade konton att göra (även om de inte har ett Google-konto).
 • För att få någon av de angivna behörigheterna måste användaren ha ett Google-konto. Läs mer om hur du skapar ett Google-konto.
 • En användare med någon av de angivna behörigheterna kan logga in på sin betalningsprofil och visa information för alla Google-produkter.
Behörighetsnivåer för användare

Ägare och administratörer av betalningsprofiler kan ge användarna följande behörighetsnivåer:

 • E-poståtkomst: Om du inte anger någon behörighetsnivå får användarna betalningsrelaterade e-postmeddelanden, men de kan inte logga in på Betalningscenter.
 • Läsåtkomst: Användaren kan visa all information och alla dokument som hör till alla produkter som är länkade till denna betalningsprofil.
 • Redigera betalningsprofil: Användare kan redigera följande information i betalningsprofilen:
  • företagsnamn
  • adress
  • betalningsmetoder
  • skatteinformation
  • inställningar för betalningskontot
  Den här behörigheten finns inte för företags- eller säljarprofiler.
 • Registrera och köpa: Användare kan använda betalningsprofilen för att köpa eller registrera sig för fler produkter eller tjänster från Google.

  Obs! Vissa produkter och tjänster låter inte användarna byta mellan olika profiler.

 • Hantera användare: Användare kan lägga till, redigera och ta bort användare av betalningsprofilen och ändra deras behörigheter.

  Obs! Användare kan endast ge andra användare samma behörigheter de själva har och ta bort användare på samma eller lägre behörighetsnivå.

 • Administratör med alla behörigheter: Användare har alla nuvarande och framtida behörigheter när de blir tillgängliga och kan lägga till, redigera och hantera användare för betalningsprofilen.
 • Primär kontakt: Alla betalningsprofiler måste ha en primär kontakt som får alla e-postmeddelanden om betalning. Google kontaktar den här personen med alla betalningsrelaterade frågor. Alla profiler måste ha en primär kontakt. Du kan inte radera en primär kontakt, men du kan däremot tilldela rollen till en annan användare. För vissa produkter kan den primära kontakten få ett e-postkvitto när någon betalar med den profilen.

Säljare har också följande behörigheter:

 • Läsa inköpsordrar: Användare kan visa säljaraktiviteter.
 • Hantera inköpsordrar: Användare kan visa och hantera beställningar, återbetalningar och annulleringar.

  Obs! Användare med den här behörighetsnivån kan inte visa eller redigera något annat i profilen.

E-postinställningar

I e-postinställningarna kan du välja vilka typer av e-postmeddelanden användare i din betalningsprofil ska få.

Obs! För Googles produkter skickas i allmänhet endast kvitton till det Google-konto som köpet gjordes från. För vissa produkter kan den primära kontakten i betalningsprofilen också få ett kvitto.

Administratörer kan ge profilanvändare åtkomst till följande e-postinställningar:

 • All e-post: Användare får alla e-postmeddelanden, vilket inbegriper administrativ information, fakturor, månatliga kontoutdrag och andra transaktionsmeddelanden, däribland
  • administrativ information och varningar (säljarverifiering, skatteformulär osv.)
  • fakturor (för användare med månadsvis fakturering)
  • aviseringar när betalningar utfärdas till en säljare
  • aviseringar när Google inte kan verifiera ett konto med provöverföringar
  • aviseringar när en ny primär betalningsmetod har valts.
 • administrativ e-post: Användare får e-postmeddelanden om följande:
  • kontohanteringsmeddelanden om skatteformulär
  • profilavstängningar
  • uppdaterade användarvillkor
  • profilavstängningar
 • Inga e-postmeddelanden: Användare får inga aviseringar om betalningsprofilen.

Ändra användarbehörigheter

Gör så här för att ändra en användares åtkomstbehörigheter:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil för att öppna en användares uppgifter.
 5. Klicka på Redigera Edit under Behörigheter.
 6. Välj användarens åtkomstbehörighetstyp.
 7. Klicka på Spara.

Ta bort en användare från en profil

Om du har administratörsbehörighet för en företags- eller säljarprofil kan du ta bort vilken användare som helst. Så här tar du bort en användare:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Öppna den användarpost du vill redigera eller ta bort genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 5. Välj Ta bort.
 6. Bekräfta att du vill ta bort användaren permanent genom att klicka på Ja.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1633573