Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Nastavení omezeného zpracování dat ve značkách reklam Google pro majitele obsahu

Nastavení omezení zpracování dat nakonfigurovaná na úrovni žádostí budou platit globálně. Pokud například přidáte parametry omezeného zpracování dat k žádosti od uživatele z příslušného státu USA, aktivuje se režim omezeného zpracování dat a zobrazí se pouze nepersonalizované reklamy.

Nastavení omezeného zpracování dat pro stránky se značkami GPT a AdSense

Žádosti o reklamy

Žádosti o reklamy odesílané do Googlu ve výchozím nastavení zpracování dat ani zobrazování personalizovaných reklam neomezují. Při výběru reklam se vychází jak z obsahu webové stránky, tak z historie individuálního uživatele, který si stránku prohlíží. Google již prostřednictvím značek reklam umožňuje odesílat signály pro tyto účely související s ochranou soukromí a předpisy:

 • Nastavení nepersonalizovaných reklam ve značkách reklam Google pro majitele obsahu 
  (Ad Manager, AdMob, AndroidiOS), AdSense)
 • Označení žádosti o reklamu pro uživatele v EHP, kteří nedosáhli legálního věku způsobilosti (TFUA)
  (Ad Manager, AdMob, AdSense)
 • Označení žádosti o reklamu jako určené dětem (TFCD)
  (Ad Manager, AdMobAdSense))
  K označení žádostí určených nezletilým uživatelům mohou majitelé stránek použít parametr TFCD. Pokud bude nastaven parametr TFCD, bude aktivováno i omezené zpracování dat.

Tento článek popisuje, jak prostřednictvím značek reklam požádat o režim omezeného zpracování dat. Když omezené zpracování dat aktivujete, bude Google data využívat omezeným způsobem a bude zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy. Pokud chcete omezené zpracování dat aktivovat pro všechny uživatele v příslušných státech USA, kteří vaši službu navštíví, nejsou potřeba žádné změny ve značkách reklam. Další informace o omezeném zpracování dat, včetně pokynů k jeho aktivaci v uživatelském rozhraní, najdete v centrech nápovědy služeb Google Ad Manager, AdMob a AdSense.

Jestli chcete omezené zpracování dat aktivovat jen u některých uživatelů, značky GPT a asynchronní značky reklam AdSense / Ad Exchange umožňují spustit omezené zpracování dat u jednotlivých stránek. Může to být užitečné, pokud zobrazujete odkaz k odhlášení s textem „Neprodávejte mé osobní údaje“. U uživatelů, kteří se odhlásí, můžete své povinnosti splnit předáváním tohoto signálu. Další informace o režimu omezeného zpracování dat najdete v článcích Pomoc majitelům stránek se zajištěním souladu se zákony na ochranu soukromí na úrovni jednotlivých států USA (Google Ad Manager, AdMob, AdSense).

 • V případě značky GPT použijte následující fragment kódu:

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
  'restrictDataProcessing': true
  });

 • V případě asynchronní značky reklamy AdSense nebo Ad Exchange použijte následující fragment kódu:

  <ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-restrict-data-processing="1"></ins>

Tyto metody aktivují omezené zpracování dat u následných žádostí o reklamy Google, které z dané stránky budou odeslány pomocí těchto podporovaných značek reklam: GPT, asynchronní značky reklamy AdSense nebo Ad Exchange (adsbygoogle.js) nebo pomocí sady IMA SDK. Pokud chcete zkontrolovat, zda značka reklamy omezuje zpracování dat, najděte ji v nástrojích pro vývojáře v prohlížeči a hledejte parametr &rdp=1.

Pomocí stejných rozhraní API lze omezené zpracování dat deaktivovat (a znovu aktivovat personalizaci) předáním hodnoty false nebo 0 (podle toho, jaký typ hodnoty rozhraní API očekává). Když stránka obsahuje několik typů značek reklam Google (např. značku GPT a asynchronní značku AdSense / Ad Exchange), je ovládací prvek k omezení zpracování reklam potřeba použít u každého typu značky.

