Oznámení

Nezapomeňte navštívit stránku Vaše AdSense. Najdete na ní personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou službu AdSense lépe využívat.

Reklamy pro vyhledávání

Související vyhledávání pro obsahové stránky

Pomocí souvisejícího vyhledávání obsahu můžete svým uživatelům zobrazit vyhledávané dotazy související s obsahem stránky, kterou si prohlížejí. Když uživatel na dotaz souvisejícího vyhledávání klikne, bude přesměrován na stránku s výsledky vyhledávání na vašem webu.

Použití souvisejícího vyhledávání u obsahových stránek může uživatele motivovat k procházení příbuzných témat na vašem webu a k interakci s reklamami ve vyhledávání.

záložkaPřeskočit na:

Příklad souvisejícího vyhledávání pro obsahové stránky ve službě AdSense.

Výhody používání souvisejícího vyhledávání pro obsahové stránky

 • Větší zapojení na webu: Související vyhledávání může podpořit zapojení uživatelů webu tím, že jim pomáhá objevovat obsah (a tedy i reklamy) související s tím, co si prohlížejí.
 • Vyšší tržby: Související vyhledávání vám může pomoci dosáhnout vyšších tržeb, protože přivede na vaše stránky vyhledávání více návštěvníků, které pak můžete oslovit relevantními reklamami.
 • Relevantní reklamy ve vyhledávání: Na stránce vyhledávání může Google zobrazovat vysoce kvalitní reklamy ve vyhledávání vhodné pro vybraný vyhledávací dotaz.
 • Lepší uživatelský dojem: Vzhled a dojem jednotek souvisejícího vyhledávání máte pod kontrolou, takže můžete udržet dobrý uživatelský dojem na celém svém webu.

Požadavky na používání souvisejícího vyhledávání

 • Pokud chcete na obsahových stránkách používat související vyhledávání, musíte uzavřít smlouvu o používání služby AdSense pro vyhledávání. O aktivaci této služby na svém účtu AdSense požádejte svého správce účtu.
 • Po aktivaci služby AdSense pro vyhledávání vytvořte simulaci, která vám ukáže, jak jednotku souvisejícího vyhledávání implementovat, a předložte ji správci účtu ke kontrole.
 • Než začnete na své stránky implementovat jednotky souvisejícího vyhledávání, zkontrolujte, zda splňujete následující zásady:
 • Pokud návštěvnost svých obsahových stránek nakupujete (uživatel se tedy na vstupní stránku, kde se jednotka souvisejícího vyhledávání pro obsahové stránky nachází, dostane po kliknutí na reklamu nebo odkaz na jiném webu, přičemž tato reklama nebo odkaz je pod vaší kontrolou), musíte v parametru referrerAdCreative požadavku na související vyhledávání předat text reklamní kreativy.
  Poznámka: Za návštěvnost, kterou si pro své obsahové stránky zajistíte, zodpovídáte vy. Přečtěte si naše doporučení ohledně nákupu návštěvnosti obsahových stránek.
 • Parametr ignoredPageParams vám umožňuje zadat seznam parametrů adresy URL, které nemají podstatný vliv na obsah stránek a lze je při procházení stránek ignorovat. IgnorPageParams sděluje prohledávači Google, že má tyto parametry, které nejsou nezbytné, ignorovat, což zajistí správné indexování obsahu a sníží zátěž způsobenou zbytečným procházením.
 • Další informace najdete v pokynech k implementaci souvisejícího vyhledávání obsahu. Tyto pokyny musíte při implementaci souvisejícího vyhledávání obsahu dodržovat.

Vytvoření jednotky souvisejícího vyhledávání pro obsahové stránky

 1. Vytvořte si v účtu AdSense styl vyhledávání.
  Tip: Pomocí nastavení souvisejícího vyhledávání si styl můžete přizpůsobit.
 2. Rozhodněte se, kam na stránky s obsahem chcete jednotku souvisejícího vyhledávání umístit.
 3. Pomocí stránky Generátor kódu ve službě AdSense zkopírujte a vložte kód na svůj web.
  Tip: Také si můžete prohlédnout vzorový kód v průvodci implementací reklam ve vlastním vyhledávání. Dozvíte se tak o dalších parametrech, pomocí kterých můžete kód souvisejícího vyhledávání přizpůsobit.
 4. Implementujte na svém webu všechny další změny týkající se kódu souvisejícího vyhledávání.
  Poznámka: Aby se související vyhledávací dotazy mohly na vašem webu zobrazovat, musí služba AdSense stránky projít. Tento proces obvykle trvá asi hodinu. Pokud ani po 48 hodinách podobné vyhledávací dotazy nevidíte, obraťte se na svého správce účtu.

Spuštění přehledu jednotek souvisejícího vyhledávání

Měření výkonu jednotek souvisejícího vyhledávání:

 1. V AdSense přejděte na stránku Přehledy.
 2. Vytvořte vlastní přehled a přidejte do něj rozdělení Formát reklamy.
 3. Klikněte na ikonu Upravit metriky Upravit, vyberte metriky Konverzní cesta a klikněte na Použít.

Cesta v přehledu pro jednotku souvisejícího vyhledávání

Níže uvedený příklad ukazuje typickou konverzní cestu pro jednotku souvisejícího vyhledávání a fáze cesty, kterých se jednotlivé metriky týkají.

Ukázka typické konverzní cesty souvisejícího vyhledávání, a fází cesty, k nimž se jednotlivé metriky vztahují.

Doporučené postupy pro používání souvisejícího vyhledávání

Doporučení k umístění jednotek souvisejícího vyhledávání na obsahové stránky

 • Lepšího výkonu dosáhnete, pokud jednotku souvisejícího vyhledávání na stránkách umístíte na výrazné místo. Přečtěte si požadavky na související vyhledávání.
  • Zavádějící nebo klamná umístění souvisejícího vyhledávání, která vedou ke kliknutí, nejsou povolena.
  Poznámka: Jednotky souvisejícího vyhledávání by měly stávající obsah stránky doplňovat, nikoli být samy tím nejdůležitějším na stránce.
 • Aby mělo související vyhledávání dobrý výkon, musí se na obsahových stránkách vašeho webu nacházet dostatek textového obsahu.
 • Chceme, aby uživatelé, kteří uvidí jednotku souvisejícího vyhledávání, měli z vašeho webu dobrý dojem. Jednotky souvisejícího vyhledávání je třeba implementovat pouze na stránkách, které splňují zásady Google pro majitele obsahu. Seznam typů stránek (nejedná se o úplný výčet), na které nesmíte umisťovat jednotku souvisejícího vyhledávání, zahrnuje:
  • Žádný obsah
  • Více reklam než obsahu
  • Minimální obsah, který uživatelům neposkytuje žádné informace ani hodnotu
  • Klamavý obsah s tvrzeními, která nelze splnit pomocí souvisejícího vyhledávání
  • Klamavý obsah s tvrzeními, které nemohou být splněna reklamami ve vyhledávání
 • Výkon jednotky souvisejícího vyhledávání začněte hodnotit až několik dní po její implementaci. Doporučujeme vyčkat, než model optimalizuje výkon.
 • Do kódu souvisejícího vyhledávání můžete přidat parametr jazyka (hl), aby se reklamy AdSense zobrazovaly v požadovaném jazyce.
 • (Nepovinné) Pomocí parametru terms můžete v požadavku na související vyhledávání uvést vlastní vyhledávací dotazy. Tímto způsobem můžete zobrazovat výrazy přesněji související s danou stránkou nebo záměrem uživatele.

  Poznámky:

  • Google vámi uvedené vyhledávací dotazy prověří a o jejich zobrazení rozhodne na základě mnoha objektivně měřených kritérií, například relevance, zapojení uživatelů a výkonu.
  • Pokud chcete zkontrolovat, zda související vyhledávání zobrazuje výrazy, které jste uvedli v požadavku, podívejte se do parametru termPositions funkce adLoadedCallback. (Parametr termPositions nebude obsahovat zahozené výrazy).

Doporučení ohledně nákupu návštěvnosti obsahových stránek

Za návštěvnost, kterou si pro své obsahové stránky zajistíte, zodpovídáte vy. Pokud uvažujete o nákupu návštěvnosti pro web, doporučujeme přečíst si kontrolní seznam pro výběr poskytovatele návštěvnostipokyny k nákupu návštěvnosti a dodržovat zásady pro zdroje návštěvnosti AdSense.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vaše stránka AdSense

Představujeme vám stránku AdSense: nový zdroj, kde můžete najít personalizované informace a nové příležitosti ve vašem účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka