Merk: På grunn av juleferie er den personlige brukerstøtten stengt fra 25. desember til 4. januar. Vi oppfordrer deg til å ta turen innom brukerstøtten og brukerforumet for å finne flere ressurser. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, men ber om forståelse for at selv vi trenger en pust i bakken.

Rapporter

Bruk av AdMob-statistikk

AdMob-statistikk avdekker avvik i kontoen din og varsler deg om uregelmessigheter i beregninger som er viktige for bedriften. Ved hjelp av statistikk kan du finne ut hvorfor appene dine med gode resultater fungerer godt, og endringer du kan gjøre i appene med dårlige resultater. 

I AdMob brukes historiske datatrender for å anslå hvilke resultater du kommer til å oppnå, og avdekke avvik fra dette anslagsområdet de siste sju dagene. På statistikkortet blir du varslet om eventuelle avvik de siste sju dagene.

I AdMob-nettverket registreres avvik for disse beregningene: 

 • Beregnet inntekt
 • Inntekter per tusen visninger
 • Visninger 

Bruk av statistikkortet

Du ser varsler i oversikten på startsiden og i appoversikten når det registreres avvik i kontoen din – for eksempel ved et plutselig fall i inntektene eller en brå økning i antallet visninger.

Oversikten på startsiden

På statistikkortet i oversikten på startsiden ser du en liste over appene der det er avdekket avvik de siste sju dagene. Avvikene vises bare på statistikkortet i AdMob så lenge uregelmessighetene fortsatt ligger utenfor området for forventet ytelse. 

Appoversikten

I appoversikten finner du mer detaljert informasjon om avvikene i hver enkelt app. Appoversikten kan inneholde flere statistikkort.

Hvert statistikkort i appoversikten tilsvarer en beregning der det forekommer avvik. Klikk gjennom kortene for å se mer informasjon om resultatene de siste sju dagene for den aktuelle beregningen.  

Merk: Hvis du bytter tidssone i kontoen din, har dette bare innvirkning på dataene fra tidspunktet når du gjør endringen. Endringen har altså ikke tilbakevirkende kraft. De historiske dataene dine gjenspeiler tidssonen som var angitt da dataene ble samlet inn. 

Sett at du endrer tidssonen 3. april. Deretter kjører du en rapport for tidsrommet 1. til 5. april. Alle dataene fra før tidspunktet da du endret tidssonen (3. april), er angitt i CET i rapporten, mens data etter dette tidspunktet samles inn i tidssonen du har valgt i kontoen din.

Feilsøking av avvik

Avvik kan skyldes en rekke ulike forhold. Nedenfor kan du finne ut mer om avvik og hvordan du feilsøker vanlige problemer som påvirker beregningene i statistikken din.

Beregnet inntekt

Når du skal finne årsaken til inntektsreduksjonen, må du først gjøre deg kjent med de viktigste faktorene som påvirker inntektene dine. Dette er de viktigste beregningene knyttet til redusert inntekt: visninger, inntekter per tusen visninger, klikkfrekvens for visninger, samsvarsfrekvens og visningsfrekvens. 

Dette bør du gjøre: Når du vet hvilken beregning som påvirker inntektene dine, er det enklere å finne ut hvordan du skal feilsøke problemet. Se på beregningene nedenfor i AdMob-nettverksrapporten for å avdekke hvilke som kan være knyttet til inntektsreduksjonen. Ved hjelp av feilsøkingstipsene kan du finne ut hvordan du går frem.

Inntekter per tusen visninger

Et fall i inntektene per tusen visninger kan skyldes dårlig plassering av annonseenheten eller dårlig målretting. Brukerne ser kanskje ikke annonsene dine – eller de ser annonsene, men klikker ikke på dem ettersom de ikke syns at de er relevante. Årsaken til slike inntektsreduksjoner kan også være at grenseinnstillingene ikke er fullstendig optimalisert ennå. Lave inntekter per tusen visninger medfører ofte lave inntekter generelt. 

Dette bør du gjøre: Sjekk annonseenhetens plassering og innstillinger, og se på målrettingsinnstillingene for medieringsgruppene dine. Du bør også sjekke den nedre grensen som er angitt for eCPM. Ved å øke grenseverdiene kan du kanskje oppnå høyere inntekter per tusen visninger. 

Visninger

En reduksjon i antallet visninger kan være sesongavhengig eller skyldes endringer i innholdet ditt eller kontoen din. 

Dette bør du gjøre: Hvis du nylig har endret en implementering – for eksempel integrert en ny SDK eller erstattet en annonseenhet – må du rette opp eventuelle implementeringsfeil. Se etter feil i appen din, og test ut implementeringen ved hjelp av testannonser

Du bør også gjennomgå eventuelle nylige endringer i kontoen din som kan påvirke visningene, for eksempel hvis du har angitt nye blokkeringskontroller. Se etter nylig endringer i visningsfrekvens. En reduksjon i visningsfrekvensen kan være et tegn på problemer med annonseimplementeringen.  

Feilsøkingstips

Gjennomgå de nyttige tipsene nedenfor når du skal feilsøke avvik i kontoen din.

 • Se på viktige beregninger i rapportene dine. Ved hjelp av beregningen for daglige aktive brukere kan du for eksempel sjekke om færre bruker appen din. Du kan også se på beregningen for visningsfrekvens for å sjekke om annonser blir returnert, men ikke vises i appen. 
 • I retningslinjesenteret kan du sjekke om eventuelle brudd på retningslinjene kan ha innvirkning på annonsevisningen. Korriger alle slike brudd på retningslinjene for å sikre at annonsene fortsatt vises.
 • Gjennomgå blokkeringskontrollene. Hvis du blokkerer annonser, begrenser du de potensielle inntektene dine ettersom konkurransen om annonseplassen din reduseres når annonsørbud fjernes fra auksjonen.
 • Sjekk høyeste egnethet for annonseinnholdet. Hvis du justerer størrelsen på målgruppen din, kan dette ha innvirkning på inntektene dine. 
 • Gjennomgå eventuelle nylige endringer i kontoen din for å se om de kan ha forårsaket avvikene. 
 • Sjekk om avvikene sammenfaller med fri- eller helligdager. Fridager kan ha innvirkning på trafikken, noe som i sin tur kan påvirke inntektene dine. Filtrer rapportene dine etter land og datoperiode. 
 • Se beregningene i en større sammenheng. Har det tidligere vært økninger eller reduksjoner på denne tiden av året? Prøv å angi andre datoperioder når du ser på statistikken i rapportene. 
 • Etter at du har gjort en endring for å rette opp et avvik, bør du sjekke i AdMob-nettverksrapporten om avviket stabiliserer eller bedrer seg. 
   

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false