Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Řešení běžných problémů s registrací

Pečlivě si projděte podrobné informace ze sady SDK pro mobilní reklamy Google a určete, který problém se vás týká. Kliknutím na zobrazenou chybovou zprávu zobrazíte další informace o tom, jak tento problém vyřešit. 

Rozbalit vše  Sbalit vše Účet ještě nebyl schválen

Co to znamená:
Váš účet ještě nebyl schválen. Když se zaregistrujete do služby AdMob, musí účet projít kontrolou a být schválen. Kontrola obvykle proběhne do 24 hodin, ve výjimečných případech to le může trvat až dva týdny.

Co můžete udělat:
Vraťte se sem později. Mezitím zkontrolujte, zda splňujete zásady a omezení služby AdMob. Pokud vám účet ve službě AdMob schválen nebude, informujeme vás e-mailem.  

Aplikace ještě nebyla schválena

Co to znamená:
Vaše aplikace ještě nebyla schválena. Když v AdMob nastavíte novou aplikaci, musí být zkontrolována a schválena. Teprve pak může zobrazovat reklamy.

Co můžete udělat:
Než můžete aplikaci nechat zkontrolovat a schválit, musí splňovat požadavky na připravenost.

Žádost o reklamu nesplňuje požadavky na velikost

Co to znamená:
Žádost o reklamu nesplňuje požadavky na velikost bannerové reklamy. 

Co to znamená:
Podívejte se na požadavky na velikost bannerové reklamy (Android, iOS, Unity). Zkontrolujte a aktualizujte parametry svých žádostí o reklamy a zkuste to znovu.

Žádost o reklamu neodpovídá platformě zařízení

Co to znamená:
Operační systém uvedený v žádosti o reklamu neodpovídá operačnímu systému zařízení. Žádost například specifikuje systém Android, ale zařízení používá iOS.

Co to znamená:
Postarejte se, aby vaše sada SDK odpovídala platformě zařízení.

Reklamní jednotka neodpovídá formátu

Co to znamená:
ID reklamní jednotky neodpovídá vybranému formátu.

Co to znamená:
Zkontrolujte, zda bylo ID reklamní jednotky vytvořeno pro správný formát, pak to zkuste znovu. 

Reklamní jednotku musíte vytvořit pro konkrétní formát. Přečtěte si další informace o reklamních jednotkách, formátech a typech.

Podklad používá ImageView, ne MediaView

Co to znamená:
Vaše nativní reklama používá k vykreslení hlavního obrázkového podkladu ImageView. Nativní reklamy ale musí používat MediaView, ne ImageView. 

Co můžete udělat:
Aktualizujte nastavení obrázkového podkladu a pak to zkuste znovu. Přečtěte si další informace o MediaView pro nativní reklamy (Android, iOS).

Bylo dosaženo omezení frekvence

Co to znamená:
U této reklamní jednotky je nastaveno omezení frekvence. To znamená, že tato reklamní jednotka omezuje počet reklam, které se zobrazí jednomu uživateli. 

Co můžete udělat:
Aktualizujte ve službě AdMob nastavení omezení frekvence této reklamní jednotky a pak to zkuste znovu.

Žádost o nativní reklamu není platná

Co to znamená:
Žádost o nativní reklamu není platná. 

Co můžete udělat:
Zkontrolujte, zda jste správně dodrželi pokyny pro implementaci nativních šablon (Android, iOS), a pak to zkuste znovu. Zkontrolujte i to, zda implementace nativní reklamy splňuje příslušné zásady.

Žádné reklamy nesplňují minimální eCPM

Co to znamená:
Žádosti o reklamu nelze vyhovět, protože žádné reklamy nesplňují minimální eCPM pro tuto reklamní jednotku. 

Co můžete udělat:
Rozmyslete si, zda nechcete ve službě AdMob nastavit nižší minimální eCPM.

Nebyly nalezeny údaje o majiteli aplikace

Co to znamená:
Údaje o majiteli aplikace pro tuto reklamní jednotku nebyly nalezeny. Pokud jste reklamní jednotku přidali nedávno, může trvat nějaký čas, než se reklamy začnou zobrazovat.

Co můžete udělat:
U nových reklamních jednotek čekejte až hodinu. Pokud byla reklamní jednotka přidána před více než hodinou:

  • Zkontrolujte, zda je kód reklamní jednotky správný. 
  • Zkontrolujte, zda nejsou nějaké chyby v účtu, například nesprávně vyplněné fakturační údaje nebo jiné chybné nastavení.
  • Vyřešte všechny problémy se zásadami v centru zásad.

Poznámka: Pokud byl účet deaktivován kvůli neplatné aktivitě, nebudete se do něj moci přihlásit. Přečtěte si další informace

Chytrá segmentace nevrátila reklamu

Co to znamená:
Reklamní jednotka má nastavenu chytrou segmentaci, takže reklamu nezobrazí, když žádost pochází ze zařízení nakupujícího.

Co můžete udělat:
Otestujte u této reklamní jednotky žádosti o reklamy na jiném zařízení, než je zařízení nakupujícího.

Nepodporované zařízení

Co to znamená:
Žádost o reklamu pochází z nepodporovaného mobilního zařízení.

Co můžete udělat:
Mezi podporovaná zařízení patří mobilní telefony a tablety se systémem Android a iOS. Zkuste to znovu na podporovaném zařízení.

Žádost o videoreklamu není platná

Co to znamená:
Žádost o videoreklamu není platná. Může to být kvůli nesprávné délce videa nebo neplatným parametrům typu reklamy.

Co můžete udělat:
Zkontrolujte, zda implementace reklamy splňuje příslušné pokyny (Android, iOS, Unity), a pak to zkuste znovu.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka