Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Các cách lấy sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu dành cho nhà xuất bản

Nhà xuất bản có thể chọn một số cách khác nhau để lấy sự đồng ý từ người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) nhằm tuân thủ Chính sách cập nhật về sự đồng ý ở Liên minh Châu Âu của Google và vẫn có thể làm việc với các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google.

1. Nhà xuất bản tự xây dựng giải pháp lấy sự đồng ý cho riêng mình

  1. Truy cập vào AdSense và chọn Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) của bạn
  2. Sử dụng API GPT để tạm dừng việc tải quảng cáo khi tải trang (disableInitialLoad())
  3. Kích hoạt công cụ lấy sự đồng ý, yêu cầu sự đồng ý đối với Google và các ATP đã chọn

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trong mục Cài đặt cá nhân hóa quảng cáo trên trang trợ giúp về thẻ quảng cáo của nhà xuất bản của Google.

2. Nhà xuất bản sử dụng Khung IAB

Chúng tôi vẫn chưa tích hợp với Khung minh bạch và sự đồng ý của IAB (TCF). Chúng tôi đã làm việc với IAB Châu Âu trong vài tháng qua để tìm hiểu các sản phẩm và chính sách của chúng tôi có thể hỗ trợ TCF như thế nào, nhưng quá trình tích hợp kỹ thuật chưa hoàn tất.

Cho đến khi hoàn tất quá trình tích hợp IAB của Google, Google sẽ trả lại các quảng cáo được cá nhân hóa cho Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được chọn trong các công cụ kiểm soát ATP của nhà xuất bản. Nhà xuất bản sẽ tiếp tục có tùy chọn để bao gồm tín hiệu quảng cáo không được cá nhân hóa trong yêu cầu quảng cáo của họ hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) trong giao diện người dùng AdSense. Xin lưu ý rằng các thông số kỹ thuật của Khung minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB chỉ áp dụng với môi trường web; các thông số kỹ thuật cho ứng dụng dành cho thiết bị di động chưa được hoàn tất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false