รับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณ เห็นประสิทธิภาพในการทำงานของบัญชีและความสมบูรณ์ในการตั้งค่าต่างๆ ใน "หน้า AdMob ของฉัน" ที่ได้รับการปรับปรุงนี้

Mediation

ภาพรวมของการเสนอราคา

การเสนอราคาคืออะไร

การเสนอราคาทำให้แหล่งที่มาของโฆษณาแข่งขันกันในการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองคำขอโฆษณาของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับรายได้สูงสุดจากการแสดงผล

การเสนอราคาเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาที่เข้าร่วมทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากสื่อกลางแบบดั้งเดิมที่ใช้ eCPM ที่ผู้ใช้ระบุหรือข้อมูลประวัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเครือข่าย แล้วเรียกใช้ทีละเครือข่าย แหล่งที่มาของโฆษณาเสนอราคาการแสดงผลแต่ละรายการแบบเรียลไทม์ วิธีนี้ช่วยให้แหล่งที่มาแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันในการประมูลแบบรวมรายการเดียว

สำหรับการแสดงผลหนึ่งๆ แหล่งที่มาของโฆษณาที่แสดงโฆษณาคือผู้ลงโฆษณาที่จ่ายเงินสูงสุด

วิธีการทำงานของการเสนอราคา

การเสนอราคาจะทำงานร่วมกับกลุ่มสื่อกลางที่มีอยู่หรือกลุ่มสื่อกลางใหม่อย่างราบรื่น แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแต่ละแหล่งจะแข่งขันเพื่อส่งโฆษณาตามคำขอไปพร้อมกับแหล่งที่มาของโฆษณาอื่นๆ เช่น แหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคา

1. หน่วยโฆษณาสร้างคำขอโฆษณา

หน่วยโฆษณาในแอปจะสร้างคำขอโฆษณาและส่งไปยัง AdMob พร้อมด้วยข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย เช่น แพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณา

2. AdMob จับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สื่อกลาง AdMob จะเปรียบเทียบคำขอโฆษณากับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญของกลุ่มสื่อกลางที่คุณกำหนดไว้ จากนั้นจะจับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลางที่มีการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง และจะยึดตามลำดับความสำคัญสูงสุดหากมีการตั้งค่าที่ถูกต้องมากกว่า 1 รายการ

3. AdMob เริ่มการประมูลเสนอราคา

เมื่อมีการจับคู่คำขอโฆษณากับกลุ่มสื่อกลาง แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาในกลุ่มจะแข่งขันกันในการประมูลเพื่อส่งโฆษณาตามคำขอ

ระบบจะจัดแหล่งที่มาของโฆษณาที่ส่งราคาเสนอ eCPM สูงสุดให้อยู่ในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นตามค่า eCPM

4. การแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นทำงานตามปกติและมีการส่งโฆษณาตามคำขอ

หากระบบจัดแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาให้อยู่ลำดับแรกการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มานั้นจะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

หากแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่ใช่ eCPM สูงสุดในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น ระบบจะเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ก่อน

หมายเหตุ: คุณใช้แหล่งที่มาของโฆษณาเป็นการเสนอราคาและเป็นแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall พร้อมกันได้ โดยระบบจะเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาในการประมูลการเสนอราคาเป็นอันดับแรก หากแหล่งที่มาของโฆษณาเสนอราคา ระบบจะไม่จัดแหล่งที่มานั้นให้อยู่ในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นเป็นครั้งที่ 2
 
อย่างไรก็ตาม หากแหล่งที่มาของโฆษณาไม่ได้เสนอราคา ระบบก็จะยังเรียกใช้เป็นแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นอยู่

ปัจจุบันแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่รองรับการแสดงโฆษณาสำหรับแอปหรือคำขอโฆษณาที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPPA

ในทำนองเดียวกัน ระบบต้องรวมแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณา หากต้องการเลือกผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาใน AdMob ให้คลิกการควบคุมการบล็อกในแถบด้านข้าง แล้วคลิกแท็บจัดการความยินยอมของผู้ใช้ EU

