Báo cáo

Sử dụng thông tin chi tiết AdMob

Thông tin chi tiết AdMob phát hiện những điểm bất thường trong tài khoản của bạn và thông báo cho bạn về những biến động đối với các chỉ số chính của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết có thể giúp bạn xác định xem bạn cần thực hiện những thay đổi gì đối với các ứng dụng hoạt động kém hiệu quả và xác định những điểm thành công của các ứng dụng hoạt động tốt. 

AdMob sử dụng xu hướng dữ liệu trong quá khứ để xác định phạm vi hiệu quả hoạt động dự kiến của bạn và phát hiện những điểm bất thường bên ngoài phạm vi đó trong 7 ngày qua. Thẻ thông tin chi tiết sẽ hiển thị cho bạn cảnh báo về mọi điểm bất thường mà hệ thống đã phát hiện trong 7 ngày qua.

Mạng AdMob phát hiện các điểm bất thường cho các chỉ số sau: 

 • Mức thu nhập ước tính
 • RPM hiển thị
 • Số lượt hiển thị 

Sử dụng thẻ thông tin chi tiết

AdMob sẽ thông báo cho bạn trong Trang tổng quan chính và Trang tổng quan ứng dụng khi phát hiện thấy điểm bất thường trong tài khoản của bạn; ví dụ: nếu doanh thu giảm đột ngột hoặc số lượt hiển thị tăng đột ngột.

Trang tổng quan chính

Trong Trang tổng quan chính, thẻ thông tin chi tiết sẽ liệt kê thông tin tổng quan về các ứng dụng có điểm bất thường đã phát hiện trong 7 ngày qua. Xin lưu ý rằng điểm bất thường chỉ tiếp tục hiển thị trên thẻ thông tin chi tiết nếu AdMob tiếp tục phát hiện ra rằng điểm bất thường này nằm ngoài phạm vi hiệu quả hoạt động dự kiến của bạn. 

Trang tổng quan ứng dụng

Trong Trang tổng quan ứng dụng, bạn sẽ thấy chế độ xem chi tiết hơn về điểm bất thường của từng ứng dụng. Bạn có thể có nhiều thẻ thông tin chi tiết trong Trang tổng quan ứng dụng của mình cùng một lúc.

Mỗi thẻ thông tin chi tiết trong Trang tổng quan ứng dụng sẽ tương ứng với một chỉ số có điểm bất thường. Hãy nhấp qua các thẻ để biết thêm thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của chỉ số trong 7 ngày qua.  

Lưu ý: Việc thay đổi múi giờ của tài khoản chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu từ thời điểm thay đổi và không áp dụng cho dữ liệu trở về trước. Dữ liệu lịch sử của bạn phản ánh múi giờ tại thời điểm thu thập dữ liệu. 

Ví dụ: bạn thay đổi múi giờ vào ngày 3 tháng 4 và sau đó chạy báo cáo múi giờ tài khoản từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4. Tất cả dữ liệu trong báo cáo của bạn từ trước thời điểm bạn thay đổi múi giờ vào ngày 3 tháng 4 sẽ tính theo giờ PST, trong khi dữ liệu sau thời điểm đó sẽ được tổng hợp theo múi giờ tài khoản mà bạn đã chọn.

Khắc phục các điểm bất thường

Có nhiều lý do khiến một điểm bất thường có thể xảy ra. Dưới đây là một số mẹo để tìm hiểu thêm và khắc phục các sự cố thường gặp ảnh hưởng đến các chỉ số nêu trong thẻ thông tin chi tiết của bạn.

Mức thu nhập ước tính

Bước đầu tiên trong việc xác định nguyên nhân làm giảm thu nhập là biết những chỉ số chính ảnh hưởng đến thu nhập của bạn. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, nhưng nhìn chung, các chỉ số quan trọng bao gồm: số lượt hiển thị, RPM hiển thị, CTR hiển thị, tỷ lệ đối sánh và tỷ lệ hiển thị. 

Việc cần làm: Việc xác định chỉ số ảnh hưởng đến thu nhập có thể giúp bạn xác định cách tốt nhất để khắc phục sự cố. Hãy xem các chỉ số này trong báo cáo Mạng AdMob của bạn để xem chỉ số nào có thể liên quan tới việc giảm thu nhập. Hãy xem lại các mẹo khắc phục sự cố để xác định những hành động mà bạn có thể thực hiện.

RPM hiển thị

RPM hiển thị giảm có thể do đơn vị quảng cáo có vị trí hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu không phù hợp. Người dùng xem nhưng không nhấp vào quảng cáo của bạn khi họ thấy quảng cáo không liên quan hoặc họ hoàn toàn không xem quảng cáo của bạn. Ngoài ra, RPM hiển thị giảm có thể do tùy chọn cài đặt giá sàn chưa tối ưu hóa hoàn toàn. RPM hiển thị thấp thường dẫn đến việc giảm thu nhập. 

Việc cần làm: Kiểm tra các vị trí đơn vị quảng cáo, tùy chọn cài đặt đơn vị quảng cáo, cũng như tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu cho các nhóm dàn xếp của bạn. Ngoài ra, hãy xem lại các tùy chọn cài đặt eCPM sàn của bạn. Việc tăng giá sàn của bạn có thể giúp cải thiện RPM hiển thị. 

Số lượt hiển thị

Việc giảm số lượt hiển thị có thể theo mùa hoặc là kết quả của những thay đổi đối với nội dung hoặc tài khoản của bạn. 

Việc cần làm: Nếu gần đây, bạn đã thay đổi một loại phương thức triển khai bất kỳ (chẳng hạn như tích hợp SDK mới hoặc thay thế một đơn vị quảng cáo), hãy đảm bảo không có lỗi triển khai. Hãy kiểm tra ứng dụng của bạn để tìm lỗi và sử dụng quảng cáo thử nghiệm để kiểm tra cách triển khai của bạn. 

Ngoài ra, hãy xem xét mọi thay đổi gần đây đối với tài khoản của bạn có thể ảnh hưởng đến số lượt hiển thị, như việc đặt các tùy chọn kiểm soát mới về quy tắc chặn. Hãy kiểm tra những thay đổi gần đây về tỷ lệ hiển thị. Việc giảm tỷ lệ hiển thị có thể cho thấy việc triển khai quảng cáo có vấn đề.  

Mẹo khắc phục sự cố

Hãy xem các mẹo sau để giúp bạn khắc phục các điểm bất thường trong tài khoản của mình.

 • Sử dụng các báo cáo của bạn để kiểm tra các chỉ số chính. Ví dụ: xem xét chỉ số số người dùng hoạt động hằng ngày để xem có phải số người dùng truy cập vào ứng dụng của bạn đang ngày càng ít đi không. Hoặc kiểm tra chỉ số tỷ lệ hiển thị để xem có phải quảng cáo được trả lại nhưng không hiển thị trong ứng dụng hay không. 
 • Kiểm tra Trung tâm chính sách để xem bạn có lỗi vi phạm nào có thể ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo hay không. Hãy giải quyết tất cả các lỗi vi phạm để đảm bảo rằng việc phân phát quảng cáo sẽ tiếp tục.
 • Xem xét các tùy chọn kiểm soát quy tắc chặn. Việc chặn bất kỳ quảng cáo nào cũng sẽ làm giảm mức thu nhập tiềm năng, bởi vì việc đó làm giảm tính cạnh tranh đối với không gian quảng cáo của bạn do việc loại bỏ giá thầu của nhà quảng cáo khỏi phiên đấu giá.
 • Kiểm tra mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa. Việc điều chỉnh quy mô của đối tượng có thể ảnh hưởng đến doanh thu của bạn. 
 • Xem xét mọi thay đổi gần đây đối với tài khoản của bạn để xác định xem những thay đổi này có thể gây ra các điểm bất thường hay không. 
 • Kiểm tra xem người dùng có ngày lễ theo phong tục trong vùng không. Ngày lễ có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập và điều này có thể ảnh hưởng đến mức thu nhập của bạn. Hãy sử dụng báo cáo của bạn để lọc theo quốc gia và theo phạm vi ngày. 
 • Xem xét tổng thể. So với cùng kỳ năm ngoái, bạn có thấy các chỉ số sụt giảm hoặc tăng bất thường không? Hãy sử dụng các báo cáo của bạn để mở rộng ra khỏi phạm vi ngày của báo cáo. 
 • Khi bạn đã thực hiện thay đổi để giải quyết các điểm bất thường, hãy theo dõi báo cáo Mạng AdMob để xem liệu chỉ số có ổn định hoặc cải thiện không. 
   

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố