Obavijest

Svakako posjetite svoju AdSense stranicu na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svojem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Plaćanja

Česta pitanja o slanju poreznih podataka za SAD AdSenseu

Da bismo vam pomogli pri slanju poreznih podataka za Sjedinjene Američke Države u AdSenseu, prikupili smo neka česta pitanja. Tako ćete saznati više o podacima koje trebate navesti prilikom slanja poreznih podataka za SAD Googleu.

Česta pitanja

Priprema za ispunjavanje poreznih obrazaca

Zašto od mene tražite da ispunim taj obrazac?

Od vas tražimo da ispunite taj obrazac kako bi Google mogao izvršiti svoje obveze iz članka 1441. (3. poglavlje) i članka 3406. Unutarnjeg poreznog zakonika SAD-a.

Taj obrazac služi za utvrđivanje ispravne stope poreza po odbitku na primjenjive uplate koje ćete primiti ako se porez po odbitku primjenjuje na buduća plaćanja.

Porezna uprava SAD-a (Internal Revenue Service, IRS) od Googlea traži obnovu poreznih obrazaca za partnere i trgovce koji se nalaze izvan SAD-a i to barem

 • (1) svake tri godine ili
 • (2) ako je došlo do promjene okolnosti koje utječu na valjanost obrasca.

Google ažurira podatke o svojim primateljima uplata radi usklađivanja s pravilima Porezne uprave.

Što ako nisam osoba koja bi trebala ispuniti obrazac?

Ako niste osoba koja bi trebala ispuniti potrebni obrazac, proslijedite e-poruku odgovarajućoj osobi u organizaciji kako bi se mogla prijaviti. Ta osoba mora imati administratorski pristup Google Payments računu. Ta osoba može ispuniti obrazac pomoću podataka navedenih u e-poruci. Da biste administratoru potpisniku omogućili pristup računu, slijedite ove korake.

Zašto ne mogu ispuniti porezni obrazac na svojem jeziku?

Iako su pitanja u poreznom obrascu dostupna na vašem jeziku koji AdSense podržava, polja u poreznom obrascu podržavaju samo velika i mala slova (a – z, A – Z), brojeve (0 – 9), razmake, crtice (-) i znak (&). 

Ako unosite znak s naglaskom, upotrijebite njegov slovni ekvivalent, primjerice n umjesto ñ ili a umjesto á. Porezna uprava SAD-a zahtijeva da se pri prijavi poreznih podataka upotrebljavaju samo slova (a – z, A – Z), brojevi (0 – 9), razmaci, crtice (-) i znak (&). Ako je moguće, priložite postojeće dokumente u kojima su vaše ime ili adresa navedeni slovima, poput putovnice ili vozačke dozvole. Ako ti dokumenti nisu dostupni, možda ćete ih trebati transkribirati.

Odabir poreznih obrazaca

Koja je razlika između privatnog računa i računa pravne osobe?

Privatni račun u vlasništvu je i pod kontrolom fizičke osobe, a ne pravne organizacije. Porezi se prijavljuju u ime vlasnika na osobnoj poreznoj prijavi.

Račun pravne osobe ili subjekta poslovni je račun koji je u porezne svrhe odvojen od svojeg vlasnika.

Kako ću znati koji obrazac trebam ispuniti?

Odgovarajući porezni obrazac generira se automatski na temelju odgovora koje ste unijeli. U slučaju nedoumica obratite se poreznom savjetniku.

 • Obrazac W-9 trebaju ispuniti pravne ili fizičke osobe, tvrtke, partnerstva i drugi subjekti iz SAD-a.
 • U načelu, obrazac W-8BEN-E ili obrazac W-8BEN-E trebaju ispuniti fizičke osobe i subjekti koji se nalaze izvan SAD-a, a stvarni su vlasnici primljenog prihoda. Može se upotrijebiti za pozivanje na olakšicu iz poreznog sporazuma (drugim riječima, na primjenu niže stope poreza po odbitku).
 • Obrazac W-8ECI namijenjen je osobama koje su navele da je prihod koji su primile efektivno povezan s poslovanjem ili tvrtkom u SAD-u. Svi primatelji uplate koji ispunjavaju obrazac W-8ECI trebaju imati TIN za SAD.
 • Obrazac W-8IMY trebaju ispuniti određeni posrednici, partnerstva i prolazni subjekti koji se nalaze izvan SAD-a. Ako se dostavlja taj obrazac, Google može zatražiti dodatnu dokumentaciju (primjerice, izjavu o rezerviranim sredstvima).
 • Obrazac W-8EXP subjekti upotrebljavaju za uspostavu statusa stvarnog vlasnika koji nije iz SAD-a i za ispunjenje kriterija za primjenu niže stope poreza po odbitku, a namijenjen je za središnje banke zemalja izvan SAD-a, međunarodne organizacije, organizacije koje nisu iz SAD-a, a izuzete su iz obveze plaćanja poreza, privatne zaklade koje nisu iz SAD-a ili vlade vanjskog teritorija SAD-a.

Adrese, potvrda identiteta i ograničenja olakšica

Što trebam očekivati tijekom tog postupka?

U nastavku je navedeno nekoliko ključnih točaka koje trebate imati na umu tijekom tog postupka:

 • Kao adresu trajnog prebivališta/sjedišta nemojte navesti poštanski pretinac ili posredničku adresu: utvrdili smo da neki pojedinci i tvrtke kao adresu trajnog prebivališta/sjedišta navode poštanski pretinac ili posredničku adresu. Ako kao adresu trajnog prebivališta/sjedišta upotrebljavate poštanski pretinac, posredničku adresu ili adresu davatelja poslovnih usluga (npr. odvjetnička društva ili zastupničke agencije), možda ćete trebati prenijeti kopiju svojih osnivačkih akata ili drugih odgovarajućih dokumenata na kojima je vidljivo da ste tu adresu registrirali kao svoju službenu adresu.
 • Potvrda identiteta: možda ćete morati potvrditi svoj identitet u jednom od sljedećih slučajeva:
  • nedostaje broj TIN ili TIN nije 9-znamenkasti broj
  • uneseni TIN trenutačno nije izdan
  • kombinacija TIN-a i naziva ne podudara se s evidencijom Porezne uprave
  • zahtjev za provjeru podudarnosti TIN-a nije važeći.
 • Za adrese u SAD-u potrebna je dodatna podrška: ako navodite da nemate status rezidenta u SAD-u, a imate trajnu ili poštansku adresu u SAD-u, trebate navesti dodatne podatke kao dokaz da niste pravna ili fizička osoba iz SAD-a.
 • Ograničenja pogodnosti (samo subjekti): subjekti koji se pozivaju na olakšice iz poreznog sporazuma moraju potvrditi da ispunjavaju preduvjete odredbe o olakšicama odgovarajućeg poreznog sporazuma. Da biste utvrdili ispunjavate li kriterije za olakšice iz poreznog sporazuma, pogledajte odgovarajući porezni sporazum ili se obratite poreznom savjetniku.

Porezni identitet

Koji su ključni pojmovi u vezi s poreznom identifikacijom?

Službeno ime

Unesite svoje službeno ime točno onako kako je navedeno na službenim dokumentima.

 • Ako ostvarujete prihod kao fizička osoba: navedite svoje službeno ime u polju imena. Možda ćete morati navesti prevedeno ime u obliku u kojem je navedeno u vašim službenim dokumentima (na primjer, u vašoj putovnici).
  • Ako imate tvrtku koju želite povezati s obrascem, unesite je u polje komercijalnog naziva tvrtke. Ako je vaš profil za plaćanje profil tvrtke, navedite naziv te tvrtke u polju komercijalnog naziva tvrtke.
 • Ako ostvarujete prihod kao subjekt: naziv vašeg subjekta mora se nalaziti u polju naziva. Ako je vaš profil za plaćanje profil fizičke osobe, unesite ime te osobe u polje komercijalnog naziva tvrtke.

Možda ćete trebati poslati dodatnu dokumentaciju da biste potvrdili svoje službeno ime. Ako trebate ažurirati svoj profil za plaćanje, slijedite ove upute.

Komercijalni naziv tvrtke

Komercijalni naziv tvrtke naziv je tvrtke koji se razlikuje od imena vlasnika. Ovisno o vrsti obrasca koji šaljete, možda možete navesti i službeno ime osobe.

Porezno zanemarujući subjekt

Porezno zanemarujući subjekt poslovni je subjekt koji ima jednog vlasnika, nije korporacija prema poreznim zakonima SAD-a i ne smatra se subjektom odvojenim od svojeg vlasnika u smislu primjene saveznih zakona SAD-a o porezu na dohodak. Saznajte više o porezno zanemarujućim subjektima kod Porezne uprave (nadležnog poreznog tijela u SAD-u).
Što je TIN (identifikacijski broj poreznog obveznika)?

Identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) broj je za obradu poreza koji se prema zahtjevu Porezne uprave (nadležnog poreznog tijela u SAD-u) mora navesti na svim poreznim obrascima u SAD-u. Osobe koje nisu državljani SAD-a možda će trebati zasebni TIN (ITIN). Ako se pozivate na olakšicu iz poreznog sporazuma, trebate unijeti međunarodni TIN ili TIN za SAD. Dodatne informacije o TIN brojevima zatražite od Porezne uprave.

Napominjemo da Google ne održava i ne pregledava web-lokaciju Porezne uprave te da Google ne može potvrditi točnost navedenih podataka. Ako imate dodatna pitanja, zatražite savjet poreznog stručnjaka.

Da biste saznali koji su porezni identifikacijski brojevi prihvatljivi, obratite se lokalnom poreznom tijelu ili poreznom savjetniku. Google ne može pružati savjete o porezima.

Primjeri inozemnih TIN-ova iz različitih dijelova svijeta mogu uključivati sljedeće (popis u nastavku nije iscrpan):

 • Indija: trajni broj računa (PAN).
 • Indonezija: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japan: osobni broj (poznat i kao Moj broj).
 • Rusija: osobni identifikacijski broj poreznog obveznika poznat kao INN.
 • Ujedinjeno Kraljevstvo: jedinstvena referentna oznaka poreznog obveznika (UTR), nacionalni identifikacijski broj (NINO).

Obratite se lokalnoj poreznoj upravi ili poreznom savjetniku da biste saznali koji su porezni identifikacijski brojevi prihvatljivi. Google vam ne može davati porezne savjete.

Olakšice na temelju sporazuma

Moja zemlja i SAD imaju sporazum o porezu na dohodak. Kako mogu osigurati primjenu pojedinosti sporazuma?

Ako je vaša zemlja sklopila sporazum o porezu na dohodak sa SAD-om, alat za porezne podatke u AdSenseu identificirat će te pojedinosti dok šaljete porezni obrazac.

Želite li provjeriti je li vaša zemlja sklopila porezni sporazum sa SAD-om? Pogledajte web-lokaciju Porezne uprave. To je web-lokacija Porezne uprave, što znači da je Google ne održava i ne pregledava te ne može potvrditi točnost navedenih podataka. Ako imate dodatna pitanja, zatražite savjet poreznog stručnjaka.

Zašto postoji više vrsta plaćanja i koju da odaberem?

Plaćanja povezana s Googleovim proizvodima ponekad se mogu svrstati u više kategorija. Partneri YouTubea, AdSensea i Trgovine Play trebali bi odabrati sve vrste prihoda za koje ispunjavaju uvjete za olakšice iz poreznog sporazuma kako bi se na njih primjenjivale odgovarajuće stope poreza po odbitku. Google obračunava porez po odbitku po odgovarajućoj stopi na temelju vrste prihoda koja se isplaćuje i odgovarajućeg pozivanja na sporazum. Google se neće dodatno pozivati na sporazum osim u slučaju plaćanja takve vrste prihoda. Da biste lakše odlučili koje su vrste plaćanja povezane s vašim partnerstvom s Googleom, upotrijebite sljedeće:

 • ostale autorske naknade (npr. Trgovina Play i Partnerski program za YouTube)
 • autorske naknade od filmova i TV-serija (npr. određeni YouTube filmovi i serije te partneri Google Playa)
 • usluge (npr. AdSense).

Pregled poreznih dokumenata

Mogu li pregledati porezne obrasce koje sam ispunio/ispunila?

Google izrađuje PDF verzije ispunjenih poreznih obrazaca Porezne uprave. Trebat ćete potvrditi točnost dokumenata. Ako su potrebne izmjene, vratite se na AdSense i unesite ih.

Porezna potvrda

Što su aktivnosti na teritoriju SAD-a?

Aktivnosti na teritoriju SAD-a označavaju pružanje usluga u SAD-u. To može uključivati zapošljavanje osoba ili stjecanje vlasništva nad opremom u SAD-u koja je uključena u generiranje prihoda.

Što je izjava o neizmijenjenim okolnostima?

Izjava o neizmijenjenim okolnostima može se dodati važećem obrascu W-8. Ona omogućuje Googleu da primijeni novi obrazac na prethodno razdoblje u kojem je autor primio uplatu. U skladu s time, na plaćanja izvršena tijekom prethodnog razdoblja na koje se izjava odnosi Google može primijeniti isti porezni status kao onaj koji je trenutačno određen na temelju novog poreznog obrasca.

