การแจ้งเตือน

รับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณ เห็นประสิทธิภาพในการทำงานของบัญชีและความสมบูรณ์ในการตั้งค่าต่างๆ ใน "หน้า AdMob ของฉัน" ที่ได้รับการปรับปรุงนี้

สื่อกลาง

ภาพรวมของการเสนอราคา

การเสนอราคาช่วยให้แหล่งที่มาของโฆษณาแข่งขันกันในการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองคำขอโฆษณาของคุณ และช่วยให้คุณได้รับรายได้สูงสุดจากการแสดงผล

บทความนี้ประกอบด้วย

การเสนอราคาคืออะไร

การเสนอราคาทำให้แหล่งที่มาของโฆษณาแข่งขันกันในการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองคำขอโฆษณาของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับรายได้สูงสุดจากการแสดงผล

การเสนอราคาเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาที่เข้าร่วมทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นที่ใช้ eCPM ที่ผู้ใช้ระบุหรือข้อมูลประวัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเครือข่าย แล้วเรียกใช้ทีละเครือข่าย แหล่งที่มาของโฆษณาเสนอราคาการแสดงผลแต่ละรายการแบบเรียลไทม์ วิธีนี้ช่วยให้แหล่งที่มาแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันในการประมูลแบบรวมรายการเดียว

สำหรับการแสดงผลหนึ่งๆ แหล่งที่มาของโฆษณาที่แสดงโฆษณาคือผู้ลงโฆษณาที่จ่ายเงินสูงสุด

วิธีการทำงานของการเสนอราคา

การเสนอราคาจะทำงานร่วมกับกลุ่มสื่อกลางที่มีอยู่หรือกลุ่มสื่อกลางใหม่อย่างราบรื่น แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแต่ละแหล่งจะแข่งขันเพื่อส่งโฆษณาตามคำขอไปพร้อมกับแหล่งที่มาของโฆษณาอื่นๆ เช่น แหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคา

1. หน่วยโฆษณาสร้างคำขอโฆษณา

หน่วยโฆษณาในแอปจะสร้างคำขอโฆษณาและส่งไปยัง AdMob พร้อมด้วยข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย เช่น แพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณา

2. AdMob จับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สื่อกลาง AdMob จะเปรียบเทียบคำขอโฆษณากับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย และลำดับความสำคัญของกลุ่มสื่อกลางที่คุณกำหนดไว้ จากนั้นจะจับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลางที่มีการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง และจะยึดตามลำดับความสำคัญสูงสุดหากมีการตั้งค่าที่ถูกต้องมากกว่า 1 รายการ

3. AdMob เริ่มการประมูลเสนอราคา

เมื่อมีการจับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลาง แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาในกลุ่มจะแข่งขันกันในการประมูลเพื่อส่งโฆษณาตามคำขอ

ระบบจะจัดแหล่งที่มาของโฆษณาที่ส่งราคาเสนอ eCPM สูงสุดให้อยู่ในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นตามค่า eCPM

4. การแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นทำงานตามปกติและมีการส่งโฆษณาตามคำขอ

หากระบบจัดแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาให้อยู่ลำดับแรกในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาดังกล่าวก็จะได้รับโอกาสให้แสดงโฆษณา หากแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่ใช่ eCPM สูงสุดในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น ระบบจะเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นก่อน

หมายเหตุ: คุณใช้แหล่งที่มาของโฆษณาเป็นการเสนอราคาและเป็นแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall พร้อมกันได้

ปัจจุบันแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่รองรับการแสดงโฆษณาสำหรับแอปหรือคำขอโฆษณาที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPPA

ในทำนองเดียวกัน ระบบต้องรวมแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา หากต้องการเลือกผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาใน AdMob ให้คลิกการควบคุมการบล็อกในแถบด้านข้าง แล้วคลิกแท็บจัดการความยินยอมของผู้ใช้ EU

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มสื่อกลางในการเสนอราคา

ตัวอย่างกลุ่มสื่อกลางในการเสนอราคาแบบเปิด

กลุ่มสื่อกลางมีแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา 4 แหล่งด้วยกัน แต่ละแหล่งจะส่งราคาเสนอสำหรับหน่วยโฆษณาที่มีอยู่ ตัวอย่างนี้ไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง ซึ่งหมายความว่าแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาสูงสุดจะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 2: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ตัวอย่างแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแบบเปิดและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall

กลุ่มสื่อกลางมีแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา 4 แหล่งด้วยกัน แต่ละแหล่งจะส่งราคาเสนอสำหรับหน่วยโฆษณาที่มีอยู่

เครือข่าย B เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $7 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นตามค่า eCPM ในตัวอย่างนี้ ราคาเสนอของเครือข่าย B สูงกว่าของแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall อื่นๆ เครือข่าย B จึงได้อยู่ในลำดับแรกใน Waterfall และได้แสดงโฆษณา ระบบไม่ได้เรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall เลย

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 3: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ตัวอย่างแหล่งที่มาของการเสนอราคาแบบเปิดและ Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ในตัวอย่างนี้ Exchange B เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $4 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM แต่เครือข่าย 1 มีค่า eCPM สูงกว่า ($5) ราคาเสนอที่ชนะของ Exchange B ดังนั้นระบบจึงจัด Exchange B ให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน Waterfall

นับจากนี้ไป Waterfall จะทำงานตามปกติ เครือข่าย 1 จะแสดงโฆษณาหากมี หากไม่มี Exchange B จะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 4: การเสนอราคาที่มีการขายตรงในกลุ่มสื่อกลาง

ตัวอย่างการเสนอราคาแบบเปิดที่มีการขายตรง

ในตัวอย่างนี้ Exchange A เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $8 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM แต่แคมเปญแบบขายตรงของคุณมีค่า eCPM สูงกว่าราคาเสนอที่ชนะของ Exchange A ดังนั้นระบบจึงจัด Exchange A ให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน Waterfall

นับจากนี้ไป Waterfall จะทำงานตามปกติ แคมเปญแบบขายตรงจะแสดงโฆษณาหากมี หากไม่มี Exchange A จะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

เริ่มต้นใช้งานการเสนอราคา

คุณใช้แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาได้ 2 ประเภทในกลุ่มสื่อกลาง

  • แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาที่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนจึงจะใช้งานได้ และต้องเพิ่มลงในกลุ่มสื่อกลาง
  • แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาที่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ และรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย AdMob อยู่แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา จากนั้นตั้งค่าแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา แล้วเพิ่มลงในกลุ่มสื่อกลางที่มีอยู่หรือกลุ่มสื่อกลางใหม่

การใช้งาน SDK

หากต้องการใช้การเสนอราคา ให้ผสานรวมสื่อกลางซึ่งใช้การเสนอราคาเข้ากับแอปของคุณ โปรดทราบว่าแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งอาจมีข้อกําหนด SDK เพิ่มเติมด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งพร้อมใช้กับการเสนอราคาและข้อกำหนดของแหล่งที่มาเหล่านั้นได้จากคู่มือของ Google Developers สำหรับ Android และ iOS

ฉันจะใช้การเสนอราคาได้อย่างไร

การเสนอราคาอยู่ภายใต้นโยบายฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มแอป โปรดอ่านนโยบายด้านพฤติกรรมของ AdMob ก่อนเปิดใช้การเสนอราคา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก