Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Išmanusis segmentavimas

Išmaniojo segmentavimo apžvalga

Rodykite skelbimus tik tiems naudotojams, kurie neperka programoje. #išmanusissegmentavimas

Naudodami išmanųjį segmentavimą galite identifikuoti programos naudotojus, kurie greičiausiai nieko nepirks jūsų programoje, ir gauti iš jų pajamų. Išmaniojo segmentavimo funkcijai naudojant mašininį mokymąsi numatomi naudotojų pirkimo veiksmai ir naudotojai suskirstomi į dvi grupes.

  1. Numatyti nepirksiantys naudotojai: naudotojai, kurie greičiausiai nepirks programoje. 
  2. Numatyti pirkėjai: naudotojai, kurie ketina pirkti programoje, pvz., įsigyti papildomų gyvybių ir pan. Apribojus šiems naudotojams rodomų skelbimų skaičių galima pagerinti jų bendrąją patirtį programoje ir viso laikotarpio vertę.

Taikant išmanųjį segmentavimą numatytų neperkančių naudotojų skelbimų užklausos bus užpildytos, o numatytų pirkėjų skelbimų užklausos nebus užpildytos. Tai gali padėti atrasti naują galimybę gauti pajamų per skelbimus iš neperkančių asmenų, leidžiant pirkėjams naudoti programą be skelbimų.

Numatyti neperkantys naudotojai vidutiniškai sudaro maždaug pusę naudotojų. 

Pastaba: vidinėje sistemoje išmaniojo segmentavimo funkcija numato tikimybę, kad nurodytas naudotojas yra ne pirkėjas, ir atitinkamai įspėja skelbimų teikimo funkciją. Kai naudotojui negali būti teikiami suasmeninti skelbimai arba jis juos išjungė, „Google“ nenumato pirkėjo tikimybės. Atitinkamai naudotojams, kuriems nerodomi suasmeninti skelbimai, taikomi tokie pat skelbimų teikimo nustatymai kaip numatytiems pirkėjams.

Overview and benefits of smart segmentation

Pasisemkite įkvėpimo. Sužinokite, kaip „AdMob“ naudotojas padidino pajamas pasirinkęs išmanųjį segmentavimą.

 

Išmaniojo segmentavimo naudojimas

Išmanųjį segmentavimą galite naudoti su tarpinio puslapio ir (arba) atlyginamų skelbimų rinkiniais. Išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkiniais reikia papildyti esamus skelbimų rinkinius. 

Atminkite, kad pakeitus esamus skelbimų rinkinius išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkiniais pajamos ir parodymų skaičius gali sumažėti. 

Taip pat atminkite, kad išmanusis segmentavimas neveiks, jei naudojate trečiosios šalies tarpininkavimą.

Sužinokite, kaip sukurti skelbimų rinkinį naudojant išmanųjį segmentavimą.

Programos tinkamumas 

Pagrindinio puslapio informacijos suvestinėje esančioje išmaniojo segmentavimo kortelėje pateikiamos programos, kuriose dar nenaudojamas skelbimo formatas ir kurios yra tinkamos naudoti išmanųjį segmentavimą. Programos tinkamumas grindžiamas naudotojų srautu ir „AdMob“ matomų pirkimų programoje kiekiu. Be to, kad būtų galima naudoti išmanųjį segmentavimą, „iOS“ programos turi būti susietos su „Firebase“.

„AdMob“ išmaniojo segmentavimo pavyzdys.

Pajamų įvertinimai

Išmaniojo segmentavimo kortelėje įvertinamas skelbimų uždarbio padidėjimas, kurį suteiktų išmaniojo segmentavimo tarpinio puslapio skelbimų arba atlyginamų skelbimų rinkinys, naudojamas su esamais skelbimų rinkiniais. Atminkite, kad pakeitus esamus skelbimų rinkinius išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkiniais pajamos ir parodymų skaičius gali sumažėti, nes išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkiniai rodomi tik daliai naudotojų.

Pastaba: mėnesinio uždarbio padidėjimo procentas – tai tik mėnesinio skelbimų uždarbio apskaičiavimas, kuris atliekamas naudojant sukauptus jūsų programos ir panašių programų duomenis. 
 
Apskaičiuojant šį įvertinimą tariama, kad visiems numatytiems neperkantiems naudotojams per dieną parodysite po vieną papildomą parodymą ir nepašalinsite jokių esamų skelbimų rinkinių. 

 Ataskaitų teikimas

Galite stebėti išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkinių našumą programos apžvalgos informacijos suvestinėje. Norėdami peržiūrėti programos apžvalgos informacijos suvestinę, šoninėje juostoje spustelėkite Programos. Pasirinkite programos pavadinimą, tada šoninėje juostoje spustelėkite Programos apžvalga

Naudodamiesi „AdMob“ ataskaitomis stebėkite pajamų pokyčius įgalinus išmanųjį segmentavimą. Peržiūrėkite skelbimų rinkinį su įgalintu išmaniuoju segmentavimu „AdMob“ tinklo ataskaitoje.

Išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkinių eigą galite stebėti pagal toliau nurodytą metriką.

  • Apsk. uždarbis iš skelbimų: apskaičiuota išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkinių sugeneruota pajamų suma. 
  • eMUT: tai pajamų už kiekvieną tūkstantį išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkinių parodymų įvertis.
  • Parodymai: bendras išmaniojo segmentavimo skelbimų rinkinių naudotojams parodytų skelbimų skaičius. 
  • Modelio tikslumas: naudojant išmanųjį segmentavimą tiksliai numatytas pirkėjų procentas.
  • Neperkantys naudotojai: naudotojų, kurie naudojant išmanųjį segmentavimą numatomi kaip neatliksiantys jokių pirkimų programoje, procentas. Šiems naudotojams rodomi skelbimai. 
Pastaba: duomenų pateikimas gali būti atidėtas iki 48 valandų. 
 

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
8799095895605070962
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
73175