Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Giải quyết các vấn đề thường gặp khi mới sử dụng AdMob

Hãy đọc kỹ thông tin mà bạn nhận được từ SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để xác định vấn đề mà bạn đang gặp phải. Nhấp vào thông báo lỗi mà bạn nhận được để xem thêm thông tin về cách khắc phục vấn đề đó. 

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả Tài khoản chưa được phê duyệt

Ý nghĩa:
Tài khoản của bạn chưa được phê duyệt. Khi bạn mới đăng ký AdMob lần đầu, chúng tôi sẽ xem xét tài khoản của bạn trước khi phê duyệt. Quy trình này thường mất tới 24 giờ, nhưng trong một số ít trường hợp có thể mất đến 2 tuần.

Bạn nên làm gì:
Hãy kiểm tra lại sau. Trong thời gian chờ đợi, hãy đảm bảo bạn tuân thủ các chính sách và quy định hạn chế của AdMob. Bạn sẽ nhận được một thông báo qua email nếu AdMob không phê duyệt tài khoản của bạn.  

Yêu cầu quảng cáo không đạt tiêu chuẩn về kích thước

Điều này nghĩa là:
Yêu cầu quảng cáo không đạt tiêu chuẩn về kích thước đối với định dạng quảng cáo biểu ngữ. 

Bạn nên làm gì:
Hãy xem lại các tiêu chuẩn về kích thước dành cho đơn vị quảng cáo biểu ngữ (Android, iOS, Unity). Xác minh và cập nhật các thông số của yêu cầu quảng cáo, rồi thử lại.

Yêu cầu quảng cáo không phù hợp với nền tảng thiết bị

Điều này nghĩa là:
Nền tảng của hệ điều hành (HĐH) mà bạn đã chỉ định trong yêu cầu quảng cáo không khớp với nền tảng của thiết bị. Ví dụ: yêu cầu quảng cáo chỉ định nền tảng Android nhưng thiết bị lại chạy nền tảng iOS.

Bạn nên làm gì:
Hãy đảm bảo nền tảng SDK và nền tảng thiết bị khớp với nhau.

Đơn vị quảng cáo không khớp với định dạng

Điều này nghĩa là:
Mã đơn vị quảng cáo này không hợp lệ đối với định dạng quảng cáo mà bạn đã chọn.

Bạn nên làm gì:
Hãy kiểm tra Mã đơn vị quảng cáo của bạn để đảm bảo rằng bạn đã tạo mã đó cho định dạng phù hợp, rồi thử lại. 

Bạn phải tạo đơn vị quảng cáo cho một định dạng cụ thể. Hãy tìm hiểu thêm về đơn vị quảng cáo, định dạng quảng cáo và loại quảng cáo.

Tài sản sử dụng ImageView, thay vì MediaView

Điều này nghĩa là:
Quảng cáo gốc của bạn sử dụng sai loại chế độ xem (ImageView) để hiển thị tài sản hình ảnh chính. Quảng cáo gốc phải sử dụng MediaView, thay vì ImageView. 

Bạn nên làm gì:
Hãy cập nhật tùy chọn cài đặt của tài sản hình ảnh, rồi thử lại. Tìm hiểu thêm về MediaView cho quảng cáo gốc (Android, iOS).

Đã đạt đến giới hạn tần suất

Điều này nghĩa là:
Bạn đã đặt giới hạn tần suất cho đơn vị quảng cáo này. Điều này có nghĩa là đơn vị quảng cáo này giới hạn số lượng quảng cáo hiển thị cho từng người dùng. 

Bạn nên làm gì:
Để khắc phục vấn đề này, hãy cập nhật tùy chọn cài đặt giới hạn tần suất của đơn vị quảng cáo trong AdMob, rồi thử lại.

Yêu cầu quảng cáo gốc không hợp lệ

Điều này nghĩa là:
Yêu cầu quảng cáo gốc này không hợp lệ. 

Bạn nên làm gì:
Hãy đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ đúng các chỉ dẫn triển khai mẫu quảng cáo gốc (Android, iOS), rồi thử lại. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn triển khai quảng cáo gốc theo các nguyên tắc chính sách hiện hành.

Không có quảng cáo nào khớp giá eCPM sàn

Điều này nghĩa là:
Chúng tôi không thể phân phát quảng cáo cho yêu cầu này do không có quảng cáo nào khớp giá eCPM sàn cho đơn vị quảng cáo đó. 

Bạn nên làm gì:
Hãy cân nhắc hạ eCPM sàn trong AdMob.

Không tìm thấy dữ liệu về nhà xuất bản

Điều này nghĩa là:
Chúng tôi không tìm thấy dữ liệu về nhà xuất bản cho đơn vị quảng cáo này. Nếu bạn mới thêm đơn vị quảng cáo này, thì hãy lưu ý rằng có thể mất một thời gian để quảng cáo xuất hiện.

Bạn nên làm gì:
Đối với đơn vị quảng cáo mới, bạn nên chờ tối đa 1 giờ. Nếu đã quá 1 giờ kể từ khi bạn thêm đơn vị quảng cáo, thì bạn hãy:

  • Xác minh xem mã đơn vị quảng cáo đã đúng chưa 
  • Kiểm tra xem có lỗi nào trong tài khoản không, ví dụ: thông tin thanh toán chưa đầy đủ hoặc các vấn đề khác về việc thiết lập
  • Giải quyết mọi vấn đề về chính sách trong Trung tâm chính sách

Lưu ý: Nếu tài khoản đã bị vô hiệu hóa do có hoạt động không hợp lệ, thì bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản đó. Tìm hiểu thêm

Tính năng phân đoạn thông minh không trả về quảng cáo

Điều này nghĩa là:
Bạn đã thiết lập đơn vị quảng cáo này để sử dụng tính năng phân đoạn thông minh. Do đó, quảng cáo sẽ không hiển thị khi yêu cầu đến từ thiết bị của người mua hàng.

Bạn nên làm gì:
Hãy chuyển sang thiết bị của người không mua hàng để thử nghiệm yêu cầu quảng cáo cho đơn vị quảng cáo này.

Thiết bị không được hỗ trợ

Điều này nghĩa là:
Yêu cầu quảng cáo đến từ một thiết bị di động không được hỗ trợ.

Bạn nên làm gì:
Các thiết bị mà AdMob hỗ trợ bao gồm điện thoại di động và máy tính bảng chạy Android hoặc iOS. Hãy thử tạo lại yêu cầu quảng cáo từ một thiết bị được hỗ trợ.

Yêu cầu quảng cáo dạng video không hợp lệ

Điều này nghĩa là:
Yêu cầu quảng cáo dạng video này không hợp lệ. Nguyên nhân có thể là do thời lượng video không hợp lệ hoặc thông số loại quảng cáo không hợp lệ.

Bạn nên làm gì:
Hãy đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hiện hành (Android, iOS, Unity) khi triển khai quảng cáo, rồi thử lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false