Nastavení omezeného zpracování dat pro jiné značky

Značky passback GPT

Jestliže používáte značky passback GPT, můžete v žádosti o reklamy aktivovat omezené zpracování dat pomocí stejné metody rozhraní API, jaká se používá u tradičních značek GPT (googletag.pubads().setPrivacySettings).

Pokud toto nastavení vynecháte, použijí se personalizované reklamy.

Příklad kódu:

<script async
src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>
<div id='gpt-passback'>
  <script>
     window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
     googletag.cmd.push(function() {
       googletag
         .defineSlot('/123/sports', [300, 250], 'gpt-passback')
         .addService(googletag.pubads());
       googletag.pubads().setPrivacySettings({
        'restrictDataProcessing': true
       });
       googletag.enableServices();
       googletag.display('gpt-passback');
     });
  </script>
</div>

Požadavek bez kódu

Jestliže používáte požadavek bez kódu, můžete u žádosti režim omezeného zpracování dat aktivovat tím, že přímo do adresy URL žádosti přidáte parametr rdp=[int]. Doporučujeme parametr uvést na začátku značky, abyste předešli riziku jeho oříznutí. Pokud u žádosti o reklamy chcete aktivovat omezené zpracování dat, zadejte rdp=1. Když tento parametr vynecháte, omezené zpracování dat bude deaktivováno a personalizované reklamy budou povoleny. 

Příklad kódu:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&rdp=1&c=12345

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Další informace o sadě SDK pro mobilní reklamy Google najdete na webu pro vývojáře aplikací.

Sada Google Interactive Media Ads SDK (pro video)

U žádostí o videoreklamy můžete uvést, že chcete, aby Google u vašeho videoobsahu omezil zpracování dat. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa (pouze služba Ad Manager) nebo pomocí sady pro konkrétní operační systém (HTML 5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK, Google Cast IMA SDK).

Pokud váš přehrávač videa používá funkci dynamického vkládání reklam služby Google Ad Manager, je možné zahrnout parametr rdp=1 i do žádosti o video na vyžádání (VOD) nebo o přímý přenos, aby se předával ve všech zahrnutých žádostech o reklamy (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK nebo DAI tvOS SDK).

Starší značky reklam Google pro majitele obsahu

Jiné typy značek reklam Google (např. starší značka GAM, značka GUT a synchronní značky AdSense a Ad Exchange (show_ads.js)) žádosti o reklamy s omezeným zpracování dat nepodporují. Doporučujeme přejít na některou ze značek, která plně podporuje jak režim personalizovaných reklam, tak režim omezeného zpracování dat.

AdSense pro vyhledávání

Žádosti o reklamy odesílané do Googlu ve výchozím nastavení zpracování dat ani zobrazování personalizovaných reklam neomezují. Při výběru reklam se vychází jak z vyhledávacího dotazu uživatele, tak z historie individuálního uživatele, který vyhledávání provádí. Když omezené zpracování dat aktivujete, bude Google data využívat omezeným způsobem a bude zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy.

Omezené zpracování dat můžete zprovoznit dvěma způsoby. Buď jej podle popisu níže můžete aktivovat u jednotlivých žádostí, nebo můžete správce účtu požádat, aby u konkrétních služeb deaktivoval personalizaci.

 • U reklam ve vlastním vyhledávání – webové značky reklamy přidejte do části pageOptions značky reklam ve vlastním vyhledávání následující text:

  personalizedAds: false,

 • Značka pro AdMob:

  builder.setAdvancedOptionValue("csa_personalizedAds", "false");

 • Značka pro iOS:

  [request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Tyto metody aktivují omezené zpracování dat a povedou u dané žádosti k zobrazení nepersonalizovaných reklam. Tento parametr je bezestavový. Pokud tento parametr nebude nastaven v následujících žádostech pro daného uživatele, použije se výchozí chování, tedy odesílání žádostí o personalizované reklamy.

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Tyto pokyny se vztahují pouze na služby Ad Manager a AdSense. Přečtěte si, jak jednotlivé možnosti nakonfigurovat u stránek AMP, které o reklamy žádají pomocí značek <amp-ad type="doubleclick"> nebo <amp-ad type="adsense">.

V případě žádostí o reklamy ze stránek AMP mohou majitelé obsahu zpracování dat omezit u všech uživatelů z příslušných států USA nebo ho mohou omezit selektivně tím, že podle pokynů níže deaktivují personalizaci. K aktivaci omezeného zpracování dat majitelé obsahu použijí existující nastavení, které slouží k deaktivaci personalizace. Tyto výrazy jsou v kontextu tohoto článku používány jako zaměnitelné.

Žádání o nepersonalizované reklamy u uživatelů v příslušných státech USA

Pokud používáte značky AMP AdSense nebo AMP DoubleClick bez konfigurace v reálném čase (RTC), můžete jednoduše v uživatelském rozhraní služby Google Ad Manager nebo AdSense aktivovat omezené zpracování dat a nemusíte na stránkách AMP nic měnit.

Pokud vaše značky reklamy AMP používají konfiguraci v reálném čase (RTC), žádosti RTC se odesílají pouze v případě, že je poskytnut souhlas nebo že souhlas není vyžadován. (Poznámka: Odeslání konkrétních žádostí o cenové nabídky RTC můžete povolit bez ohledu na stav souhlasu.) Když chcete zabránit odesílání žádostí RTC u uživatelů, kteří obdrží nepersonalizované reklamy (tj. u uživatelů v příslušných státech USA), můžete použít následující komponenty a konfigurace (amp-geoamp-consent):

<!-- Nastavení komponenty amp-geo ke zjištění koncových uživatelů z USA. Komponenta amp-geo v současné době podporuje detekci geografické polohy pouze na úrovni zemí, již brzy však bude přidána i detekce států USA. Nezapomeňte na možnost „unknown“ pro případ, že komponenta amp-geo zemi nedokáže určit. Tato možnost by měla být alespoň v jedné skupině zahrnuta. -->
<amp-geo layout=nodisplay>
  <script type="application/json">
    {
      "ISOCountryGroups": {
        "us": ["us"],
        "eea": ["preset-eea", “unknown”]
      }
    }
  </script>
</amp-geo>

<!-- Nastavení komponenty amp-consent k blokování žádostí a shromažďování souhlasu od uživatelů. Později nakonfigurujeme automatické zamítnutí této žádosti, proto se ve skutečnosti o souhlas žádat nebude. Toto zabraňuje žádostem o cenové nabídky RTC a sděluje službě Ad Manager / AdSense, že má zobrazit nepersonalizované reklamy. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
     “consentInstanceId”: “my_consent”,
      “consentRequire”: false,
“geoOverride”: {
  “us”: {
    “consentRequired”: “remote”,
    “checkConsentHref”: “https://your-endpoint” 
  }
}     
  </script>
</amp-consent>

Protože komponenta amp-geo v současné době nepodporuje detekci příslušných států USA, je pomocí nastavení checkConsentHref potřeba poskytnout koncový bod, z něhož AMP sdělíte, zda je u aktuálního uživatele potřeba souhlas. AMP očekává, že tento koncový bod poskytne objekt JSON. Další informace o odpovědi tohoto koncového bodu najdete v dokumentaci na webu AMP.

Pokud ve vašem případě koncový bod nelze použít, tým AMP připravuje funkci, která vám se zjištěním uživatelů z příslušných států USA pomůže. Dokud tato funkce nebude spuštěna, můžete nastavení souhlasu dočasně používat u všech uživatelů z USA. Konfigurace komponenty amp-consent vypadá takto:

<!-- Nastavení komponenty amp-consent k blokování žádostí a shromažďování souhlasů u všech uživatelů z USA -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
     “consentInstanceId”: “my_consent”,
      “consentRequire”: false,
“geoOverride”: {
  “us”: {
    “consentRequired”: “true”
  }
}     
  </script>
</amp-consent>

Ke všem existujícím komponentám amp-ad na stránce je potřeba takto přidat atribut data-block-on-consent. _auto_reject dává reklamám pokyn, že nemají čekat na výzvu, ale mají přejít přímo k zobrazení nepersonalizovaných reklam. 

<!-- Nakonec nastavíme značku reklamy s automatickým odmítáním žádostí o souhlas -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
    width=320 height=50
    type="doubleclick"
    data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Zobrazování personalizovaných/nepersonalizovaných reklam na základě souhlasu

Jelikož na stránkách AMP není možné použít vlastní JavaScript, žádání o personalizované nebo nepersonalizované reklamy závisí na konfiguraci komponenty amp-consent a atributů data-block-on-consent a data-npa-on-unknown-consent. Za předpokladu, že jste nakonfigurovali komponentu amp-consent a pomocí atributu data-block-on-consent jste ji propojili se všemi značkami <amp-ad> na stránce:

 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl souhlasně (udělil souhlas), bude se o reklamy žádat normálně.
 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl nesouhlasně (odmítl souhlas), budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud odpověď uživatele na komponentu amp-consent není známa (uživatel žádost o souhlas zavřel):
  • ve výchozím nastavení se nebudou odesílat vůbec žádné žádosti o reklamy,
  • pokud je atribut data-npa-on-unknown-consent nastaven na hodnotu true, budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud v komponentě amp-geo nakonfigurujete, že souhlas není vzhledem ke geografické poloze uživatele vyžadován, budou se žádosti odesílat normálně.

Pokud ve značkách <amp-ad> nepoužijete atribut data-block-on-consent nebo nenakonfigurujete správně komponentu amp-consent, budou se žádosti odesílat normálně.

Níže uvádíme příklad konfigurace, který všechny uživatele v příslušných státech USA žádá o souhlas a vede k výše popsanému chování:

<!-- Nastavení komponenty amp-geo ke zjištění koncových uživatelů z USA. Komponenta amp-geo v současné době podporuje detekci geografické polohy pouze na úrovni zemí, již brzy však bude přidána i detekce států USA. Nezapomeňte na možnost „unknown“ pro případ, že komponenta amp-geo zemi nedokáže určit. Tato možnost by měla být alespoň v jedné skupině zahrnuta. -->

<amp-geo layout=nodisplay>
  <script type="application/json">
    {
      "ISOCountryGroups": {
        "us": ["us"],
        "unknown": ["unknown"]
      }
    }
  </script>
</amp-geo>

<!--Nastavení souhlasu pro uživatele z USA -->

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
    “consentInstanceId” : “my_consent”,
      “consentRequired”: false,
      “geoOverride”: {
        “us”: {
          “consentRequired”: “true”,
          “promptUI”: “myConsentFlow”
        }
      }
    }
  </script>
  <div id=”myConsentFlow”>...</div>
</amp-consent>

<!-- Nakonec nastavíme značku reklamy, která v případě potřeby bude čekat na souhlas, a pokud nebude známo, zda byl udělen, bude žádat o nepersonalizované reklamy -->
<amp-ad data-block-on-consent
    data-npa-on-unknown-consent=true
    width=320 height=50
    type="doubleclick"
    data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Pokud uživatele chcete o souhlas žádat selektivně, můžete prostřednictvím parametru checkConsentHref nakonfigurovat, aby stránka odesílala požadavek CORS POST na váš vlastní koncový bod. Další informace naleznete v dokumentaci komponenty amp-consent.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka