Báo cáo

Cách sử dụng báo cáo Dàn xếp

Bao gồm các bộ lọc, thứ nguyên và chỉ số có sẵn

Báo cáo Dàn xếp là báo cáo được tạo sẵn theo mặc định, do AdMob cung cấp. Bạn có thể dùng thông tin này như một báo cáo độc lập hoặc bạn có thể thay đổi các bộ lọc, thứ nguyênchỉ số, rồi lưu dưới dạng báo cáo mới.

Bộ lọc

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn. Khi chọn bộ lọc, bạn đang xác định những thông tin mình muốn xem trong báo cáo và AdMob sẽ ẩn mọi thông tin không khớp với tiêu chí trong bộ lọc.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Mở rộng tất cả Thu gọn tất cả

Ứng dụng

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh các ứng dụng bạn muốn lọc. Bạn có thể đánh dấu vào nhiều hộp. Dữ liệu cho các ứng dụng đã chọn sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm các ứng dụng cụ thể theo tên ứng dụng.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Đơn vị quảng cáo

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh đơn vị quảng cáo mà bạn muốn lọc. Bạn có thể đánh dấu vào nhiều hộp. Dữ liệu cho các đơn vị quảng cáo đã chọn sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm các đơn vị quảng cáo cụ thể theo tên đơn vị quảng cáo.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Quốc gia

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh khu vực hoặc quốc gia theo đó bạn muốn lọc. Nhấp vào mũi tên để hiển thị quốc gia trong mỗi khu vực để lọc chi tiết hơn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Nguồn quảng cáo

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh (các) nguồn quảng cáo mà bạn muốn lọc.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Định dạng

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) định dạng bạn muốn lọc.
  Bạn có thể chọn nhiều hộp kiểm. Thông tin về đơn vị quảng cáo sử dụng các định dạng đã chọn sẽ được hiển thị trong báo cáo của bạn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.

Thứ nguyên

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn xem thu nhập của mình được chia nhỏ theo quốc gia, bạn có thể thêm thứ nguyên quốc gia. Việc thêm các thứ nguyên mới sẽ tiếp tục sắp xếp lại và tinh chỉnh dữ liệu.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

 • Nguồn quảng cáo: Xem hiệu quả hoạt động theo nguồn quảng cáo. Nguồn quảng cáo đo lường lưu lượng dàn xếp và có thể bao gồm doanh số bán hàng trực tiếp, sự kiện tùy chỉnh, quảng cáo cho cùng một công ty hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba.
 • Bản sao nguồn quảng cáo: Xem hiệu suất trên các bản sao duy nhất của từng nguồn quảng cáo xuất hiện trong báo cáo này. Có thể bao gồm các bản sao của Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba, sự kiện tùy chỉnh, chiến dịch được bán trực tiếp và các nguồn quảng cáo khác.
 • Đơn vị quảng cáo: Xem hiệu suất cho các đơn vị quảng cáo riêng lẻ.
 • Ứng dụng: Xem hiệu quả hoạt động theo ứng dụng.
 • Phiên bản ứng dụng: Xem hiệu quả hoạt động theo phiên bản ứng dụng. Các phiên bản ứng dụng giúp phân biệt từng bản cập nhật ứng dụng của bạn. 
  Lưu ý: Bạn không thể xem dữ liệu về phiên bản ứng dụng trong báo cáo AdMob trước ngày 19/07/2020. 
 • Quốc gia Xem hiệu quả hoạt động được phân tích theo quốc gia của khách truy cập đã xem quảng cáo trên ứng dụng của bạn.
 • Ngày: Xem hiệu quả hoạt động theo ngày.
 • Định dạng: Xem hiệu quả hoạt động theo định dạng quảng cáo (ví dụ: Quảng cáo biểu ngữ, Quảng cáo xen kẽ).
  Nếu đã nâng cấp các đơn vị quảng cáo từ AdMob cũ, bạn cũng có thể thấy định dạng "Bất kỳ" được liệt kê. Điều này cho biết rằng đơn vị quảng cáo đó có thể yêu cầu quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo xen kẽ. Điều này chỉ áp dụng cho các đơn vị quảng cáo đã được nâng cấp từ AdMob cũ (trước năm 2014) và tất cả các đơn vị quảng cáo mới được tạo trong AdMob sẽ là quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo xen kẽ.
 • Nhóm dàn xếp: Xem hiệu suất theo nhóm dàn xếp.
 • Tháng: Xem hiệu suất theo tháng.
 • Nền tảng: Xem hiệu suất được chia nhỏ theo nền tảng thiết bị.
 • Android
 • iOS
 • Tuần: Xem hiệu quả hoạt động theo tuần.
 • Chỉ số

  Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo. Những chỉ số này thường được sắp xếp theo các cột và chứa số hoặc tỷ lệ phần trăm. Khi thêm thứ nguyên, các giá trị chỉ số được tính toán lại dựa trên thứ tự hoặc nhóm mới mà thứ nguyên tạo ra. Việc thêm hoặc xóa chỉ số sẽ thêm hoặc xóa một cột thông tin khỏi báo cáo.

  Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

  Mở rộng tất cả Thu gọn tất cả

  Số lượt nhấp

  Tổng số lần người dùng nhấp vào quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng của bạn.

  Thu nhập ước tính

  Thu nhập mà bạn tích lũy được trong phạm vi ngày đã chọn bao gồm doanh thu từ Mạng AdMob, mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba và người mua quảng cáo của bên thứ ba sử dụng tính năng Đặt giá thầu mở. 

  Số tiền này là giá trị ước tính và có thể thay đổi.

  AdMob ước tính thu nhập theo tỷ lệ dựa trên số lượt hiển thị mà mỗi đơn vị quảng cáo nhận được. Điều này giúp tránh việc tính hai lần doanh thu khi bạn sử dụng lại liên kết đơn vị quảng cáo trên nhiều đơn vị quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách AdMob báo cáo thu nhập ước tính.

  AdMob ước tính doanh thu của bên thứ ba dựa trên thông tin được truy xuất từ mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba. 

  Bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa dữ liệu doanh thu trong báo cáo của AdMob và dữ liệu doanh thu trong báo cáo về mạng quảng cáo của bên thứ ba. Dưới đây là một vài lý do có thể có dẫn đến sự chênh lệch:

  • Thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo không hợp lệ: Đảm bảo tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo được thiết lập chính xác 
  • Liên kết đơn vị quảng cáo không chính xác: Mỗi đơn vị quảng cáo AdMob phải có đơn vị quảng cáo tương ứng trên mạng quảng cáo của bên thứ ba. AdMob thu thập dữ liệu ở cấp đơn vị quảng cáo, do đó, việc liên kết cùng một đơn vị quảng cáo của bên thứ ba với nhiều đơn vị quảng cáo AdMob có thể dẫn đến doanh thu lớn hơn dự kiến xuất hiện trong các báo cáo và trang tổng quan 
  • Múi giờ khác nhau: Múi giờ báo cáo AdMob của bạn và múi giờ báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba có thể khác nhau
  • Thu thập các lần trì hoãn: Sẽ có sự chậm trễ giữa dữ liệu được hiển thị trong báo cáo AdMob và những gì có thể thấy được trên báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba
  • Sự chênh lệch về dữ liệu: Nếu có sự chênh lệch ở cấp độ nguồn quảng cáo, đơn vị quảng cáo hoặc quốc gia, thì sẽ có sự chênh lệch với tổng thu nhập ước tính
  Bạn sẽ chỉ xem được dữ liệu doanh thu cho mạng quảng cáo bên thứ ba đã bật tính năng tối ưu hóa.
  Số lượt hiển thị

  Tổng số quảng cáo được hiển thị cho người dùng ứng dụng của bạn.

  CTR hiển thị

  Tỷ lệ nhấp (CTR) hiển thị là số nhấp chuột quảng cáo chia cho số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ. CTR hiển thị được tính bằng Số nhấp chuột / Số lần hiển thị.

  Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn nhận được 20 lần nhấp chuột trong tổng số 1.000 lần hiển thị, thì CTR hiển thị sẽ là 2%.

  eCPM quan sát được

  eCPM trung bình ước tính của mạng quảng cáo bên thứ ba được tính bằng cách sử dụng dữ liệu doanh thu lịch sử.

  eCPM quan sát được sẽ chỉ hiển thị cho mạng quảng cáo được tối ưu hóa bên thứ ba.

  Giá trị trong hàng "Tổng" của bảng là trung bình của tất cả các giá trị trong cột eCPM quan sát được.

  AdMob ước tính doanh thu của bên thứ ba dựa trên thông tin được truy xuất từ mạng quảng cáo được tối ưu hóa của bên thứ ba. 

  Bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa dữ liệu doanh thu trong báo cáo của AdMob và dữ liệu doanh thu trong báo cáo về mạng quảng cáo của bên thứ ba. Dưới đây là một vài lý do có thể có dẫn đến sự chênh lệch:

  • Thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo không hợp lệ: Đảm bảo tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo được thiết lập chính xác 
  • Liên kết đơn vị quảng cáo không chính xác: Mỗi đơn vị quảng cáo AdMob phải có đơn vị quảng cáo tương ứng trên mạng quảng cáo của bên thứ ba. AdMob thu thập dữ liệu ở cấp đơn vị quảng cáo, do đó, việc liên kết cùng một đơn vị quảng cáo của bên thứ ba với nhiều đơn vị quảng cáo AdMob có thể dẫn đến doanh thu lớn hơn dự kiến xuất hiện trong các báo cáo và trang tổng quan 
  • Múi giờ khác nhau: Múi giờ báo cáo AdMob của bạn và múi giờ báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba có thể khác nhau
  • Thu thập các lần trì hoãn: Sẽ có sự chậm trễ giữa dữ liệu được hiển thị trong báo cáo AdMob và những gì có thể thấy được trên báo cáo của mạng quảng cáo bên thứ ba
  • Sự chênh lệch về dữ liệu: Nếu có sự chênh lệch ở cấp độ nguồn quảng cáo, đơn vị quảng cáo hoặc quốc gia, thì sẽ có sự chênh lệch với tổng thu nhập ước tính
  Bạn sẽ chỉ xem được dữ liệu doanh thu cho mạng quảng cáo bên thứ ba đã bật tính năng tối ưu hóa.
  Yêu cầu

  Số lần ứng dụng hoặc đơn vị quảng cáo yêu cầu một quảng cáo. Hệ thống sẽ tính một yêu cầu mỗi khi có một yêu cầu gửi đi, ngay cả khi không có quảng cáo nào được trả về.

  Các loại chỉ số về yêu cầu trong báo cáo dàn xếp

  Số yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào thứ nguyên mà bạn áp dụng cho báo cáo dàn xếp.

  Khi áp dụng thứ nguyên nguồn quảng cáo hoặc bản sao nguồn quảng cáo 

  Đây là số lần mỗi nguồn quảng cáo nhận được một yêu cầu. Hệ thống có thể tính nhiều lần một số yêu cầu trong số này khi yêu cầu chuyển qua quy trình dàn xếp dạng thác nước. Ví dụ: một yêu cầu được đưa ra cho Mạng A, Mạng B và Mạng C trong thứ tự dàn xếp sẽ được tính 3 lần. 

  Hàng tóm lược trong báo cáo hiển thị:

  • Số yêu cầu đơn vị quảng cáo duy nhất: Tổng số lần gửi một yêu cầu quảng cáo duy nhất. Số này không tính một yêu cầu được gửi nhiều lần. 
   Ví dụ: Hệ thống sẽ chỉ tính 1 lần một yêu cầu được đưa ra cho Mạng A, Mạng B và Mạng C trong thứ tự dàn xếp dạng thác nước
  • Tổng số yêu cầu nguồn quảng cáo: Số lần ứng dụng hoặc đơn vị quảng cáo gửi yêu cầu đến một nguồn quảng cáo. Hệ thống sẽ tính yêu cầu ngay cả khi không có quảng cáo nào được trả về. Nếu bạn đã bao gồm một nguồn quảng cáo nhiều lần trong một nhóm dàn xếp, thì hệ thống có thể tính một số yêu cầu trong số này nhiều lần khi yêu cầu chuyển qua quy trình dàn xếp dạng thác nước. 

  Khi áp dụng thứ nguyên nhóm dàn xếp được 

  Đây là số yêu cầu quảng cáo được gửi đến một nhóm dàn xếp. Hệ thống sẽ tính một yêu cầu khi yêu cầu được gửi đến bất kỳ nguồn quảng cáo nào trong nhóm dàn xếp. Yêu cầu chỉ được tính một lần cho mỗi nhóm dàn xếp, ngay cả khi yêu cầu chuyển qua quy trình dàn xếp dạng thác nước. 

  Hàng tóm lược trong báo cáo hiển thị:

  • Số yêu cầu đơn vị quảng cáo duy nhất: Tổng số lần gửi một yêu cầu quảng cáo duy nhất. Số này không tính một yêu cầu được gửi nhiều lần. 
   Ví dụ: Hệ thống sẽ chỉ tính 1 lần một yêu cầu được đưa ra cho Mạng A, Mạng B và Mạng C trong thứ tự dàn xếp dạng thác nước
  • Tổng số yêu cầu nhóm dàn xếp: Số yêu cầu quảng cáo được gửi đến một nhóm dàn xếp. 

  Hệ thống sẽ tính một yêu cầu khi yêu cầu được gửi đến bất kỳ nguồn quảng cáo nào trong nhóm dàn xếp. Nếu yêu cầu được gửi đến nhiều nguồn quảng cáo trong nhóm dàn xếp, thì yêu cầu đó chỉ được tính một lần. 

  Lưu ý: Tổng số yêu cầu nhóm dàn xếp có thể thấp hơn số yêu cầu đơn vị quảng cáo duy nhất do tiêu chí nhắm mục tiêu của nhóm dàn xếp. Ví dụ: nếu bạn đặt tất cả các nhóm dàn xếp chỉ nhắm mục tiêu đến các quốc gia ở Châu Âu, thì hệ thống sẽ không gửi yêu cầu quảng cáo được tạo ở Châu Á đến bất kỳ nhóm dàn xếp nào của bạn.   
  Số lần xem hết video có tặng thưởng

  Số lần người dùng đã xem hoàn tất video có tặng thưởng.

  Số lần truy vấn video có tặng thưởng

  Số lần video có tặng thưởng được yêu cầu.

  Số lần bắt đầu xem video có tặng thưởng

  Số lần người dùng bắt đầu xem video có tặng thưởng.

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

  Bạn cần trợ giúp thêm?

  Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố