Prehľady

Vysvetlenie používateľských metrík

Karta používateľských metrík umožňuje získať informácie o súhrnnom správaní používateľov vo vybratej aplikácii. Údaje o odhadovaných výnosoch môžu pochádzať z viacerých zdrojov. Čiarový graf vedľa jednotlivých metrík poskytuje vizuálny prehľad priebežných zmien hodnoty.

Metriky na tejto karte

 • Relácie/používateľ: celkový počet relácií za vybraté obdobie vydelený počtom aktívnych používateľov.
 • Priem. trvanie relácie: celkový počet interakcií za vybraté obdobie vydelený počtom relácií.
 • Aktívni používatelia: počet aktívnych používateľov vybratej aplikácie za vybraté obdobie.
 • ARPU: priemerné výnosy na používateľa (ARPU). Hodnota ARPU je súčtom odhadovaných zárobkov v Sieti AdMob a hodnôt udalostí ecommerce_purchase (nákup_v_elektronickom_obchode) a in_app_purchase (nákup_v_aplikácii). 

  Poznámka: Ak chcete odosielať udalosti ecommerce_purchase, nainštalujte si Firebase SDK pre Google Analytics.

  Pokiaľ ide o udalosti in_app_purchase v Androide, prepojte svoju aplikáciu s platformou Firebasepripojte ju k službe Play. Udalosti in_app_purchase sa v prípade používateľov systému iOS budú odosielať automaticky.

 • ARPPU: priemerné výnosy na platiaceho používateľa. Hodnota ARPPU je súčtom odhadovaných hodnôt udalostí ecommerce_purchase (nákup_v_elektronickom_obchode) a in_app_purchase (nákup_v_aplikácii).

  Poznámka: Ak chcete odosielať udalosti ecommerce_purchase, nainštalujte si Firebase SDK pre Google Analytics.

  Pokiaľ ide o udalosti in_app_purchase v Androide, prepojte svoju aplikáciu s platformou Firebasepripojte ju k službe Play. Udalosti in_app_purchase sa v prípade používateľov systému iOS budú odosielať automaticky.

 • Udržanie: percento používateľov, ktorí si nainštalovali vybratú aplikáciu na začiatku zvoleného obdobia a navštívili ju na konci zvoleného obdobia.

Riešenie problémov s používateľskými metrikami

Ak vidíte na karte používateľských metrík len samé nuly:

 • Skontrolujte, či používate najnovšiu súpravu Google Mobile Ads SDK:
  • 18.1.0 alebo novšiu pre Android 
  • 7.44 alebo novšiu pre iOS 
 • Ak používate Firebase SDK pre Google Analytics (Android, iOS), prepojte svoju aplikáciu s platformou Firebase.
 • Po aktivovaní používateľských metrík počkajte maximálne 48 hodín, kým sa údaje začnú zobrazovať na karte používateľských metrík. 
 • Podľa pokynov v sprievodcovi začiatočníka na webe Google Developers (Android, iOS) sa uistite, že ste svoju aplikáciu implementovali správne.
 • Ak ste vybrali možnosť prepojenia s existujúcim projektom a vytvorenia novej aplikácie, prídete o historické údaje používateľských metrík danej aplikácie. Ďalšie informácie 

Ak momentálne používate Firebase

Ak ste do aplikácie integrovali Firebase SDK pre Google Analytics, danú aplikáciu v službe AdMob musíte prepojiť s platformou Firebase, aby sa vo vašom účte AdMob mohli zobrazovať používateľské metriky.

Firebase SDK totiž zhromažďuje analytické údaje vašej aplikácie a má prednosť pred zhromažďovaním analytiky súpravou Google Mobile Ads SDK. Prepojenie aplikácie v službe AdMob s platformou Firebase umožňuje službe AdMob získať prístup k analytickým údajom a zaznamenávať používateľské metriky v účte.

Prípadne sa môžete rozhodnúť, že Firebase SDK pre Google Analytics z aplikácie odstránite, aby sa vo vašom účte mohli zobrazovať používateľské metriky. Upozorňujeme, že tento krok môže mať vplyv na možnosť používania iných služieb Firebase, napríklad Firebase Remote Config, Firebase Cloud Messaging atď.

Ak chcete, aby sa vám v službe AdMob naďalej zobrazovali prehľady používateľských metrík, no už nechcete používať Firebase, postupujte takto:

 1. Odstráňte zo svojej aplikácie Firebase SDK pre Google Analytics.
 2. Ubezpečte sa, že vo svojej aplikácii používate najnovšiu súpravu Google Mobile Ads SDK (18.1.0 alebo novšiu pre Android, prípadne 7.44 alebo novšiu pre iOS).
 3. V účte AdMob opäť povoľte používateľské metriky, aby mohla služba AdMob začať spracovávať zhromaždené analytické údaje a zobrazovať ich na karte používateľských metrík.
 4. Aplikáciu znova zverejnite. Počkajte až 48 hodín, kým sa na karte používateľských metrík opäť nezačnú zobrazovať údaje.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory