Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo

Là một phần trong cam kết của Google trong việc tuân thủ Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR), chúng tôi cung cấp cho nhà xuất bản các chế độ kiểm soát để chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được phép phân phát và đo lường quảng cáo ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, cũng như để hỗ trợ việc phân phối, đo lường quảng cáo và các chức năng khác. Tất cả nhà cung cấp có trong danh sách đều đã chia sẻ một số thông tin nhất định mà GDPR yêu cầu và một đường liên kết giải thích cách họ sử dụng dữ liệu để bạn có thể chia sẻ đường liên kết đó với người dùng của mình trong quy trình lấy sự đồng ý, đồng thời, các nhà cung cấp này đã đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Bạn nên sử dụng các chế độ kiểm soát này để lựa chọn danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác và những nhà cung cấp phù hợp với bạn. Chúng tôi đã xây dựng các chế độ kiểm soát để cho phép bạn lựa chọn những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn muốn hợp tác, nhờ đó, bạn luôn nắm quyền kiểm soát đối với hoạt động trên trang web của mình. Nếu bạn không sử dụng các chế độ kiểm soát này, nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng theo như đã chỉ định sẽ bắt đầu phân phát. Đây là một nhóm gồm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng mang lại doanh thu cao nhất cho các nhà xuất bản từ những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh từ tất cả các nguồn nhu cầu có lập trình.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu yêu cầu bạn phải xác định rõ từng bên mà bạn sẽ chia sẻ dữ liệu. Do đó, cho dù bạn sử dụng một nhóm các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tự chọn hay sử dụng nhóm các nhà cung cấp thường dùng, bạn đều phải liệt kê các nhà cung cấp này cho người dùng của mình.

Bạn có thể xem các tùy chọn kiểm soát này và danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong tài khoản Ad Manager, AdSense hoặc AdMob của mình. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng đã liệt kê các nhà cung cấp được chứng nhận bên dưới.

* Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo là một phần trong danh sách thường dùng. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175