Hantera användare i betalningsprofilen

Viktigt! För vissa företagsprodukter, som Google Ads, kan det stå Kontotyp = Organisation i stället för Företag.

Om du är registrerad som ett företag kan du lägga till andra användare i den Google-betalningsprofil du hanterar. Du kan välja om de andra användarna ska kunna bjuda in andra att använda profilen, köpa eller registrera sig för avgiftsbelagda Google-tjänster, se betalningshistorik eller ändra profilen. Om du inte vill att någon ska få åtkomst till eller hantera en betalningsprofil kan du ta bort personen från den.

Tips! Användarna som du lägger till kan hitta dina betalningsuppgifter. Om du är registrerad som fysisk person kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter.

Uppdatera uppgifter i betalningsprofiler

I betalningsprofilen kan användare med åtkomstnivåer för administration eller fakturering uppdatera organisationens uppgifter för betalningsprofilen, till exempel

 • namn och adress
 • person-/organisationsnummer
 • språkinställning
 • betalningsmetoder.

Användare med administrations- eller faktureringsåtkomst kan göra ändringar även om de inte är betalningsanvändare. Administratörer för betalningsprofilen kan slutföra alla steg i annonsörsverifieringsprocessen. De här åtgärderna har tidigare varit begränsade till betalningsprofilernas användare.

När betalningsprofilernas användare gör ändringar i betalningsprofilen får betalningsadministratörer en e-postavisering. Betalningsprofilernas användare kan inte lägga till eller ta bort användare i betalningsprofilen eller ändra befintliga användarbehörigheter. Läs mer om Google Ads-åtkomstnivåer.

Om du vill inaktivera den här funktionen kan du kontakta Google Ads-supporten.

Lägga till en användare i en profil

Om du är administratör eller ägare till ett företag eller en säljares betalningsprofil kan du lägga till en användare i en betalningsprofil:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Välj Lägg till en ny användare.
 5. Ange användarens namn och e-postadress.
 6. Välj den nya användarens behörigheter genom att klicka på Behörigheter BehörigheterLäs mer om profilbehörigheter.
 7. Om du vill ställa in en ny användares e-postinställningar klickar du på E-postinställningar E-post.
 8. Klicka på Bjud in. Användarens namn visas som ”väntande” tills hen accepterar din inbjudan.

Acceptera en inbjudan

För att kunna använda betalningsprofilen måste användaren acceptera din inbjudan inom två veckor. För att godkänna din inbjudan måste användarna göra följande:

 1. Öppna e-postinbjudan.
 2. Klicka på Läs och godkänn.
 3. Klicka på Godkänn längst ned på nästa skärm.

Skicka en inbjudan på nytt

Gör så här om du vill skicka om en e-postinbjudan till en användare:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Leta reda på den användare du skickade en inbjudan till.
 5. Öppna användarens kontaktuppgifter genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 6. Klicka på Skicka inbjudan igen.

Läs mer om hur du tar bort en användare från en betalningsprofil.

Om användarbehörigheter och e-postinställningar

När någon lägger till dig i en betalningsprofil får du ett antal behörigheter. Om du är administratör för en betalningsprofil kan du lägga till någon i en betalningsprofil för ett företag eller en säljare. Du kan ställa in deras behörigheter för att ge dem tillgång till olika typer av betalningsuppgifter för alla Google-produkter.

Administratörer för betalningsprofiler bör ha följande i åtanke:

 • Även om du inte väljer några behörigheter kan användaren få e-postaviseringar som har med betalningar för alla länkade konton att göra, även om de inte har ett Google-konto.
 • För att få någon av de angivna behörigheterna måste användaren ha ett Google-konto. Läs mer om hur du skapar ett Google-konto..
 • En användare med någon av de angivna behörigheterna kan logga in på sin betalningsprofil och visa information för alla Google-produkter.
Behörighetsnivåer för användare

Ägare och administratörer av betalningsprofiler kan ge användarna följande behörighetsnivåer:

 • E-poståtkomst: Om du inte anger någon behörighetsnivå får användarna betalningsrelaterade e-postmeddelanden, men de kan inte logga in på betalningscenter.
 • Läsåtkomst: Användarna kan hitta all info och dokument relaterade till alla produkter som är länkade till den här betalningsprofilen.
 • Redigera betalningsprofil: Användare kan redigera följande information i betalningsprofilen:
  • företagsnamn
  • adress
  • betalningsmetoder
  • skatteuppgifter
  • inställningar för betalningskontot.
  Den här behörigheten är inte tillgänglig för företags- eller säljarprofiler.
 • Registrera och köpa: Användare kan använda betalningsprofilen för att köpa eller registrera sig för fler produkter eller tjänster från Google.

  Tips! Vissa produkter och tjänster låter inte användarna byta mellan olika profiler.

 • Hantera användare: Användare kan lägga till, redigera och ta bort användare av betalningsprofilen och ändra deras behörigheter.

  Tips! Användare kan endast ge andra användare samma behörigheter de själva har och ta bort användare på samma eller lägre behörighetsnivå.

 • Administratör med alla behörigheter: Användare har alla nuvarande och framtida behörigheter när de blir tillgängliga och kan lägga till, redigera och hantera användare för betalningsprofilen.
 • Primär kontakt: Alla betalningsprofiler måste ha en primär kontakt som får alla e-postmeddelanden om betalning. Google kontaktar den här personen med alla betalningsrelaterade frågor. Alla profiler måste ha en primär kontakt. Du kan inte radera en primär kontakt, men du kan däremot tilldela rollen till en annan användare. För vissa produkter kan den primära kontakten få ett e-postkvitto när någon betalar med den profilen.

Säljare har också följande behörigheter:

 • Läsa inköpsorder: Användare kan visa säljaraktiviteter.
 • Hantera inköpsorder: Användare kan visa och hantera beställningar, återbetalningar och annulleringar.

  ​Tips! Användare med den här behörighetsnivån kan inte hitta eller redigera något annat på profilen.

E-postinställningar

I e-postinställningarna kan du välja vilka typer av e-postmeddelanden användare i din betalningsprofil ska få.

Tips! För Googles produkter skickas i allmänhet endast kvitton till det Google-konto som köpet gjordes från. För vissa produkter kan den primära kontakten i betalningsprofilen också få ett kvitto.

Administratörer kan ge profilanvändare åtkomst till följande e-postinställningar:

 • All e-post om betalningar: Användare får alla e-postmeddelanden, vilket inbegriper administrativ information, fakturor, månatliga kontoutdrag och andra transaktionsmeddelanden, däribland:
  • administrativ info och aviseringar, till exempel säljarverifiering eller skatteformulär
  • fakturor (för användare med månadsvis fakturering)
  • aviseringar när betalningar utfärdas till en säljare
  • aviseringar när Google inte kan verifiera ett konto med provöverföringar
  • aviseringar när en ny primär betalningsmetod har valts.
 • Administrativ e-post om betalningar: Användare får e-post om följande:
  • kontohanteringsmeddelanden om skatteformulär
  • profilavstängningar
  • uppdaterade användarvillkor
  • profilavstängningar
 • Inga e-postmeddelanden: Användare får inga aviseringar om betalningsprofilen.

Ändra användarbehörigheter

För att ändra användarens åtkomstbehörigheter:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil för att öppna en användares uppgifter.
 5. Klicka på Redigera Edit under Behörigheter.
 6. Välj användarens åtkomstbehörighetstyp.
 7. Klicka på Spara.

Ta bort en användare från en profil

Om du har administratörsbehörighet för en företags- eller säljarprofil kan du ta bort vilken användare som helst. Ta bort en användare:

 1. Logga in på betalningsprofilen.
 2. Klicka på Inställningar högst upp.
 3. Klicka på Hantera betalningsanvändare under Betalningsanvändare.
 4. Öppna den användarpost du vill redigera eller ta bort genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 5. Välj Ta bort.
 6. Bekräfta att du vill ta bort användaren permanent genom att klicka på Ja.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10774992364555751839
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1633573