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มสื่อกลางในการเสนอราคา

ตัวอย่างกลุ่มสื่อกลางในการเสนอราคาแบบเปิด

กลุ่มสื่อกลางมีแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา 4 แหล่งด้วยกัน แต่ละแหล่งจะส่งราคาเสนอสำหรับหน่วยโฆษณาที่มีอยู่ ตัวอย่างนี้ไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง ซึ่งหมายความว่าแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาสูงสุดจะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 2: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ตัวอย่างแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาแบบเปิดและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall

กลุ่มสื่อกลางมีแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา 4 แหล่งด้วยกัน แต่ละแหล่งจะส่งราคาเสนอสำหรับหน่วยโฆษณาที่มีอยู่

เครือข่าย B เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $7 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นตามค่า eCPM ในตัวอย่างนี้ ราคาเสนอของเครือข่าย B สูงกว่าของแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall อื่นๆ เครือข่าย B จึงได้อยู่ในลำดับแรกใน Waterfall และได้แสดงโฆษณา ระบบไม่ได้เรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall เลย

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 3: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ตัวอย่างแหล่งที่มาของการเสนอราคาแบบเปิดและ Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง

ในตัวอย่างนี้ Exchange B เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $4 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM แต่เครือข่าย 1 มีค่า eCPM สูงกว่า ($5) ราคาเสนอที่ชนะของ Exchange B ดังนั้นระบบจึงจัด Exchange B ให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน Waterfall

นับจากนี้ไป Waterfall จะทำงานตามปกติ เครือข่าย 1 จะแสดงโฆษณาหากมี หากไม่มี Exchange B จะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 4: การเสนอราคาที่มีการขายตรงในกลุ่มสื่อกลาง

ตัวอย่างการเสนอราคาแบบเปิดที่มีการขายตรง

ในตัวอย่างนี้ Exchange A เป็นผู้ชนะการประมูลการเสนอราคาโดยเสนอราคา $8 และระบบจัดเครือข่ายนี้ให้อยู่ใน Waterfall ของตัวกลางตามค่า eCPM แต่แคมเปญแบบขายตรงของคุณมีค่า eCPM สูงกว่าราคาเสนอที่ชนะของ Exchange A ดังนั้นระบบจึงจัด Exchange A ให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน Waterfall

นับจากนี้ไป Waterfall จะทำงานตามปกติ แคมเปญแบบขายตรงจะแสดงโฆษณาหากมี หากไม่มี Exchange A จะแสดงโฆษณา

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาจะเสนอราคาต่อเมื่อมีโฆษณาที่จะแสดงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากมีการเรียกแหล่งที่มาเหล่านั้นในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น แหล่งที่มาก็จะแสดงโฆษณาดังกล่าว

เริ่มต้นใช้งานการเสนอราคา

คุณใช้แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาได้ 2 ประเภทในกลุ่มสื่อกลาง

  • แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาที่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนจึงจะใช้งานได้ และต้องเพิ่มลงในกลุ่มสื่อกลาง 
  • แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาที่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ และรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย AdMob อยู่แล้ว 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา จากนั้น เพิ่มแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาลงในกลุ่มสื่อกลางที่มีอยู่หรือกลุ่มใหม่

การใช้งาน SDK

หากต้องการใช้การเสนอราคา ให้ผสานรวมสื่อกลางซึ่งใช้การเสนอราคาเข้ากับแอปของคุณ โปรดทราบว่าแหล่งที่มาของโฆษณาบางแหล่งอาจมีข้อกําหนด SDK เพิ่มเติมด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งพร้อมใช้กับการเสนอราคาและข้อกำหนดของแหล่งที่มาเหล่านั้นได้จากคู่มือของ Google Developers สำหรับ Android และ iOS

ฉันจะใช้การเสนอราคาได้อย่างไร

การเสนอราคาอยู่ภายใต้นโยบายฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มแอป โปรดอ่านนโยบายด้านพฤติกรรมของ AdMob ก่อนเปิดใช้การเสนอราคา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
สร้างรายได้จากผู้ใช้ในตลาดเกิดใหม่ด้วยโฆษณาเปิดแอป

ผู้ใช้แอปส่วนใหญ่ของคุณมาจากตลาดเกิดใหม่ใช่ไหม ผู้ใช้กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะโต้ตอบกับโฆษณามากกว่า ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูดผู้ใช้ด้วยโฆษณาเปิดแอปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลองใช้โฆษณาเปิดแอป

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
73175