Prehľady

Používanie štatistík služby AdMob

Štatistiky služby AdMob zachytávajú anomálie vo vašom účte a upozorňujú vás na odchýlky v kľúčových firemných metrikách. Štatistiky vám pomôžu identifikovať zmeny, ktoré je potrebné vykonať v aplikáciách nedosahujúcich očakávanú výkonnosť a zároveň identifikujú aplikácie prekonávajúce očakávania. 

AdMob používa trendy historických údajov na stanovenie očakávaného rozsahu výkonnosti a zachytáva anomálie mimo tohto rozsahu za posledných sedem dní. Karta štatistík vás upozorní na akékoľvek anomálie zachytené za posledných sedem dní.

V Sieti AdMob sa zachytávajú anomálie nasledujúcich metrík: 

 • odhadované zárobky,
 • VTZ zobrazení,
 • zobrazenia. 

Používanie karty štatistík

Keď budú vo vašom účte zachytené anomálie, zobrazí sa upozornenie na domovskom paneli a paneli aplikácie (napríklad, ak nastane náhly pokles výnosov alebo náhly nárast počtu zobrazení).

Domovský panel

Na domovskom paneli sa nachádza karta štatistík uvádzajúca prehľad aplikácií, v ktorých boli za posledných sedem dní zachytené anomálie. Upozornenie: Anomálie sa na karte štatistík ďalej zobrazujú iba v prípade, že AdMob stále zachytáva, že údaj sa nachádza mimo rozsahu očakávanej výkonnosti. 

Panel aplikácie

Na paneli aplikácie uvidíte podrobnejšie zobrazenie anomálií každej aplikácie. Na paneli aplikácie sa môže súčasne zobrazovať viac než jedna karta štatistík.

Každá karta štatistík na paneli aplikácie zodpovedá jednej metrike s anomáliou. Kliknutím na karty zobrazíte ďalšie podrobnosti o výkonnosti príslušnej metriky za posledných sedem dní.  

Poznámka: Zmena časového pásma ovplyvní iba údaje od času vykonania zmeny a nepoužije sa na staršie údaje. Vaše historické údaje odrážajú časové pásmo v čase, kedy boli údaje zhromaždené. 

Povedzme napríklad, že časové pásmo zmeníte 3. apríla a neskôr spustíte prehľad s časovým pásmom účtu pre obdobie od 1. do 5. apríla. Všetky údaje v prehľade pred zmenou časového pásma, ktorú ste vykonali 3. apríla, budú v časovom pásme PST. V prípade údajov po tejto zmene sa bude uplatňovať časové pásmo, ktoré ste vybrali pre svoj účet.

Riešenie problémov s anomáliami

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa môže vyskytnúť anomália. Uvádzame niekoľko tipov poskytujúcich ďalšie informácie o bežných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť vaše štatistické metriky, a ich riešeniach.

Odhadované zárobky

Pri zisťovaní dôvodov, prečo sa hodnota zárobkov znížila, treba začať zistením, ktoré kľúčové metriky ju ovplyvňujú. Výnosy ovplyvňuje niekoľko faktorov. Dôležitými metrikami sú vo všeobecnosti zobrazenia, VTZ zobrazení, miera prekliknutí zobrazení, miera zhody a miera zobrazení. 

Postup: Identifikovanie metriky, ktorá ovplyvňuje zárobky, vám pomôže rozhodnúť o najlepšom spôsobe, ako problém riešiť. Pozrite si tieto metriky v prehľade Siete AdMob a zistite tak, ktoré môžu súvisieť s poklesom zárobkov. Pozrite si tipy na riešenie problémov a rozhodnite, aké kroky môžete podniknúť.

VTZ zobrazení

Pokles VTZ zobrazení môže byť spôsobený nevhodným umiestnením reklamnej jednotky alebo nedôsledným zacielením. Používatelia vaše reklamy buď vidia, ale nekliknú na ne, lebo sa im nezdajú relevantné, alebo vaše reklamy nevidia. Pokles VTZ zobrazení môže byť navyše spôsobený aj nastaveniami minimálnej ceny, ktoré ešte neboli plne optimalizované. Nízke VTZ zobrazení často vedie k nižším zárobkom. 

Postup: Skontrolujte si umiestnenia reklamných jednotiek, nastavenia reklamných jednotiek a tiež nastavenia zacielenia skupín sprostredkovania. Skontrolujte si tiež nastavenia minimálnej eCTZ. Zvýšenie minimálnej ceny môže podporiť VTZ zobrazení. 

Zobrazenia

Pokles počtu zobrazení môže byť sezónny alebo k nemu môže dôjsť v dôsledku zmien obsahu alebo účtu. 

Postup: Ak ste nedávno zmenili typ implementácie (napríklad ste integrovali novú súpravu SDK alebo nahradili reklamnú jednotku), ubezpečte sa, že ste neurobili pri implementácii žiadnu chybu. Skontrolujte, či sa v aplikácii nenachádzajú chyby, a implementáciu otestujte pomocou testovacích reklám

Skontrolujte tiež akékoľvek nedávne zmeny vo vašom účte, ktoré mohli ovplyvniť zobrazenia. Môže ísť napríklad o pridanie nových nastavení blokovania. Skontrolujte nedávne zmeny miery zobrazení. Pokles miery zobrazení môže naznačovať problém s implementáciou reklamy.  

Tipy na riešenie problémov

Prečítajte si nasledujúce tipy, ktoré vám pomôžu riešiť problémy s anomáliami v účte.

 • Pomocou prehľadov skontrolujte kľúčové metriky. Skontrolujte napríklad metriku aktívnych používateľov za deň a zistite tak, či do vašej aplikácie prichádza menej používateľov. Skontrolovať môžete prípadne aj metriku miery zobrazení, ktorá vám umožní zistiť, že sa reklamy vracajú, ale nezobrazujú sa v aplikácii. 
 • Ak chcete zistiť, či porušujete nejaké pravidlá, čo by mohlo ovplyvňovať zobrazovanie reklám, pozrite si centrum pravidiel. Ak chcete zabezpečiť, aby zobrazovanie reklám pokračovalo, vyriešte všetky porušenia pravidiel.
 • Skontrolujte si nastavenia blokovania. Blokovanie akýchkoľvek reklám zníži vaše potenciálne zárobky, pretože odstránením ponúk inzerentov z aukcie obmedzujete konkurenčný boj o reklamný priestor.
 • Skontrolujte si maximálne hodnotenie obsahu reklamy. Prispôsobenie veľkosti vášho publika môže ovplyvniť vaše výnosy. 
 • Skontrolujte akékoľvek nedávne zmeny vo vašom účte a rozhodnite, či mohli spôsobiť anomálie. 
 • Skontrolujte, či mali používatelia regionálny sviatok. Sviatky ovplyvňujú návštevnosť, ktorá ovplyvňuje vaše zárobky. Použite prehľady na filtrovanie podľa krajiny a obdobia. 
 • Pozrite sa na širšie súvislosti. Zaznamenali ste v súvislosti s touto metrikou v príslušnom období roka náhly pokles alebo nárast aj v minulosti? Pomocou prehľadu preskúmajte aj dlhšie obdobie. 
 • Keď vykonáte zmenu na vyriešenie anomálie, monitorujte prehľad Siete AdMob a zistite, či sa situácia stabilizuje alebo zlepší. 
   

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory