โปรดทราบว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ ฝ่ายสนับสนุนของเราจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม เราขอแนะนําให้คุณไปที่ศูนย์ช่วยเหลือและฟอรัมชุมชนของเราในกรณีที่ต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในสถานการณ์เช่นนี้

สื่อกลาง

ภาพรวมของการเสนอราคา

การเสนอราคาคืออะไร

การเสนอราคาทำให้แหล่งที่มาของโฆษณาแข่งขันกันในการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองคำขอโฆษณาของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับรายได้สูงสุดจากการแสดงผล

การเสนอราคาเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาที่เข้าร่วมทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากสื่อกลางแบบดั้งเดิมที่ใช้ eCPM ที่ผู้ใช้ระบุหรือข้อมูลประวัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเครือข่าย แล้วเรียกใช้ทีละเครือข่าย แหล่งที่มาของโฆษณาเสนอราคาการแสดงผลแต่ละรายการแบบเรียลไทม์ วิธีนี้ช่วยให้แหล่งที่มาแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันในการประมูลแบบรวม 1 ครั้ง 

สำหรับการแสดงผลหนึ่งๆ แหล่งที่มาของโฆษณาที่แสดงโฆษณาคือผู้ลงโฆษณาที่จ่ายเงินสูงสุด 

วิธีการทำงานของการเสนอราคา

การเสนอราคาจะทำงานร่วมกับกลุ่มสื่อกลางที่มีอยู่หรือกลุ่มสื่อกลางใหม่อย่างราบรื่น แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแต่ละแหล่งจะแข่งขันเพื่อส่งโฆษณาตามคำขอโฆษณาไปพร้อมกับแหล่งที่มาของโฆษณาอื่นๆ เช่น แหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคา 

1. หน่วยโฆษณาสร้างคำขอโฆษณา

หน่วยโฆษณาในแอปจะสร้างคำขอโฆษณาและส่งไปยัง AdMob พร้อมด้วยข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย เช่น แพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณา 

2. AdMob จับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สื่อกลาง AdMob จะเปรียบเทียบคำขอโฆษณากับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญของกลุ่มสื่อกลางที่คุณกำหนดไว้ จากนั้นจะจับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลางที่มีการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง และจะยึดตามลำดับความสำคัญสูงสุดหากมีการตั้งค่าที่ถูกต้องมากกว่า 1 รายการ

3. AdMob เริ่มการประมูลเสนอราคา 

เมื่อมีการจับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลาง แหล่งที่มาของโฆษณาที่มีการเสนอราคาในกลุ่มจะแข่งขันกันในการประมูลเพื่อตอบสนองคำขอ 

ระบบจะจัดแหล่งที่มาของโฆษณาที่ส่งราคาเสนอ eCPM สูงสุดให้อยู่ใน Waterfall ของสื่อกลางตามค่า eCPM 

4. Waterfall ของสื่อกลางทำงานตามปกติและมีการตอบสนองคำขอโฆษณา

หากระบบจัดแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาให้อยู่ลำดับแรกใน Waterfall ของสื่อกลาง แหล่งที่มานั้นจะแสดงโฆษณา 

แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแบบเปิดจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นใน Waterfall ของสื่อกลาง แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

หากแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่ใช่ eCPM สูงสุดใน Waterfall ของสื่อกลาง ระบบจะเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall ก่อน

คุณใช้แหล่งที่มาของโฆษณาเป็นการเสนอราคาและเป็นแหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall พร้อมกันได้ โดยระบบจะเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาในการประมูลการเสนอราคาก่อน หากแหล่งที่มาของโฆษณาเสนอราคา ระบบจะไม่จัดแหล่งที่มานั้นให้อยู่ใน Waterfall ของสื่อกลางเป็นครั้งที่สอง
 
อย่างไรก็ตาม หากแหล่งที่มาของโฆษณาไม่ได้เสนอราคา ระบบก็จะยังเรียกใช้เป็นแหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall ของสื่อกลางอยู่ 

ปัจจุบันแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่รองรับการแสดงโฆษณาในกรณีต่อไปนี้

ในทำนองเดียวกัน ระบบต้องรวมแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา หากต้องการเลือกผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาใน AdMob ให้คลิกการควบคุมการบล็อกในแถบด้านข้าง แล้วคลิกแท็บความยินยอมของผู้ใช้ EU

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มสื่อกลางในการเสนอราคา

Open Bidding example

กลุ่มสื่อกลางมีแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา 4 แหล่งด้วยกัน แต่ละแหล่งจะส่งราคาเสนอสำหรับหน่วยโฆษณาที่มีอยู่ ตัวอย่างนี้ไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง ซึ่งหมายความว่าแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาสูงสุดจะแสดงโฆษณา 

แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น 

ตัวอย่างที่ 2: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

กลุ่มสื่อกลางมีแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา 4 แหล่งด้วยกัน แต่ละแหล่งจะส่งราคาเสนอสำหรับหน่วยโฆษณาที่มีอยู่ 

เครือข่าย B เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $7 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM ในตัวอย่างนี้ ราคาเสนอของเครือข่าย B สูงกว่าของแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall อื่นๆ เครือข่าย B จึงได้อยู่ในลำดับแรกใน Waterfall และได้แสดงโฆษณา ระบบไม่ได้เรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall เลย 

แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแบบเปิดจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นใน Waterfall ของสื่อกลาง แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 3: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ในตัวอย่างนี้ Exchange B เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $4 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM แต่เครือข่าย 1 มีค่า eCPM สูงกว่า ($5) ราคาเสนอที่ชนะของ Exchange B ดังนั้นระบบจึงจัด Exchange B ให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน Waterfall 

นับจากนี้ไป Waterfall จะทำงานตามปกติ เครือข่าย 1 จะแสดงโฆษณาหากมี หากไม่มี Exchange B จะแสดงโฆษณา 

แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแบบเปิดจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นใน Waterfall ของสื่อกลาง แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 4: การเสนอราคาที่มีการขายตรงในกลุ่มสื่อกลาง

ในตัวอย่างนี้ Exchange A เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $8 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM แต่แคมเปญแบบขายตรงมีค่า eCPM สูงกว่า ($5) ราคาเสนอที่ชนะของ Exchange B ดังนั้นระบบจึงจัด Exchange A ให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน Waterfall 

นับจากนี้ไป Waterfall จะทำงานตามปกติ แคมเปญแบบขายตรงจะแสดงโฆษณาหากมี หากไม่มี Exchange A จะแสดงโฆษณา 

แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแบบเปิดจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นใน Waterfall ของสื่อกลาง แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

เริ่มต้นใช้งานการเสนอราคา

ก่อนอื่นคุณต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา ในหลายกรณี การเป็นพาร์ทเนอร์นั้นทำได้ง่ายๆ ด้วยการสร้างบัญชีในหน้าแรกของแหล่งที่มาของโฆษณานั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณาที่รองรับการเสนอราคา 

จากนั้นเพิ่มแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาลงในกลุ่มสื่อกลางที่มีอยู่หรือกลุ่มสื่อกลางใหม่ 

การใช้งาน SDK

หากต้องการใช้การเสนอราคา ให้ผสานรวมสื่อกลางซึ่งใช้การเสนอราคาเข้ากับแอปของคุณ โปรดทราบว่าแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งอาจมีข้อกําหนด SDK เพิ่มเติมด้วย 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งพร้อมใช้กับการเสนอราคาและข้อกำหนดของแหล่งที่มาเหล่านั้นได้จากคู่มือของ Google Developers สำหรับ Android และ iOS

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
<p>"หน้าความช่วยเหลือของ AdMob ของฉัน" - หน้าความช่วยเหลือที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้ AdMob</p>

ขอแนะนำหน้า AdMob ของฉันที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หน้านี้มีเป็นความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดำรงประสิทธิภาพของบัญชีได้ดียิ่งขึ้น มั่นใจได้ว่าได้ตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเสร็จสมบูรณ์ และรับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณ โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73175
false