Primajte prilagođene savjete za optimizaciju, steknite uvid u stanje svojeg računa i dovršite postavljanje na poboljšanoj mojoj AdMob stranici.

Medijacija

Pregled licitiranja

Što je licitiranje

Licitiranje omogućuje da se izvori oglasa natječu u dražbi u stvarnom vremenu da bi ispunili vaše zahtjeve za oglase. Na taj ćete način osigurati najveći prihod za pojavljivanja.

Za razliku od tradicionalne medijacije koja se oslanja na eCPM koji je naveo korisnik ili na povijesne podatke radi određivanja prioriteta mreža te njihova pojedinačnog pozivanja, licitiranje poziva istodobno sve uključene izvore oglasa. Izvori oglasa licitiraju za svako pojavljivanje u stvarnom vremenu. To im omogućuje da se ravnopravno natječu na jednoj jedinstvenoj dražbi.

Za svako pojavljivanje izvor oglasa koji poslužuje oglas onaj je koji je oglašivač najviše platio.

Kako funkcionira licitiranje

Licitiranje savršeno funkcionira s postojećim ili novim medijacijskim grupama. Svaki izvor oglasa za licitiranje nadmeće se za ispunjavanje zahtjeva za oglase s ostalim izvorima oglasa, kao što su izvori oglasa slapa koji ne sudjeluju u licitiranju.

1. Oglasna jedinica generira zahtjev za oglas

Oglasna jedinica u vašoj aplikaciji generira zahtjev za oglas i šalje ga AdMobu zajedno s podacima o ciljanju, kao što su platforma i format oglasa.

2. AdMob uparuje zahtjev za oglas s jednom od vaših medijacijskih grupa

AdMob medijacija uspoređuje zahtjev za oglas s postavkama ciljanja i prioritetom medijacijskih grupa koje ste definirali. Uparuje zahtjev za oglas s medijacijskom grupom s ispravnim postavkama ciljanja i, ako postoji više njih, odabire onu najvišeg prioriteta.

3. AdMob pokreće dražbu s licitiranjem

Nakon što se zahtjev za oglas upari s medijacijskom grupom, izvori oglasa za licitiranja u grupe nadmeće se na dražbi za ispunjavanje zahtjeva.

Izvor oglasa koji je poslao najvišu licitaciju eCPM-a postavit će se u medijacijski slap prema vrijednosti eCPM-a.

4. Medijacijski slap funkcionira kao i obično, a zahtjev za oglas je ispunjen

Ako je izvor oglasa za licitiranje postavljen kao prvi u medijacijskom slapu, posluživat će oglas.

Izvori oglasa za licitiranje licitiraju samo ako imaju oglas za prikazivanje. To znači da će, ako su pozvani u medijacijskom slapu, poslužiti oglas.

Ako izvor oglasa za licitiranje nema najviši eCPM u medijacijskom slapu, najprije se pozivaju izvori oglasa slapa.

Izvor oglasa možete upotrebljavati kao izvor oglasa za licitiranje i izvor oglasa slapa istovremeno. Izvor oglasa prvo se poziva na dražbi s licitiranjem. Ako izvor oglasa da ponudu, ne postavlja se drugi put u medijacijski slap.
 
Međutim, ako izvor oglasa ne ponudi licitaciju, u medijacijskom će se slapu i dalje pozivati kao izvor oglasa u nizu.

Izvori oglasa za otvoreno licitiranje ne podržavaju posluživanje oglasa za aplikacije ili zahtjeve za oglase namijenjene djeci. Saznajte više.

Slično tome, vaši izvori oglasa za licitiranje moraju biti uključeni kao davatelj oglasne tehnologije. Za odabir davatelja oglasne tehnologije u AdMobu kliknite Blokiranje kontrola na bočnoj traci, a zatim kliknite karticu Pristanak za korisnike u EU-u.

1. primjer: medijacijska grupa za licitiranje

Open Bidding example

U medijacijskoj grupi postoje četiri izvora oglasa za licitiranje. Svaki izvor šalje licitaciju za dostupnu oglasnu jedinicu. U primjeru ne postoje izvori oglasa slapa u ovoj medijacijskoj grupi. To znači da izvori oglasa s najvišom licitacijom poslužuju oglas.

Izvori oglasa za licitiranje licitiraju samo ako imaju oglas za prikazivanje.
2. primjer: izvori oglasa za licitiranje i izvori oglasa slapa u medijacijskoj grupi

U medijacijskoj grupi postoje četiri izvora oglasa za licitiranje. Svaki izvor šalje licitaciju za dostupnu oglasnu jedinicu.

Mreža B pobjeđuje na dražbi s licitiranjem s licitacijom od 7 USD i postavlja se prema svojoj vrijednosti eCPM-a u medijacijski slap. U ovom primjeru licitacija mreže B viša je od ostalih licitacija izvora oglasa slapa. Stoga se mreža B postavlja prva u slap i dobiva posluživanje oglasa. Izvori oglasa slapa ni ne pozivaju se.

Izvori oglasa za licitiranje licitiraju samo ako imaju oglas za prikazivanje. To znači da će, ako su pozvani u medijacijskom slapu, poslužiti oglas.
3. primjer: izvori oglasa za licitiranje i izvori oglasa slapa u medijacijskoj grupi

U ovom primjeru Exchange B pobjeđuje na dražbi s licitiranjem s licitacijom od 24 USD i prema vrijednosti eCPM-a postavlja se u medijacijski slap. Međutim, Mreža 1 ima višu vrijednost eCPM-a (5 USD) od dobitne licitacije Exchangea B. Stoga se usluga Exchange B nalazi na drugom mjestu u slapu.

Potom slap normalno funkcionira. Mreža 1 poslužuje oglas ako ga ima. Ako ga nema, Exchange B posluživat će oglas.

Izvori oglasa za licitiranje licitiraju samo ako imaju oglas za prikazivanje. To znači da će, ako su pozvani u medijacijskom slapu, poslužiti oglas.

4. primjer: licitiranje za izravnu prodaju u medijacijskoj grupi

U ovom primjeru Exchange A pobjeđuje na dražbi s licitiranjem s ponudom od 48 HRK i postavlja se prema svojoj vrijednosti eCPM-a u medijacijski slap. Međutim, vaša kampanja za izravnu prodaju ima višu vrijednost eCPM-a od dobitne licitacije Exchangea A. Stoga se usluga Exchange A postavlja na drugo mjestu u slapu.

Potom slap normalno funkcionira. Vaša kampanja za izravnu prodaju poslužuje oglas ako on postoji. Ako ne, oglas poslužuje Exchange A.

Izvori oglasa za licitiranje licitiraju samo ako imaju oglas za prikazivanje. To znači da će, ako su pozvani u medijacijskom slapu, poslužiti oglas.

Početak upotrebe licitiranja

U medijacijskim grupama postoje dvije vrste izvora oglasa za licitiranje koje možete koristiti:

  • Izvori oglasa za licitiranje koji zahtijevaju dodatno postavljanje da biste ih mogli upotrebljavati, a moraju se dodati u medijacijsku grupu. 
  • Izvori oglasa za licitiranje koji ne zahtijevaju postavljanje, a uključeni su kao dio AdMob mreže. 

Saznajte više o vrstama izvora oglasa za licitiranje. Zatim dodajte izvore oglasa za licitiranje u postojeće ili nove medijacijske grupe.

Implementacija SDK-a

Da biste koristili licitiranje, provjerite jeste li ga integrirali u svoju aplikaciju. Napominjemo i da neki izvori oglasa mogu imati dodatne zahtjeve za SDK.

Saznajte više o izvorima oglasa dostupnim za licitiranje i njihovim zahtjevima u vodiču Google Developersa za Android i iOS.

Kako mogu koristiti licitiranje

Licitiranje je obuhvaćeno našim pravilima za značajke platforme aplikacija. Prije omogućivanja licitiranja proučite AdMobova pravila za ponašanje.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Moja AdMob stranica za pomoć – vaša prilagođena stranica za pomoć u uspješnoj upotrebi AdMoba.

Predstavljamo novoredizajniranu moju AdMob stranicu, prilagođenu stranicu za pomoć s relevantnim informacijama za vaš račun. Možete bolje održavati stanje svojeg računa, pobrinuti se da se dovrši potrebno postavljanje i dobivati odgovarajuće savjete za optimizaciju usmjerene na vaše aplikacije. Pratite novosti!

Saznajte više

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73175
false
false