Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Отстраняване на често срещани проблеми при организационната социализация

Внимателно прегледайте данните, които получавате от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads, за да определите какъв е проблемът. Кликнете върху полученото съобщение за грешка, за да видите още подробности как да отстраните проблема.

Разгъване на всички  Свиване на всички Профилът още не е одобрен

Какво означава това:
Профилът Ви още не е одобрен. Когато се регистрирате в AdMob за първи път, профилът Ви се преглежда, преди да бъде одобрен. Това обикновено отнема до 24 часа, но в редки случаи може да отнеме до 2 седмици.

Какво можете да направите:
Проверете отново по-късно. Междувременно проверете дали спазвате правилата и ограниченията на AdMob. Ще получите известие по имейл, ако профилът Ви не бъде одобрен от AdMob.  

Приложението все още не е одобрено

Какво означава това:
Приложението Ви още не е одобрено. Когато настроите ново приложение в AdMob, то трябва да бъде прегледано и одобрено, преди да може пълноценно да показва реклами.

Какво можете да направите:
Приложението Ви трябва да отговаря на изискванията за готовност, преди да можем да го прегледаме и одобрим.

Заявката за реклами не отговаря на изискванията за размер

Какво означава това:
Заявката за реклами не отговаря на изискванията за размер за формата на банерната реклама. 

Какво можете да направите:
Прегледайте изискванията за размерите на рекламните елементи за банери (Android, iOS, Unity). Проверете и актуализирайте параметрите на заявките си за реклами, след което опитайте отново.

Заявката за реклами не съответства на платформата на устройството

Какво означава това:
Посочената в заявката за реклами платформа на операционната система не съответства на тази на устройството. Например в заявката за реклами се посочва Android, но устройството е с iOS.

Какво можете да направите:
Комплектът за разработване на софтуер (SDK) и платформата на устройството трябва да съвпадат.

Рекламният елемент не съответства на формата

Какво означава това:
Идентификационният номер на рекламния елемент не е валиден за избрания от Вас рекламен формат.

Какво можете да направите:
Вижте идентификационния номер на рекламния елемент, за да проверите дали е създаден в правилния формат, и опитайте отново. 

Трябва да създадете рекламния елемент за конкретен формат. Научете повече за рекламните елементи, рекламните формати и типовете реклами.

Активът използва ImageView, а не MediaView

Какво означава това:
Естествената Ви реклама неправилно използва ImageView за изобразяване на основния графичен актив. Естествените реклами трябва да използват MediaView, а не ImageView. 

Какво можете да направите:
Актуализирайте настройките на графичния актив и опитайте отново. Научете повече за MediaView за естествени реклами (Android, iOS).

Достигнато е ограничението на честотата

Какво означава това:
За този рекламен елемент е зададено ограничение на честотата. Това означава, че този рекламен елемент ограничава броя на рекламите, показвани на отделен потребител. 

Какво можете да направите:
За да коригирате, актуализирайте настройките за ограничаване на честотата на рекламния елемент в AdMob и опитайте отново.

Заявката за естествени реклами не е валидна

Какво означава това:
Заявката за естествени реклами не е валидна. 

Какво можете да направите:
Проверете дали правилно сте изпълнили инструкциите за внедряване на естествени шаблони (Android, iOS) и опитайте отново. Внедряването също така трябва да спазва приложимите указания за правилата.

Няма реклами с минимална eCPM

Какво означава това:
Не можем да изпълним заявката за реклами, защото за рекламния елемент няма реклами, които да отговарят на минималната eCPM

Какво можете да направите:
Помислете дали да не зададете по-ниска минимална eCPM в AdMob.

Данните за издателя не са намерени  

Какво означава това:
Данните за издателя за този рекламен елемент не могат да бъдат намерени. Ако наскоро сте добавили рекламния елемент, имайте предвид, че може да отнеме известно време, преди рекламите да се покажат.

Какво можете да направите:
Изчакайте до един час за новите рекламни елементи. Ако е изминал повече от час, откакто сте добавили рекламния елемент:

Забележка: Ако профилът Ви е деактивиран поради невалидна дейност, няма да можете да влезете в него. Научете повече

Интелигентното сегментиране не изведе реклама

Какво означава това:
Рекламният елемент е настроен за интелигентно сегментиране, така че рекламата не се попълва, когато заявката е от устройство на купувач.

Какво можете да направите:
Преминете към устройство, от което не се извършва покупка, за да тествате заявките за реклами за този рекламен елемент.

Неподдържано устройство

Какво означава това:
Заявката за реклама е от неподдържано мобилно устройство.

Какво можете да направите:
Поддържаните устройства включват мобилни телефони и таблети с Android и iOS. Опитайте отново от поддържано устройство.

Заявката за видеореклами не е валидна

Какво означава това:
Заявката за видеореклами не е валидна. Това може да се дължи на невалидна продължителност на видеоклипа или на невалидни параметри за типа реклама.

Какво можете да направите:
Проверете дали внедряването на рекламите спазва приложимите указания (Android , iOS , Unity ) и опитайте отново.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню