Saņemiet personalizētus optimizācijas padomus, iegūstiet informāciju par sava konta stāvokli un veiktajiem iestatījumiem uzlabotajā lapā “Mana AdMob lapa”.

Starpniecība

Cenu noteikšanas kopsavilkums

Kas ir cenu noteikšana?

Cenu noteikšana ir funkcija, kas ļauj reklāmu avotiem konkurēt reāllaika izsolē par aizpildījuma nodrošināšanu atbilstoši jūsu reklāmu pieprasījumiem. Tādējādi jūs varat gūt lielākos iespējamos ieņēmumus no seansiem.

Tradicionālās starpniecības pamatā ir lietotāja noteikta fMPT vai vēsturiskie dati, pēc kā tiek noteikta tīklu prioritāte un tie tiek izsaukti pa vienam, savukārt cenu noteikšana vienlaikus izsauc visus reklāmu avotus. Reklāmu avoti reāllaikā nosaka cenu katram seansam. Šādi tie var līdzvērtīgi konkurēt vienā vienotā izsolē.

Tas reklāmu avots, kas rāda reklāmu, ir konkrētajam seansam vislabāk maksājošais reklāmdevējs.

Kā darbojas cenu noteikšana?

Cenu noteikšana nevainojami darbojas gan ar jau esošām, gan jaunām starpniecības grupām. Katrs cenu noteikšanas reklāmu avots sacenšas reklāmu pieprasījumu aizpildīšanā ar citiem reklāmu avotiem, piemēram, ar kaskādes reklāmu avotiem, kas nepiedalās cenu noteikšanā.

1. Reklāmu vienība ģenerē reklāmu pieprasījumu.

Reklāmu vienība jūsu lietotnē ģenerē reklāmu pieprasījumu un nosūta to pakalpojumam AdMob līdz ar informāciju par mērķauditorijas atlasi, piemēram, par platformu un reklāmas formātu.

2. AdMob nosaka reklāmu pieprasījuma atbilstību vienai no jūsu starpniecības grupām.

AdMob starpniecības funkcija salīdzina reklāmu pieprasījumu ar mērķauditorijas atlases iestatījumiem un jūsu noteiktajām starpniecības grupu prioritātēm. Tā nosaka reklāmu pieprasījuma atbilstību starpniecības grupai ar pareizajiem mērķauditorijas atlases iestatījumiem, un, ja konstatē vairāk nekā vienu grupu, izvēlas grupu ar augstāko prioritāti.

3. AdMob uzsāk cenu noteikšanas izsoli.

Tiklīdz ir noteikta reklāmu pieprasījuma atbilstība kādai starpniecības grupai, cenu noteikšanas reklāmu avoti šajā grupā sacenšas izsolē par reklāmu aizpildījuma nodrošināšanu atbilstoši pieprasījumam.

Pēc tam reklāmu avots ar augstāko fMPT cenu tiek ievietots starpniecības kaskādē atbilstoši savai fMPT vērtībai.

4. Starpniecības kaskāde darbojas kā parasti, un tiek nodrošināts aizpildījums atbilstoši reklāmu pieprasījumam.

Ja cenu noteikšanas reklāmu avots starpniecības kaskādē tiek ievietots kā pirmais, tas nodrošina reklāmas rādīšanu.

Cenu noteikšanas reklāmu avoti nosaka cenu tikai tad, ja tiem ir kāda reklāma, ko rādīt. Tas nozīmē, ka tad, ja šie avoti starpniecības kaskādē tiek izsaukti, tie nodrošina reklāmas rādīšanu.

Ja cenu noteikšanas reklāmu avotam nav vislielākā fMPT starpniecības kaskādē, vispirms tiek izsaukti kaskādes reklāmu avoti.

Varat izmantot reklāmu avotu vienlaikus kā cenu noteikšanas un kaskādes reklāmu avotu. Reklāmu avots vispirms tiek izsaukts cenu noteikšanas izsolē. Ja reklāmu avots izvieto cenu, tas otrreiz netiek ievietots starpniecības kaskādē.
 
Tomēr tad, ja reklāmu avots cenu neizvieto, tas starpniecības kaskādē joprojām tiek izsaukts kā kaskādes reklāmu avots.

Šobrīd Open Bidding reklāmu avoti neatbalsta reklāmu rādīšanu bērniem paredzētās lietotnēs un reklāmu pieprasījumos. Uzziniet vairāk.

Tāpat arī jūsu cenu noteikšanas reklāmu avotiem ir jābūt norādītiem kā reklāmu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem. Lai pakalpojumā AdMob atlasītu reklāmu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus, sānjoslā noklikšķiniet uz Bloķēšanas vadīklas un pēc tam — uz cilnes ES lietotāju piekrišana.

1. piemērs. Cenu noteikšanas starpniecības grupa

Open Bidding example

Starpniecības grupā ir četri cenu noteikšanas reklāmu avoti. Katrs avots iesniedz cenu kādai pieejamai reklāmu vienībai. Šajā piemērā starpniecības grupā nav kaskādes reklāmu avotu. Tas nozīmē, ka reklāmu rāda reklāmu avots, kas noteicis augstāko cenu.

Cenu noteikšanas reklāmu avoti nosaka cenu tikai tad, ja tiem ir kāda reklāma, ko rādīt.
2. piemērs. Cenu noteikšanas un kaskādes reklāmu avoti starpniecības grupā

Starpniecības grupā ir četri cenu noteikšanas reklāmu avoti. Katrs avots iesniedz cenu kādai pieejamai reklāmu vienībai.

Cenu noteikšanas izsolē ar cenu 7 USD uzvar B tīkls (Network B) un tiek ievietots starpniecības kaskādē atbilstoši savai fMPT vērtībai. Šajā piemērā B tīkla (Network B) noteiktā cena ir augstāka par citu kaskādes reklāmu avotu noteiktajām cenām. Tādēļ B tīkls (Network B) kā pirmais tiek ievietots kaskādē un var rādīt reklāmu. Kaskādes reklāmu avoti pat netiek izsaukti.

Cenu noteikšanas reklāmu avoti nosaka cenu tikai tad, ja tiem ir kāda reklāma, ko rādīt. Tas nozīmē, ka tad, ja šie avoti starpniecības kaskādē tiek izsaukti, tie nodrošina reklāmas rādīšanu.
3. piemērs. Cenu noteikšanas un kaskādes reklāmu avoti starpniecības grupā

Šajā piemērā cenu noteikšanas izsolē ar cenu 4 USD uzvar B birža (Exchange B) un tiek ievietota starpniecības kaskādē atbilstoši savai fMPT vērtībai. Tomēr 1. tīkla (Network 1) fMPT vērtība (5 USD) pārsniedz B biržas (Exchange B) noteikto cenu, kas uzvarēja izsolē. Tādēļ B birža (Exchange B) tiek ievietota kaskādē kā otrā.

Kopš šī brīža kaskāde darbojas kā parasti. 1. tīkls (Network 1) rāda reklāmu, ja tam tāda ir. Ja tam nav reklāmas, tad reklāmu rāda B birža (Exchange B).

Cenu noteikšanas reklāmu avoti nosaka cenu tikai tad, ja tiem ir kāda reklāma, ko rādīt. Tas nozīmē, ka tad, ja šie avoti starpniecības kaskādē tiek izsaukti, tie nodrošina reklāmas rādīšanu.

4. piemērs. Cenu noteikšana ar tiešo pārdošanu starpniecības grupā

Šajā piemērā cenu noteikšanas izsolē ar cenu 8 USD uzvar A birža (Exchange A) un tiek ievietota starpniecības kaskādē atbilstoši savai fMPT vērtībai. Tomēr jūsu tiešās pārdošanas kampaņas fMPT vērtība pārsniedz A biržas (Exchange A) noteikto cenu, kas uzvarēja izsolē. Tādēļ A birža (Exchange A) tiek ievietota kaskādē kā otrā.

Kopš šī brīža kaskāde darbojas kā parasti. Jūsu tiešās pārdošanas kampaņa rāda reklāmu, ja tai tāda ir. Ja tai nav reklāmas, tad reklāmu rāda A birža (Exchange A).

Cenu noteikšanas reklāmu avoti nosaka cenu tikai tad, ja tiem ir kāda reklāma, ko rādīt. Tas nozīmē, ka tad, ja šie avoti starpniecības kaskādē tiek izsaukti, tie nodrošina reklāmas rādīšanu.

Darba sākšana ar cenu noteikšanu

Starpniecības grupās varat izmantot divu veidu cenu noteikšanas reklāmu avotus.

  • Cenu noteikšanas reklāmu avoti, kuriem pirms izmantošanas ir nepieciešama papildu iestatīšana un kuri ir jāpievieno starpniecības grupai. 
  • Cenu noteikšanas avoti, kuriem nav nepieciešama iestatīšana un kuri ir iekļauti AdMob tīklā. 

Uzziniet vairāk par cenu noteikšanas reklāmu avotu veidiem. Pēc tam pievienojiet savus cenu noteikšanas reklāmu avotus jau esošām vai jaunām starpniecības grupām.

SDK ieviešana

Lai izmantotu cenu noteikšanu, integrējiet cenu noteikšanas starpniecību savā lietotnē. Ņemiet vērā, ka dažiem reklāmu avotiem var būt spēkā papildu prasības par SDK.

Uzziniet vairāk par reklāmu avotiem, kas ir pieejami cenu noteikšanai, un to prasībām Google Developers rokasgrāmatā operētājsistēmām Android un iOS.

Kā var izmantot cenu noteikšanu?

Uz cenu noteikšanu attiecas mūsu lietotņu platformas funkciju politika. Pirms cenu noteikšanas iespējošanas pārskatiet AdMob darbību politikas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

true
<p>“Mana AdMob lapa”&nbsp;— jūsu personalizētā palīdzības lapa, kas palīdzēs gūt panākumus pakalpojumā AdMob.</p>

Iepazīstieties ar mūsu nupat uzlaboto personalizēto palīdzības lapu — Mana AdMob lapa. Tajā ir atrodama jūsu kontam atbilstoša informācija. Varat ērtāk uzturēt konta stāvokli, pārliecināties par to, vai ir veikti nepieciešamie iestatījumi, un saņemt savām lietotnēm atbilstošus optimizācijas padomus. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!

Uzzināt vairāk

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73175
false