Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo

Là một phần trong cam kết của Google trong việc tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), chúng tôi cung cấp cho nhà xuất bản các tùy chọn kiểm soát để chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được phép phân phát và đo lường quảng cáo trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh cũng như để hỗ trợ việc phân phối, đo lường quảng cáo và các chức năng khác. Tất cả các nhà cung cấp có trong danh sách đều đã chia sẻ một số thông tin nhất định mà GDPR yêu cầu và một đường liên kết giải thích cách họ sử dụng dữ liệu để bạn có thể chia sẻ đường liên kết đó với người dùng của mình như một phần trong quy trình lấy sự đồng ý của bạn, đồng thời các nhà cung cấp này đã đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Bạn nên sử dụng những tùy chọn kiểm soát này để lựa chọn danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác và các nhà cung cấp phù hợp với bạn. Chúng tôi đã tạo các tùy chọn kiểm soát để cho phép bạn lựa chọn các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác, nhờ đó, bạn luôn kiểm soát hoạt động trên trang web của mình. Nếu bạn không sử dụng các tùy chọn kiểm soát này, nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng đã chỉ định sẽ bắt đầu phân phát. Đây là một nhóm gồm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng mang lại doanh thu cao nhất cho các nhà xuất bản từ những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh từ tất cả các nguồn cầu có lập trình.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu yêu cầu bạn phải xác định rõ từng bên mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu. Do đó, cho dù bạn sử dụng một nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tự chọn hay sử dụng nhóm các nhà cung cấp thường dùng, bạn đều phải liệt kê các nhà cung cấp này cho người dùng của mình.

Bạn có thể xem các tùy chọn kiểm soát này và danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong tài khoản Ad Manager, AdSense hoặc AdMob của mình. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng đã liệt kê các nhà cung cấp được chứng nhận bên dưới.

* Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo là một phần trong danh sách thường dùng. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false