To Googleu može olakšati obračun povrata poreza po odbitku ako autor na temelju obrasca ostvaruje pravo na nižu stopu poreza po odbitku i ako je podnio zahtjev za povrat u zakonskom roku predviđenom za ostvarivanje povrata (31. prosinca za godinu u kojoj je obračunat porez po odbitku).

Slanje dokumenata i pregledi

Koji je status mojeg poreznog obrasca?
 • Pregled u tijeku: vaši se porezni podaci pregledavaju. To može potrajati do sedam radnih dana. Ako se za potvrdu vaših poreznih podataka ili potvrdu identiteta trebaju poslati dodatni dokumenti, obavijestit ćemo vas putem Google centra za plaćanja i e-poštom.
 • Odobreno: vaši su porezni podaci poslani, pregledani i prihvaćeni.
 • Odbijeno: do odbijanja poreznih podataka može doći iz nekoliko razloga:
  • Porezni identifikacijski broj (OIB) koji ste unijeli nije pronađen u evidenciji Porezne uprave SAD-a. To može biti zato što se sustav Porezne uprave nije ažurirao ili ste nedavno izradili TIN.
  • Unesena kombinacija TIN-a i imena ne podudara se s evidencijom Porezne uprave.
  • Porezni podaci ne mogu se potvrditi dokumentima koje ste poslali.

U slučaju odbijanja obrasca, o tome ćemo vas obavijestiti putem Google centra za plaćanja i e-pošte. Pošaljite novi obrazac ili se obratite poreznom savjetniku. Na profilu za naplatu prije slanja provjerite jesu li pravni podaci identični podacima na poreznom obrascu.

Zašto se moji dokumenti pregledavaju?

Podaci koje šaljete putem alata za porezne podatke prolaze niz provjera kako bi se zajamčila njihova sigurnost, točnost i cjelovitost. Ponekad čak i mala pogreška u dokumentima može dovesti do postavljanja oznake Na pregledu na vaše porezne podatke. Kašnjenja u obradi poreznih podataka možete najučinkovitije smanjiti tako da osigurate da su porezni podaci koje ste naveli jednaki podacima na vašem profilu za plaćanje.

Neki uobičajeni slučajevi koji dovode do postavljanja oznake Na pregledu obuhvaćaju sljedeće:

Za W9 obrasce:

 • Službeno ime navedeno u alatu za porezne podatke ne podudara se s imenom na vašem profilu za plaćanje.
 • Naziv porezno zanemarujućeg subjekta naveden u alatu za porezne podatke ne podudara se s nazivom na vašem profilu za plaćanje.
 • Osobni identifikacijski broj (SSN) naveden u alatu za porezne podatke nije važeći ili pripada osobi čije se ime ne podudara s imenom na računu. Zbog toga bi pregled mogao trajati dulje.

Za W8 obrasce:

 • Službeno ime navedeno u alatu za porezne podatke ne podudara se s imenom na vašem profilu za plaćanje.
 • Naziv porezno zanemarujućeg subjekta naveden u alatu za porezne podatke ne podudara se s nazivom na vašem profilu za plaćanje.
 • Adresa prebivališta ili poštanska adresa navedena u alatu za porezne podatke nalazi se u SAD-u ili se ne podudara sa zemljom u kojoj se pozivate na olakšice iz sporazuma.
 • U alatu za porezne podatke navedeni su posrednička adresa ili poštanski pretinac.
 • U alatu za porezne podatke popunjeno je polje obrasca Svojstvo.

Pregledavaju se svi primljeni W8-IMY obrasci.

Zašto moram poslati dokumente za potvrdu?

Možda ćete morati potvrditi svoj identitet u jednom od sljedećih slučajeva:

 • nedostaje broj TIN ili TIN nije 9-znamenkasti broj
 • uneseni TIN trenutačno nije izdan
 • kombinacija TIN-a i naziva ne podudara se s evidencijom Porezne uprave
 • zahtjev za podudaranje TIN-a nije važeći.

Saznajte više o prihvatljivoj dokumentaciji za svaki porezni obrazac.

Koje dokumente trebam pripremiti ako su moji porezni podaci za SAD označeni za pregled?

Ako su vaši porezni podaci za SAD označeni radi dodatnog pregleda, možda ćete morati navesti dodatni oblik identifikacije. Na stranici centra za pomoć, u odjeljku Odobreni porezni dokumenti, možete provjeriti koje dokumente i oblike identifikacije možete upotrebljavati.Prihvaćaju se PNG, JPEG i PDF datoteke.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
14443115930278685889
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
157