Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Zapośredniczenie

Omówienie określania stawek

Określanie stawek umożliwia źródłom reklam konkurowanie w aukcjach w czasie rzeczywistym w celu wypełnienia żądań reklamy i pomaga zapewnić najwyższe przychody z wyświetleń.

Tematy w tym artykule:

Co to jest określanie stawek?

Funkcja określania stawek umożliwia źródłom reklam konkurowanie w aukcji w czasie rzeczywistym o wypełnienie żądań reklamy. Dzięki temu możesz uzyskiwać największe przychody z wyświetleń.

W odróżnieniu od zapośredniczenia kaskadowego, które ustala priorytet poszczególnych sieci na podstawie eCPM podanego przez użytkownika lub danych historycznych, aby wywoływać sieci pojedynczo, określanie stawek wywołuje jednocześnie wszystkie źródła reklam biorące udział w zapośredniczeniu. Źródła reklam ustalają w czasie rzeczywistym stawki za każde wyświetlenie. Dzięki temu mogą konkurować na równych zasadach w jednej aukcji.

W przypadku każdego wyświetlenia jego źródłem reklam jest reklamodawca oferujący najwyższą stawkę.

Jak działa określanie stawek?

Określanie stawek współpracuje bezproblemowo z dotychczasowymi i nowymi grupami zapośredniczenia. Każde źródło reklam z ustalaniem stawek konkuruje o wypełnienie żądań reklamy z innymi źródłami, np. kaskadowymi, które nie biorą udziału w określaniu stawek.

1. Jednostka reklamowa generuje żądanie reklamy

Jednostka reklamowa w Twojej aplikacji generuje żądanie reklamy i wysyła je do AdMob razem z danymi kierowania, np. z nazwą platformy i formatem reklamy.

2. AdMob dopasowuje żądanie reklamy do jednej z Twoich grup zapośredniczenia

Zapośredniczenie AdMob porównuje żądanie reklamy z ustawieniami kierowania i priorytetami zdefiniowanych przez Ciebie grup zapośredniczenia. Dopasowuje żądanie reklamy do grupy zapośredniczenia mającej prawidłowe ustawienia kierowania i najwyższy priorytet (jeśli jest więcej niż jedna grupa).

3. AdMob rozpoczyna aukcję stawek

Gdy nastąpi dopasowanie żądania reklamy do grupy zapośredniczenia, należące do grupy źródła reklam z ustalaniem stawek konkurują w aukcji o wypełnienie tego żądania.

Źródło reklam, które przesłało najwyższą stawkę eCPM, zostanie umieszczone w kaskadzie zapośredniczenia zgodnie z wartością eCPM.

4. Kaskada zapośredniczenia działa w zwykły sposób, wypełniając żądanie reklamy

Jeśli źródło reklam z ustalaniem stawek trafi na pierwsze miejsce w kaskadzie zapośredniczenia, będzie mogło wyświetlić reklamę.Jeśli źródło reklam z ustalaniem stawek nie ma najwyższej stawki eCPM w kaskadzie zapośredniczenia, najpierw zostaną wywołane kaskadowe źródła reklam.

Uwaga: każdego źródła reklam możesz używać jednocześnie jako źródła z ustalaniem stawek i jako źródła kaskadowego.

Źródła reklam z ustalaniem stawek nie obsługują obecnie wyświetlania reklam w aplikacjach skierowanych do dzieci ani w odpowiedzi na żądania reklamy oznaczone jako skierowane do dzieci. Więcej informacji o COPPA

Źródła reklam z ustalaniem stawek należy dodawać jako dostawców technologii reklamowych. Aby wybrać w AdMob dostawców technologii reklamowych, kliknij Ustawienia blokowania na pasku bocznym i kliknij kartę Zarządzaj zgodą użytkowników z UE.

Przykład 1. Grupa zapośredniczenia z określaniem stawek

Przykład grupy zapośredniczenia z Otwartym ustalaniem stawek

W grupie zapośredniczenia są 4 źródła reklam z określaniem stawek. Każde z nich przesyła stawkę za dostępną jednostkę reklamową. W tym przykładzie grupa zapośredniczenia nie zawiera żadnych kaskadowych źródeł reklam. Oznacza to, że reklamę wyświetla źródło reklam oferujące najwyższą stawkę.

Uwaga: źródła reklam z ustalaniem stawek określają stawki tylko wtedy, gdy mają reklamę do wyświetlenia.
Przykład 2. Źródła reklam z ustalaniem stawek i kaskadowe źródła reklam w jednej grupie zapośredniczenia

Przykład źródeł reklam z Otwartym ustalaniem stawek i kaskadowych źródeł reklam

W grupie zapośredniczenia są 4 źródła reklam z ustalaniem stawek. Każde z nich przesyła stawkę za dostępną jednostkę reklamową.

Sieć B wygrywa aukcję z określaniem stawek ze stawką 7 zł i zostaje umieszczona w kaskadzie zapośredniczenia zgodnie ze swoją wartością eCPM. W tym przykładzie stawka sieci B jest wyższa niż innych kaskadowych źródeł reklam. Dlatego sieć B trafia na pierwszą pozycję w kaskadzie i wyświetla reklamę. Kaskadowe źródła reklam w ogóle nie zostają wywołane.

Uwaga: źródła reklam z ustalaniem stawek określają stawki tylko wtedy, gdy mają reklamę do wyświetlenia. Oznacza to, że jeśli zostaną wywołane w kaskadzie zapośredniczenia, wyświetlą reklamę.
Przykład 3. Źródła reklam z określaniem stawek i kaskadowe źródła reklam w jednej grupie zapośredniczenia

Przykład źródeł reklam z Otwartym ustalaniem stawek i kaskadowych źródeł reklam w grupie zapośredniczenia

W tym przykładzie giełda B wygrywa aukcję z określaniem stawek ze stawką 4 zł i zostaje umieszczona w kaskadzie zapośredniczenia zgodnie ze swoją wartością eCPM. Sieć 1 ma jednak wyższą wartość eCPM (5 zł) niż zwycięska stawka giełdy B. Dlatego giełda B trafia na drugie miejsce w kaskadzie.

Od tego momentu kaskada działa w zwykły sposób. Sieć 1 wyświetla reklamę, jeśli jakąś ma. Jeśli nie, reklamę wyświetli giełda B.

Uwaga: źródła reklam z ustalaniem stawek określają stawki tylko wtedy, gdy mają reklamę do wyświetlenia. Oznacza to, że jeśli zostaną wywołane w kaskadzie zapośredniczenia, wyświetlą reklamę.

Przykład 4. Określanie stawek ze sprzedażą bezpośrednią w grupie zapośredniczenia

Przykład Otwartego ustalania stawek ze sprzedażą bezpośrednią

W tym przykładzie giełda A wygrywa aukcję z określaniem stawek oferując 8 zł i zostaje umieszczona w kaskadzie zapośredniczenia zgodnie ze swoją wartością eCPM. Twoja kampania w sprzedaży bezpośredniej ma jednak wyższą wartość eCPM niż zwycięska stawka giełdy A. Dlatego giełda A trafia na drugie miejsce w kaskadzie.

Od tego momentu kaskada działa w zwykły sposób. Twoja kampania w sprzedaży bezpośredniej wyświetla reklamę, jeśli jakaś występuje. W przeciwnym razie reklamę wyświetli giełda A.

Uwaga: źródła reklam z ustalaniem stawek określają stawki tylko wtedy, gdy mają reklamę do wyświetlenia. Oznacza to, że jeśli zostaną wywołane w kaskadzie zapośredniczenia, wyświetlą reklamę.

Pierwsze kroki z określaniem stawek

Istnieją 2 typy źródeł reklam z ustalaniem stawek, których możesz używać w grupach zapośredniczenia:

  • Źródła reklam z ustalaniem stawek wymagające dodatkowej konfiguracji przed użyciem, które należy dodać do grupy zapośredniczenia.
  • Źródła reklam z ustalaniem stawek, które nie wymagają żadnej konfiguracji i należą do sieci AdMob.

Dowiedz się więcej o typach źródeł reklam z ustalaniem stawek. Następnie skonfiguruj źródło reklam z ustalaniem stawek i dodaj je do dotychczasowej lub nowej grupy zapośredniczenia.

Implementacja pakietu SDK

Aby skorzystać z określania stawek, musisz zintegrować ze swoją aplikacją zapośredniczenie z określaniem stawek. Pamiętaj też, że niektóre źródła reklam mogą mieć dodatkowe wymagania dotyczące pakietów SDK.

Więcej informacji o źródłach reklam dostępnych w przypadku określania stawek i o wymaganiach dotyczących tych źródeł znajdziesz w przewodniku Google Developers dla deweloperów aplikacji na AndroidaiOS.

Jak mogę używać określania stawek?

Określanie stawek podlega zasadom dotyczącym funkcji platformy aplikacji. Zanim włączysz określanie stawek, zapoznaj się z zasadami AdMob dotyczącymi zachowania.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne