Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Общ преглед на оферирането

Какво представлява оферирането?

Оферирането дава възможност на източниците на реклами да се съревновават в търг в реално време, за да изпълняват заявките Ви за реклами. Това Ви помага да получавате най-високи приходи за импресиите си.

За разлика от традиционното посредничество, което разчита на предоставена от потребителите еСРМ или на данни за минали периоди, за да подреди по приоритет мрежите и да ги извиква една по една, оферирането извиква всички участващи източници на реклама едновременно. Източниците на реклама оферират за всяка импресия в реално време. Това им дава възможност да се съревновават наравно в единен търг.

За всяка една импресия източникът на реклама, който показва рекламата, е най-високо заплащащият рекламодател.

Как функционира оферирането?

Оферирането работи безпроблемно със съществуващи или нови групи за посредничество. Всеки източник на реклама с офериране се съревновава, за да изпълнява заявките за реклами заедно с другите източници на реклами, като източници на реклами от каскадата, които не участват в офериране.

1. Рекламен елемент генерира заявка за реклама

Рекламен елемент в приложението Ви генерира заявка за реклама и я изпраща към AdMob заедно с информация за насочването, като платформа или рекламен формат.

2. AdMob намира съответствие на заявката за реклама с една от групите Ви за посредничество.

AdMob Посредничество сравнява заявките за реклами с настройките за насочване и определения от Вас приоритет на групите за посредничество. Намира се съответствие на заявката за реклама с групата за посредничество с правилните настройки за насочване и, ако има повече от една такава група, с тази с най-висок приоритет.

3. AdMob стартира търг с офериране

След като се намери съответствие на заявката за реклама с група за посредничество, източниците на реклами от офериране в групата се съревновават в търга, за да изпълнят заявката.

След това източникът на реклама, изпратил най-висока оферта за еСРМ, ще бъде поставен в каскадата от посредничества в съответствие със стойността за еСРМ.

4. Каскадата от посредничества работи както обикновено и заявката за реклама се изпълнява

Ако източникът на реклама е поставен на първо място в каскадата от посредничества, той ще покаже рекламата.

Забележка: Източниците на реклама с офериране оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Ако източникът на реклама от офериране не е този с най-висока еСРМ в каскадата от посредничества, източниците на реклами от каскадата ще бъдат извикани първи.

Забележка: Можете да използвате източник на реклама като източник едновременно с офериране и от каскадата. Източникът на рекламата се извиква първо в търг за офериране. Ако източникът на реклама направи оферта, не се поставя втори път в каскадата от посредничества.
 
Ако обаче не направи оферта, източникът се извиква като източник на реклама от каскадата в каскадата от посредничества.

Понастоящем източниците на реклама с офериране не поддържат показване на реклами за приложения или заявки за реклами, насочени към деца. Научете повече за COPPA.

По подобен начин източниците на реклама с офериране трябва да бъдат включени като доставчици на рекламни технологии. За да изберете доставчици на рекламни технологии в AdMob, кликнете върху Контроли за блокиране в страничната лента и кликнете върху Управление на съгласието на потребителите в ЕС.

Пример 1: Група за посредничество за офериране

Example of Open Bidding mediation group.

В групата за посредничество има четири източника на реклами с офериране. Всеки източник изпраща оферта за наличен рекламен елемент. В този пример няма източници на реклама от каскадата в групата за посредничество. Това означава, че източникът на реклама с най-висока оферта показва рекламата.

Забележка: Източниците на реклама с офериране оферират само ако имат реклама, която да покажат.
Пример 2: Източници на реклами с офериране и от каскадата в група за посредничество

Example of open bidding ad sources and waterfall ad sources.

В групата за посредничество има четири източника на реклами с офериране. Всеки източник изпраща оферта за наличен рекламен елемент.

Мрежа Б печели търга за офериране с оферта от 7 лв. и получава място в каскадата от посредничества в съответствие с оферираната от нея стойност за еСРМ. В този пример офертата на Мрежа Б е по-висока от други оферти на източници на реклама от каскадата. Следователно Мрежа Б е поставена на първо място в каскадата и показва рекламата. Източниците на реклама от каскадата дори не се извикват.

Забележка: Източниците на реклама с офериране оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.
Пример 3: Източници на реклами от офериране и от каскадата в група за посредничество

Example of open bidding and waterfall sources in a mediation group.

В този пример Борса Б печели търга за офериране с оферта от 4 лв. и получава място в каскадата от посредничества в съответствие с оферираната от нея стойност за еСРМ. Мрежа 1 обаче има по-висока стойност за еСРМ (5 лв.) от печелившата оферта на Борса Б. Ето защо Борса Б получава второ място в каскадата.

Оттук нататък каскадата функционира нормално. Мрежа 1 показва рекламата, ако има такава. В противен случай рекламата ще бъде показана от Борса Б.

Забележка: Източниците на реклама с офериране оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Пример 4: Офериране с директни продажби в група за посредничество

Example of open bidding with direct sold.

В този пример Борса А печели търга за офериране с оферта от 8 лв. и получава място в съответствие със стойността си за еСРМ в каскадата от посредничества. Кампанията Ви с директни продажби обаче има по-висока стойност на еСРМ от печелившата оферта на Борса А. Ето защо Борса А получава второ място в каскадата.

Оттук нататък каскадата функционира нормално. Кампанията Ви с директни продажби показва рекламата, ако има такава. В противен случай рекламата ще се покаже от Борса А.

Забележка: Източниците на реклама с офериране оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Първи стъпки в оферирането

Можете да използвате два типа източници на реклама в групите си за посредничество:

  • източници на реклама с офериране, които изискват допълнителна настройка, преди да можете да ги използвате, трябва да бъдат добавени към група за посредничество;
  • източници на реклама с офериране, които не изискват настройки и са включени като част от мрежата на AdMob.

Научете повече за типовете източници на реклама с офериране. След това добавете източниците на реклами с офериране към съществуващи или нови групи за посредничество.

Внедряване на комплекта за разработване на софтуер (SDK)

За да използвате офериране, трябва да сте интегрирали посредничество за офериране в приложението си. Освен това имайте предвид, че някои източници на реклами може да имат допълнителни изисквания за SDK.

Научете повече за наличните източници на реклами от офериране и изискванията за тях в ръководството за Google Developers за Android и iOS

Как мога да използвам оферирането?

Оферирането попада в обхвата на правилата ни за функциите на платформата на приложението. Преди да активирате оферирането, прегледайте правилата за поведение на AdMob.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73175
false
false