Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Chiến lược về quyền riêng tư cho iOS

Cập nhật để ứng dụng chạy trên iOS 14 trở lên

Vào tháng 6 năm 2020, Apple đã công bố một nội dung cập nhật. Theo đó, các ứng dụng buộc phải đề nghị người dùng cấp quyền truy cập vào mã nhận dạng dành cho nhà quảng cáo (IDFA) của Apple thông qua một thông báo nhắc được gọi là khung Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency, viết tắt là ATT). Chúng tôi xin chia sẻ các đề xuất về cách cập nhật ứng dụng và bảo vệ doanh thu từ quảng cáo.

Luôn dùng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động (GMA) phiên bản mới nhất

Bạn nên dùng phiên bản mới nhất của SDK GMA mọi lúc để tận dụng các tính năng và chức năng mới nhất. Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật và tính năng mới để nâng cao hiệu suất. Hãy cài đặt SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động phiên bản mới nhất dành cho iOS (phiên bản 7.64 trở lên).

Giới thiệu về mã bản sao SDK

Đối với GMA SDK phiên bản mới nhất, mã bản sao SDK xoay vòng được tạo tự động cho từng ứng dụng để đảm bảo việc phân phối và hiển thị quảng cáo đạt hiệu quả cũng như tính toàn vẹn của quảng cáo. Các ứng dụng của bạn có mã bản sao SDK riêng. Nhờ đó, bạn có thể tối đa hoá hiệu suất quảng cáo trong ứng dụng của mình.

Giới thiệu về mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản (trước đây được gọi là khoá cho cùng ứng dụng)

GMA SDK phiên bản 8.3.0 đã ra mắt mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản (trước đây được gọi là khoá cho cùng ứng dụng). Đây là giá trị nhận dạng đã mã hoá được chỉ định cho một người dùng riêng biệt trong ứng dụng của bạn. Mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản giúp bạn phân phối các quảng cáo được cá nhân hoá và phù hợp hơn dựa trên dữ liệu được thu thập từ các ứng dụng của bạn. Bạn không thể sử dụng mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản để liên kết hoạt động của người dùng từ các ứng dụng của bạn với ứng dụng bên thứ ba.

Mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản được bật theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tắt mã nhận dạng này trong SDK của mình bất cứ lúc nào.

Người dùng ứng dụng của bạn có thể chọn tắt chế độ cá nhân hoá quảng cáo dựa trên mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản thông qua các chế độ kiểm soát trong quảng cáo. Hoạt động cá nhân hoá quảng cáo bằng mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản tuân theo các chế độ cài đặt quyền riêng tư hiện tại, bao gồm cả Quảng cáo không được cá nhân hoá (NPA), Xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP)Gắn thẻ là Được dành cho trẻ em (TFCD)/Thẻ dành cho người dùng dưới độ tuổi hợp pháp (TFUA).

Xác định xem thông báo nhắc về ATT của Apple có phù hợp với ứng dụng của bạn hay không

Khi sử dụng khung ATT, bạn nên chú ý đến từ ngữ trong nội dung và chạy thử nghiệm để tìm ra phiên bản phù hợp nhất với ứng dụng của mình. 

Một số nhà phát triển có thể chọn hiển thị một thông báo giải thích cho người dùng ngay trước khi hiển thị thông báo nhắc về ATT. Thông báo giải thích này cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng dữ liệu người dùng và cách người dùng có thể chọn xem quảng cáo được cá nhân hoá. Nếu chọn hiển thị một thông báo giải thích, thì bạn có thể sử dụng công cụ Quyền riêng tư và thông báo để quản lý quyền theo ATT và tạo một thông báo giải thích và/hoặc thông báo yêu cầu đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu (người dùng của bạn sẽ nhìn thấy thông báo này trước tiên). Tìm hiểu thêm về thông báo về IDFA trong công cụ Quyền riêng tư và thông báo.  

Xin lưu ý rằng đối với những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Đồng thời, chúng tôi sẽ xem xét theo chính sách này khi thiết kế bất kỳ thông báo nào xuất hiện trước thông báo về ATT.

Thiết lập các nhóm dàn xếp dựa trên khả năng sử dụng IDFA

Đối với các ứng dụng dành cho iOS, giờ đây, bạn có thể tạo các nhóm dàn xếp riêng biệt cho những yêu cầu quảng cáo có và không có Giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA). 

Khi tạo một nhóm dàn xếp mới hoặc chỉnh sửa nhóm dàn xếp hiện có, bạn có thể dùng thông số về khả năng sử dụng IDFA để nhắm mục tiêu các yêu cầu quảng cáo dựa trên khả năng sử dụng IDFA. Việc có các thác nước riêng biệt có thể giúp bạn thử nghiệm và tối ưu hóa hiệu suất cho các yêu cầu quảng cáo có IDFA và không có IDFA.

Lưu ý: Đối với tất cả các nhóm dàn xếp, bạn nên sử dụng tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo để tự động điều chỉnh thác nước dựa trên hiệu suất. 

Nếu đang sử dụng tính năng đặt giá thầu, bạn nên tiếp tục sử dụng tính năng này. Tính năng đặt giá thầu giúp đảm bảo các lượt hiển thị của bạn sẽ nhận được doanh thu cao nhất cho cả hai phân đoạn lưu lượng truy cập (có và không có Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA)), trong khi bạn không phải quản lý các thác nước riêng biệt.

Sử dụng các mức sàn do Google tối ưu hoá

Nếu đang dùng nền tảng dàn xếp của bên thứ ba, bạn có thể thiết lập để các đơn vị quảng cáo của mình sử dụng mức eCPM sàn do Google tối ưu hóa. Điều này có nghĩa là Google sẽ tự động đặt mức sàn dựa trên vị trí địa lý của người dùng, lưu lượng truy cập của đơn vị quảng cáo và dữ liệu trong quá khứ của bạn. 

Khi có những thay đổi về quyền riêng tư trên iOS, eCPM của bạn có thể sẽ biến động. Khi để Google quản lý eCPM sàn cho mình, bạn có thể tiết kiệm thời gian tự điều chỉnh eCPM sàn. 

Định cấu hình khung SKAdNetwork của Apple

Các nhà quảng cáo sẽ sử dụng khung SKAdNetwork của Apple để đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo và giá trị mà họ nhận được từ hoạt động quảng cáo trong ứng dụng của bạn. Để các nhà quảng cáo xác định ứng dụng của bạn là nguồn lưu lượng truy cập quảng cáo có giá trị, bạn sẽ cần định cấu hình khung SKAdNetwork bằng khóa Mạng của Google. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình khung SKAdNetwork.

Bảo vệ hiệu suất của chiến dịch quảng cáo trên iOS

Nếu cũng quảng cáo thông qua chiến dịch Quảng cáo ứng dụng trên Google, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị để thích ứng với việc thực thi ATT.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính