Raporlar

Uyumlulaştırma raporunuzu kullanma

Kullanılabilir filtre, boyut ve metrikler dahil

Uyumlulaştırma raporu, AdMob tarafından sunulan ve önceden oluşturulmuş bir varsayılan rapordur. Bağımsız bir rapor olarak kullanılabilir veya filtre, boyut ve metriklerde değişiklik yapıp yeni bir rapor olarak kaydedebilirsiniz.

Filtreler

İşlevsel olarak filtreler, raporlarınızda gereksiz veya istenmeyen verileri gizler. Bir filtre seçtiğinizde, raporda neleri görmek istediğinizi tanımlarsınız. AdMob, filtrelerindeki ölçütlerle uyuşmayan her şeyi gizleyecektir.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Tümünü genişlet Tümünü daralt

Uygulama

 1. Filtrelemek istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını işaretleyin. Birden çok kutu işaretleyebilirsiniz. Seçilen uygulamalarla ilgili veriler raporunuzda gösterilir. Belirli uygulamaları adlarına göre aramak için Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.
Reklam Birimi

 1. Filtreleme için kullanmak istediğiniz reklam birimlerinin yanındaki onay kutularını işaretleyin. Birden çok kutu işaretleyebilirsiniz. Seçilen reklam birimlerine ilişkin veriler raporunuzda gösterilir. Belirli reklam birimlerini ada göre aramak için Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.
Ülke

 1. Filtre uygulamak üzere kullanmak istediğiniz bölge ya da ülkelerin yanında bulunan onay kutularını işaretleyin. Daha ayrıntılı filtreleme yapmak isterseniz her bir bölgedeki ülkeleri görüntülemek için okları tıklayın.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.
Reklam kaynağı

 1. Filtreleme için kullanmak istediğiniz reklam kaynaklarının yanındaki onay kutularını işaretleyin.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.
Biçim

 1. Filtre uygulamak istediğiniz biçimlerin yanında bulunan onay kutularını işaretleyin.
  Birden çok onay kutusu işaretleyebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimleri kullanan reklam birimleriyle ilgili bilgiler raporda gösterilir.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.

Boyutlar

İşlevsel olarak boyutlar, raporunuzun nasıl düzenlendiğini belirler. Örneğin, kazançlarınızın ülkelere göre ayrılmasını istiyorsanız, ülke boyutunu ekleyebilirsiniz. Yeni boyutlar eklendiğinde veriler, daha ayrıntılı biçimde yeniden düzenlenir ve daha çok hassaslaştırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

 • Reklam kaynağı: Reklam kaynağına göre performansı görüntüleyin. Reklam kaynağı uyumlulaştırma trafiğini ölçer. Doğrudan satışları, özel etkinlikleri, kurum reklamlarını veya üçüncü taraf reklam ağlarını içerebilir.
 • Reklam kaynağı örneği: Bu raporda görünen her bir reklam kaynağının benzersiz örneklerine ilişkin performansı görüntüleyin. AdMob Ağı, üçüncü taraf reklam ağları, özel etkinlikler, doğrudan satılan kampanyalar ve diğer reklam kaynaklarının örneklerini içerebilir.
 • Reklam birimi: Tek tek reklam birimlerinin performansını görüntüleyin.
 • Uygulama: Uygulamaya göre performansı görüntüleyin.
 • Uygulama sürümü: Uygulama sürümüne göre performansı görüntüleyin. Uygulama sürümleri, uygulama güncellemelerinizi birbirinden ayırt etmeye yarar. 
  Not: Uygulama sürümü verileri, 19 Temmuz 2020'den öncesine ait AdMob raporlarında bulunmaz. 
 • Ülke: Uygulamanızdaki reklamları görüntülemiş olan ziyaretçilerin ülkelerine göre performans dökümünü görüntüleyin.
 • Tarih: Tarihe göre performansı görüntüleyin.
 • Biçim: Reklam biçimine (ör. Banner, Geçiş reklamı) göre performansı görüntüleyin.
  Reklam birimlerini eski AdMob'dan yeni sürüme geçirdiyseniz biçim altında "Herhangi biri" seçeneğinin listelendiğini görebilirsiniz. Bu, reklam biriminin banner veya geçiş reklamları için istekte bulunmuş olabileceği anlamına gelir. Bu yalnızca eski AdMob'dan (2014 öncesi) yeni sürüme geçirilen reklam birimleri için geçerlidir ve AdMob'da oluşturulan tüm yeni reklam birimleri hem banner hem de geçiş reklamı olacaktır.
 • Uyumlulaştırma grubu: Performansı uyumlulaştırma grubuna göre görüntüleyin.
 • Ay: Performansı aya göre görüntüleyin.
 • Platform: Cihaz platformuna göre performans dökümünü görüntüleyin.
  • Android
  • iOS
 • Hafta: Performansı haftaya göre görüntüleyin.

Metrikler

İşlevsel olarak metrikler, bir raporda yer alan veri veya değer türlerini temsil eder. Genellikle sütunlar halinde düzenlenir ve sayılar ya da yüzdeler içerir. Boyutlar eklendiğinde, metrik değerleri yeni siparişe veya boyutların oluşturduğu gruplara göre yeniden hesaplanır. Metrikler eklendiğinde veya kaldırıldığında, bir bilgi sütunu rapora eklenir veya rapordan kaldırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Tümünü genişlet Tümünü daralt

Tıklama Sayısı

Uygulamanızda gösterilen reklamların kullanıcılar tarafından tıklanma sayısıdır.

Tah. kazançlar

AdMob Ağı, optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağları ve Open Bidding'e katılan üçüncü taraf reklam alıcıları üzerinden elde ettiğiniz gelirler dahil olacak şekilde, seçilen tarih aralığında biriken kazancınız.

Bu tutar, değişebilen tahmini bir tutardır.

AdMob, her bir reklam biriminin aldığı gösterim sayısına dayalı olarak kazançları orantılı şekilde tahmin eder. Bu sayede, reklam birimi eşlemesi birden çok reklam biriminde tekrar kullanıldığında gelirin iki kez sayılması engellenir. Tahmini kazançların nasıl raporlandığı hakkında daha fazla bilgi

AdMob, üçüncü taraf gelirini optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağlarından elde edilen bilgilere dayalı olarak tahmin eder.

AdMob raporlarında raporlanan gelir verileri ile üçüncü taraf reklam ağlarınızda raporlanan gelir verileri arasında tutarsızlıklar görebilirsiniz. Aşağıda, tutarsızlıkların olası nedenlerinden birkaçı verilmiştir:

 • Geçersiz reklam ağı optimizasyonu kurulumu: Reklam ağı optimizasyonunun doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
 • Yanlış reklam birimi eşlemeleri: Her AdMob reklam birimi için üçüncü taraf reklam ağında buna karşılık gelen bir reklam birimi olmalıdır. AdMob, verileri reklam birimi düzeyinde ele alır. Bu nedenle, aynı üçüncü taraf reklam biriminin birden çok AdMob reklam birimine eşlenmesi raporlarda ve gösterge tablolarında beklenenden daha fazla gelir görünmesine yol açabilir.
 • Farklı saat dilimleri: AdMob ve üçüncü taraf reklam ağı, raporlama için farklı saat dilimleri kullanıyor olabilir.
 • Veri toplama gecikmeleri: AdMob raporlarında gösterilen veriler ile üçüncü taraf reklam ağının raporlarında görülebilen veriler arasında gecikmeler olacaktır
 • Verilerde tutarsızlıklar: Reklam kaynağı, reklam birimi veya ülke düzeyinde bir tutarsızlık varsa toplam tahmini kazançlar arasında da tutarsızlık olacaktır.
Yalnızca optimizasyonu etkinleştirmiş olan üçüncü taraf reklam ağlarınızdan elde ettiğiniz gelir verilerini görebileceksiniz.
Gösterim sayısı

Uygulamanızın kullanıcılarına gösterilen toplam reklam sayısıdır.

Gösterim TO'su

Gösterim tıklama oranı (TO), reklam tıklama sayısının, tekil reklam gösterimi sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Tıklama sayısı / Gösterim sayısı formülü kullanılarak hesaplanır.

Örneğin, reklamınız 1.000 gösterimde 20 tıklama aldıysa Gösterim TO'su %2'dir.

Gözlemlenen eBGBM

Bir üçüncü taraf reklam ağının, geçmiş gelir verileri kullanılarak hesaplanan tahmini ortalama eBGBM değeridir.

Gözlemlenen eBGBM, yalnızca  optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağları için gösterilir.

Tablonun "Toplam" satırındaki değer, Gözlemlenen eBGBM sütunundaki tüm değerlerin ortalamasıdır.

AdMob, üçüncü taraf gelirini optimize edilmiş üçüncü taraf reklam ağlarından elde edilen bilgilere dayalı olarak tahmin eder.

AdMob raporlarında raporlanan gelir verileri ile üçüncü taraf reklam ağlarınızda raporlanan gelir verileri arasında tutarsızlıklar görebilirsiniz. Aşağıda, tutarsızlıkların olası nedenlerinden birkaçı verilmiştir:

 • Geçersiz reklam ağı optimizasyonu kurulumu: Reklam ağı optimizasyonunun doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
 • Yanlış reklam birimi eşlemeleri: Her AdMob reklam birimi için üçüncü taraf reklam ağında buna karşılık gelen bir reklam birimi olmalıdır. AdMob, verileri reklam birimi düzeyinde ele alır. Bu nedenle, aynı üçüncü taraf reklam biriminin birden çok AdMob reklam birimine eşlenmesi raporlarda ve gösterge tablolarında beklenenden daha fazla gelir görünmesine yol açabilir.
 • Farklı saat dilimleri: AdMob ve üçüncü taraf reklam ağı, raporlama için farklı saat dilimleri kullanıyor olabilir.
 • Veri toplama gecikmeleri: AdMob raporlarında gösterilen veriler ile üçüncü taraf reklam ağının raporlarında görülebilen veriler arasında gecikmeler olacaktır
 • Verilerde tutarsızlıklar: Reklam kaynağı, reklam birimi veya ülke düzeyinde bir tutarsızlık varsa toplam tahmini kazançlar arasında da tutarsızlık olacaktır.
Yalnızca optimizasyonu etkinleştirmiş olan üçüncü taraf reklam ağlarınızdan elde ettiğiniz gelir verilerini görebileceksiniz.
İstekler

Uygulamanızın veya reklam biriminizin reklam isteği gönderme sayısı. Sonuç olarak hiç reklam döndürülmese bile istekler her istek gönderildiğinde sayılır.

Uyumlulaştırma raporunuzdaki istek metriği türleri

Uyumlulaştırma raporunuza uyguladığınız boyutlara bağlı olarak, istekler farklı şekilde sayılabilir.

Reklam kaynağı veya reklam kaynağı örnek boyutu uygulandığında 

Bu, her bir reklam kaynağının istek alma sayısıdır. İstek, uyumlulaştırma şelalesinde ilerlerken bu isteklerden bazıları birden fazla kez sayılabilir. Örneğin, uyumlulaştırma yığınında A Ağı, B Ağı ve C Ağına gönderilen tek bir istek 3 kez sayılır. 

Rapordaki özet satırında şunlar gösterilir:

 • Benzersiz reklam birimi istekleri: Reklam isteği göndermeye yönelik benzersiz girişimlerin toplam sayısı. Aynı istek bu sayıya birden fazla kez eklenmez. 
  Örnek: Uyumlulaştırma yığınında A Ağı, B Ağı ve C Ağına gönderilen tek bir istek yalnızca 1 kez sayılır
 • Toplam reklam kaynağı istekleri: Uygulamanızın veya reklam biriminizin bir reklam kaynağına istek gönderme sayısı. Sonuç olarak hiç reklam döndürülmese bile gönderilen tüm istekler sayılır. Bir reklam kaynağını bir uyumlulaştırma grubuna birden fazla kez dahil etmeniz durumunda, istek uyumlulaştırma şelalesinde ilerlerken bu isteklerden bazıları birden fazla kez sayılabilir. 

Uyumlulaştırma grubu boyutu uygulandığında 

Bu, bir uyumlulaştırma grubuna gönderilen reklam isteklerinin sayısıdır. Bir istek, uyumlulaştırma grubundaki herhangi bir reklam kaynağına gönderildiğinde sayılır. İstek, uyumlulaştırma şelalesinde hareket etse bile uyumlulaştırma grubu başına yalnızca bir kez sayılır. 

Rapordaki özet satırında şunlar gösterilir:

 • Benzersiz reklam birimi istekleri: Reklam isteği göndermeye yönelik benzersiz girişimlerin toplam sayısı. Aynı istek bu sayıya birden fazla kez eklenmez. 
  Örnek: Uyumlulaştırma yığınında A Ağı, B Ağı ve C Ağına gönderilen tek bir istek yalnızca 1 kez sayılır
 • Toplam uyumlulaştırma grubu isteği sayısı: Bir uyumlulaştırma grubuna gönderilen reklam isteklerinin sayısı. 

Bir istek, uyumlulaştırma grubundaki herhangi bir reklam kaynağına gönderildiğinde sayılır. İstek, uyumlulaştırma grubundaki birden çok reklam kaynağına gönderilirse yalnızca bir kez sayılır. 

Not: Uyumlulaştırma grubu hedefleme ölçütleriniz nedeniyle, toplam uyumlulaştırma grubu isteği sayısı benzersiz reklam birimi isteği sayısından daha düşük olabilir. Örneğin, uyumlulaştırma gruplarınızın tümünü yalnızca Avrupa'daki ülkeleri hedefleyecek şekilde ayarlarsanız Asya'da oluşturulan bir reklam isteği, bu grupların hiçbirine gönderilmez.   
Ödüllü tamamlamalar

Kullanıcıların, ödüllü bir videoyu izlemeyi tamamlama sayısı.

Ödüllü sorgular

Ödüllü bir videonun kaç kez istendiği.

Ödüllü başlatmalar

Kullanıcıların ödüllü bir videoyu izlemeye kaç kez başladığı.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın