Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Riešenie bežných problémov pri registrácii

Pozorne si prečítajte podrobnosti prijaté zo súpravy Google Mobile Ads SDK a identifikujte zaznamenaný problém. Kliknutím na prijaté chybové hlásenie zobrazíte ďalšie podrobnosti o tom, ako problém vyriešiť. 

Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko Účet ešte nebol schválený

Čo to znamená:
Váš účet ešte nebol schválený. Keď sa prvýkrát zaregistrujete do služby AdMob, váš účet pred schválením skontrolujeme. Zvyčajne tak urobíme do 24 hodín, no v zriedkavých prípadoch to môže trvať až 2 týždne.

Čo môžete urobiť:
Vráťte sa späť neskôr. Medzitým sa uistite, že dodržiavate pravidlá a obmedzenia služby AdMob. V prípade, že AdMob váš účet neschváli, upozorníme vás e‑mailom.  

Aplikácia zatiaľ nebola schválená

Čo to znamená:
Vaša aplikácia ešte nebola schválená. Keď v službe AdMob nastavíte novú aplikáciu, musí byť skontrolovaná a schválená, aby mohla bez obmedzení zobrazovať reklamy.

Čo môžete urobiť:
Vaša aplikácia musí spĺňať požiadavky na pripravenosť aplikácie, aby sme ju mohli skontrolovať a schváliť.

Žiadosť o reklamu nespĺňa požiadavky na veľkosť

Čo to znamená:
Žiadosť o reklamu nespĺňa požiadavky na veľkosť formátu bannerovej reklamy.

Čo môžete urobiť:
Skontrolujte požiadavky na veľkosť bannerových reklamných jednotiek (Android, iOS, Unity). Overte a aktualizujte parametre žiadosti o reklamu a skúste to znova.

Žiadosť o reklamu nie je v súlade s platformou zariadenia

Čo to znamená:
Platforma operačného systému uvedená v žiadosti o reklamu sa nezhoduje s platformou zariadenia. Žiadosť o reklamu napríklad špecifikuje Android, ale zariadenie používa iOS.

Čo môžete urobiť:
Uistite sa, že súprava SDK zodpovedá platforme zariadenia.

Reklamná jednotka nezodpovedá formátu

Čo to znamená:
Identifikátor reklamnej jednotky nie je platný pre vybratý formát reklamy.

Čo môžete urobiť:
Skontrolujte identifikátor reklamnej jednotky a uistite sa, že je vytvorený pre správny formát. Potom to skúste znova.

Reklamnú jednotku musíte vytvoriť pre konkrétny formát. Prečítajte si viac o reklamných jednotkách, formátoch a typoch reklamy.

Podklad používa ImageView, nie MediaView

Čo to znamená:
Na vykreslenie hlavného obrázkového podkladu vaša natívna reklama nesprávne používa ImageView. Natívne reklamy musia používať MediaView, nie ImageView.

Čo môžete urobiť:
Aktualizujte nastavenia obrázkového podkladu a skúste to znova. Prečítajte si viac o prvku MediaView pre natívne reklamy (Android, iOS).

Bol dosiahnutý limit frekvencie

Čo to znamená:
Pre túto reklamnú jednotku je nastavený limit frekvencie. Znamená to, že táto reklamná jednotka obmedzuje počet reklám zobrazených individuálnemu používateľovi.

Čo môžete urobiť:
Ak chcete problém vyriešiť, aktualizujte nastavenia limitu frekvencie v službe AdMob a skúste to znova.

Žiadosť o natívnu reklamu je neplatná

Čo to znamená:
Žiadosť o natívnu reklamu nie je platná.

Čo môžete urobiť:
Uistite sa, že ste pokyny na implementáciu natívnych šablón uplatnili správne (Android, iOS), a skúste to znova. Ubezpečte sa tiež, že vaša implementácia natívnej reklamy je v súlade s príslušnými pokynmi k pravidlám.

Minimálnej eCTZ nevyhovujú žiadne reklamy

Čo to znamená:
Žiadosť o reklamu nemôžeme splniť, pretože žiadne reklamy nedosahujú minimálnu eCTZ pre reklamnú jednotku.

Čo môžete urobiť:
Zvážte nastavenie nižšej minimálnej eCTZ v službe AdMob.

Údaje vlastníka sa nenašli

Čo to znamená:
Údaje vlastníka pre danú reklamnú jednotku nemožno nájsť. Ak ste reklamnú jednotku pridali len nedávno, nezabúdajte, že môže chvíľu trvať, kým sa reklamy začnú zobrazovať.

Čo môžete urobiť:
V prípade nových reklamných jednotiek počkajte až jednu hodinu. Ak od pridania reklamnej jednotky uplynula viac než jedna hodina, postupujte takto:

  • Skontrolujte, či je kód reklamnej jednotky správny.
  • Skontrolujte, či v účte nemáte chyby, napríklad neúplné fakturačné údaje alebo iné problémy s nastavením.
  • Vyriešte všetky porušenia pravidiel v centre pravidiel.

Poznámka: Ak bol váš účet deaktivovaný z dôvodu neplatnej aktivity, nebudete sa doň môcť prihlásiť. Ďalšie informácie.

Inteligentná segmentácia nevrátila reklamu

Čo to znamená:
Reklamná jednotka je nastavená na inteligentnú segmentáciu. Reklama sa preto nezobrazí, ak žiadosť pochádza zo zariadenia, z ktorého sa vykonal nákup.

Čo môžete urobiť:
Ak chcete otestovať žiadosti o reklamy pre túto reklamnú jednotku, použite zariadenie, z ktorého sa nevykonal nákup.

Zariadenie nie je podporované

Čo to znamená:
Žiadosť o reklamu pochádza z nepodporovaného mobilného zariadenia.

Čo môžete urobiť:
Medzi podporované zariadenia patria mobilné telefóny a tablety so systémami Android a iOS. Skúste to znova v podporovanom zariadení.

Žiadosť o videoreklamu je neplatná

Čo to znamená:
Žiadosť o videoreklamu je neplatná. Dôvodom môže byť neplatné trvanie videa alebo neplatné parametre typu reklamy.

Čo môžete urobiť:
Ubezpečte sa, že vaša implementácia reklám je v súlade s príslušnými pokynmi (Android, iOS, Unity), a skúste to znova.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka