Přehledy

Vysvětlení metrik chování uživatelů

Pomocí karty Metriky chování uživatelů si lze udělat představu o celkovém chování uživatelů ve vybrané aplikaci. Údaje o odhadovaných tržbách mohou pocházet z více zdrojů. Čárové grafy vedle jednotlivých metrik vizuálně znázorňují změny hodnot v průběhu času. 

Metriky na této kartě

 • Návštěvy / uživatel: Celkový počet návštěv ve vybraném období vydělený počtem aktivních uživatelů.
 • Průměrná doba trvání návštěvy: Celkové zapojení ve vybraném období vydělené počtem návštěv.
 • Aktivní uživatelé: Počet aktivních uživatelů vybrané aplikace ve vybraném období.
 • ARPU: Průměrné tržby na uživatele (ARPU). ARPU je součet odhadovaných příjmů ze sítě AdMob a hodnot událostí ecommerce_purchase a in_app_purchase

  Poznámka: Chcete-li odesílat události ecommerce_purchasein_app_purchase events, nainstalujte sadu Firebase SDK a propojte svoji aplikaci s Firebase. Pokyny k propojení s Firebase brzy přidáme.

  Pro uživatele iOS budou události in_app_purchase odesílány automaticky. 

 • ARPPU: Průměrné tržby na platícího uživatele (ARPPU). ARPPU je součet odhadovaných hodnot událostí ecommerce_purchasein_app_purchase.

  Poznámka: Chcete-li odesílat události ecommerce_purchasein_app_purchase events, nainstalujte sadu Firebase SDK a propojte svoji aplikaci s Firebase. Pokyny k propojení s Firebase brzy přidáme.

  Pro uživatele iOS budou události in_app_purchase odesílány automaticky. 

 • Retence: Procento uživatelů, kteří vybranou aplikaci nainstalovali na začátku vybraného období a navštívili ji na jeho konci.

Odstraňování problémů s metrikami chování uživatelů

Pokud na kartě s metrikami chování uživatelů vidíte samé nuly:

 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější sadu SDK pro mobilní reklamy Google:
  • 18.1.0 a novější pro Android
  • 7.44 a novější pro iOS
 • Mějte trpělivost – po zapnutí metrik chování uživatelů může trvat až 48 hodin, než se na kartě metrik objeví první údaje. 
 • Zkontrolujte, zda jste svoji aplikaci správně implementovali a postupovali přitom podle pokynů v příručce Začínáme na webu Google Developers (Android, iOS). 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?