Посредничество

Общ преглед на „Открито офериране“ (бета версия)

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели.

Какво представлява „Открито офериране“?

„Открито офериране“ дава възможност на източниците на рекламата да се съревновават в търг в реално време, за да изпълняват заявките Ви за реклами. Това Ви помага да получавате най-високи приходи за импресиите си.

За разлика от традиционното посредничество, което разчита на предоставена от потребителите еСРМ или на данни за минали периоди, за да подреди по приоритет мрежите и да ги извиква една по една, „Открито офериране“ извиква всички участващи източници на рекламата едновременно. Източниците на рекламата оферират за всяка импресия в реално време. Това им дава възможност да се съревновават наравно в единен, обединен търг. 

За всяка една импресия източникът на реклама, който показва рекламата, е най-високо заплащащият рекламодател. 

Вдъхновете се. Научете как един потребител на AdMob е увеличил приходите си с „Открито офериране“.

Как функционира „Открито офериране“?

„Открито офериране“ работи безпроблемно със съществуващи или нови групи за посредничество. Всеки източник на рекламата от „Открито офериране“ се съревновава, за да изпълнява заявките за реклами заедно с другите източници на рекламата, като източници на рекламата от каскадата, които не участват в „Открито офериране“. 

1. Рекламен елемент генерира заявка за реклама

Рекламен елемент в приложението Ви генерира заявка за реклама и я изпраща към AdMob заедно с информация за насочването, като платформа или рекламен формат. 

2. AdMob намира съответствие на заявката за реклама с една от групите Ви за посредничество.

AdMob Посредничество сравнява заявките за реклами с настройките за насочване и определения от Вас приоритет на групите за посредничество. Намира се съответствие на заявката за реклама с групата за посредничество с правилните настройки за насочване и, ако има повече от една такава група, с тази с най-висок приоритет.

3. AdMob стартира търга за „Открито офериране“ 

След като се намери съответствие на заявката за реклама с група за посредничество, източниците на рекламата от „Открито офериране“ в групата се съревновават в търга, за да изпълнят заявката. 

След това източникът на рекламата, изпратил най-висока оферта за еСРМ, ще бъде поставен в каскадата от посредничества в съответствие със стойността за еСРМ. 

4. Каскадата от посредничества работи както обикновено и заявката за реклама се изпълнява

Ако източникът на рекламата от „Открито офериране“ бъде поставен на първо място в каскадата от посредничества, ще покаже рекламата. 

Източниците на рекламата от „Открито офериране“ оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Ако източникът на рекламата от „Открито офериране“ не е този с най-висока еСРМ в каскадата от посредничества, източниците на рекламата от каскадата ще бъдат извикани първи.

Можете да използвате източник на рекламата като такъв от „Открито офериране“ и от каскадата едновременно. Източникът на рекламата първо се извиква в търг за „Открито офериране“. Ако източникът на рекламата направи оферта, не се поставя втори път в каскадата от посредничества.
 
Ако обаче не направи оферта, източникът се извиква като източник на реклама от каскадата в каскадата от посредничества. 

Понастоящем източниците на реклами от „Открито офериране“ не поддържат показване на реклами за следните:

По подобен начин източниците на рекламата от „Открито офериране“ трябва да бъдат включени като доставчици на рекламни технологии. За да изберете доставчици на рекламни технологии в AdMob, кликнете върху Контроли за блокиране в страничната лента и кликнете върху Съгласие на потребителите в ЕС.

Пример 1: Група за посредничество в „Открито офериране“

Open Bidding example

В групата за посредничество има четири източника на рекламата от „Открито офериране“. Всеки източник изпраща оферта за наличен рекламен елемент. В този пример няма източници на реклама от каскадата в групата за посредничество. Това означава, че източникът на рекламата с най-висока оферта показва рекламата. 

Източниците на рекламата от „Открито офериране“ оферират само ако имат реклама, която да покажат. 

Пример 2: Източници на рекламата от „Открито офериране“ и от каскадата в група за посредничество

В групата за посредничество има четири източника на рекламата от „Открито офериране“. Всеки източник изпраща оферта за наличен рекламен елемент. 

Мрежа Б печели търга за „Открито офериране“ с оферта от 7 лв. и получава място в каскадата от посредничества в съответствие с оферираната от нея стойност за еСРМ. В този пример офертата на Мрежа Б е по-висока от други оферти на източници на рекламата в каскадата. Следователно Мрежа Б намира място в каскадата и показва рекламата. Източниците на рекламата от каскадата дори не се извикват. 

Източниците на рекламата от „Открито офериране“ оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Пример 3: Източници на рекламата от „Открито офериране“ и от каскадата в група за посредничество

В този пример Борса Б печели търга за „Открито офериране“ с оферта от 4 лв. и получава място в каскадата от посредничества в съответствие с оферираната от нея стойност за еСРМ. Мрежа 1 обаче има по-висока стойност за еСРМ (5 лв) от печелившата оферта на Борса Б. Ето защо Борса Б получава второ място в каскадата. 

Оттук нататък каскадата функционира нормално. Мрежа 1 показва рекламата, ако има такава. В противен случай рекламата ще бъде показана от Борса Б. 

Източниците на рекламата от „Открито офериране“ оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Пример 4: „Открито офериране“ с директни продажби в група за посредничество

В този пример Борса А печели търга за „Открито офериране“ с оферта от 8 лв. и получава място в съответствие със стойността си за еСРМ в каскадата от посредничества. Кампанията Ви с директни продажби обаче има по-висока стойност на еСРМ от печелившата оферта на Борса А. Ето защо Борса А получава второ място в каскадата. 

Оттук нататък каскадата функционира нормално. Кампанията Ви с директни продажби показва рекламата, ако има такава. В противен случай рекламата ще се покаже от Борса А. 

Източниците на рекламата от „Открито офериране“ оферират само ако имат реклама, която да покажат. Това означава, че ако бъдат извикани в каскадата от посредничества, ще покажат рекламата.

Започнете работа с „Открито офериране“

Първо трябва да настроите партньорство с източник на реклама от „Открито офериране“. В много случаи това означава само да създадете профил на началната страница на източника на реклама. Научете повече за източниците на реклами, които поддържат „Открито офериране“

След това добавете източниците на рекламата от „Открито офериране“ към съществуващи или нови групи за посредничество. 

Внедряване на комплекта за разработване на софтуер (SDK)

За да използвате „Открито офериране“, трябва да сте интегрирали посредничеството в „Открито офериране“ в приложението си. Също така обърнете внимание, че някои източници на рекламата може да имат допълнителни изисквания към комплекта за разработване на софтуер (SDK). 

Научете повече за наличните източници на рекламата от „Открито офериране“ и изискванията за тях в ръководството за Google Developers за Android и iOS

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си