Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Пътища на издателите към спазване на правилата за съгласие на потребителите в ЕС

Има няколко различни пътища, които можете да изберете, за да получите съгласие от потребителите си в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария и да спазвате правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС. Можете да създадете собствено решение за получаване на съгласие, да използвате платформата на Google за управление на получаването на съгласие Funding Choices или да внедрите директно версия 2.2 на TCF на Бюрото за интерактивна реклама (IAB).

1. Издателят създава собствено решение за получаване на съгласие или използва платформа за управление на получаването на съгласие, която не е сертифицирана от IAB

Можете да създадете собствено решение за получаване на съгласие или да използвате платформа за управление на получаването на съгласие, която не е сертифицирана от IAB. След това я внедрете в приложенията си.

Прегледайте документацията в Помощния център, за да научите как можете да управлявате доставчиците на рекламни технологии в приложенията си и да контролирате персонализирането в рекламните ни маркери.

2. Издателят използва „Поверителност и съобщения“

„Поверителност и съобщения“ е инструмент за управление на съгласието в AdMob, който може да Ви помогне да използвате версия 2.2 на Рамката за прозрачност и съгласие на IAB с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС.

Научете повече за „Поверителност и съобщения“

3. Издателят използва CMP, сертифицирана от IAB

Google въвежда поддръжка за версия 2.2 на Рамката за прозрачност и съгласие на IAB в продуктите ни за реклами от страната на продажбите (Ad Manager, AdMob, AdSense).

Научете повече за внедряването на версия 2.2 на TCF на IAB

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню