Prehľady

Používanie prehľadu sprostredkovania

Zahrnutie dostupných filtrov, dimenzií a metrík

Prehľad sprostredkovania je vopred vytvorený predvolený prehľad poskytovaný službou AdMob. Možno ho používať ako samostatný prehľad, prípadne môžete zmeniť jeho filtre, dimenziemetriky a uložiť ho ako nový prehľad.

Filtre

Pokiaľ ide o ich funkciu, filtre skrývajú nepotrebné alebo nechcené dáta v prehľadoch. Keď vyberiete filter, definujete, čo si chcete v prehľade pozrieť, a AdMob skryje všetko, čo nevyhovuje kritériám vo filtroch.

V tomto prehľade a uložených prehľadoch, ktoré ho používajú ako šablónu, sú k dispozícii nasledujúce dimenzie:

Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

Aplikácia

 1. Začiarknite políčka vedľa aplikácií, podľa ktorých chcete filtrovať. Môžete začiarknuť viaceré políčka. V prehľade sa zobrazia údaje vybratých aplikácií. Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete podľa názvu vyhľadať konkrétne aplikácie.
 2. Kliknutím na Použiť použite filter na svoj prehľad.
 3. Ak chcete pridať ďalší filter, kliknite na Pridať filter a vyberte ho znova.
Reklamná jednotka

 1. Začiarknite políčka vedľa reklamných jednotiek, podľa ktorých chcete filtrovať. Môžete začiarknuť viaceré políčka. Údaje pre vybraté reklamné jednotky sa zobrazia vo vašom prehľade. Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete podľa názvu vyhľadať konkrétne reklamné jednotky.
 2. Kliknutím na Použiť použite filter na svoj prehľad.
 3. Ak chcete pridať ďalší filter, kliknite na Pridať filter a vyberte ho znova.
Krajina

 1. Začiarknite políčka vedľa regiónov alebo krajín, podľa ktorých chcete filtrovať. Ak chcete použiť podrobnejšie filtrovanie, kliknutím na šípky zobrazte krajiny v jednotlivých regiónoch.
 2. Kliknutím na Použiť použite filter na svoj prehľad.
 3. Ak chcete pridať ďalší filter, kliknite na Pridať filter a vyberte ho znova.
Zdroj reklamy

 1. Začiarknite políčka vedľa zdrojov reklamy, podľa ktorých chcete filtrovať.
 2. Kliknutím na Použiť použite filter na svoj prehľad.
 3. Ak chcete pridať ďalší filter, kliknite na Pridať filter a vyberte ho znova.
Formát

 1. Začiarknite políčka vedľa formátov, podľa ktorých chcete filtrovať.
  Môžete začiarknuť viaceré políčka. V prehľade sa zobrazia informácie o reklamných jednotkách používajúcich vybraté formáty.
 2. Kliknutím na Použiť použite filter na svoj prehľad.
 3. Ak chcete pridať ďalší filter, kliknite na Pridať filter a vyberte ho znova.

Dimenzie

Pokiaľ ide o ich funkciu, dimenzie určujú usporiadanie prehľadu. Ak by ste si napríklad chceli pozrieť analýzu zárobkov podľa jednotlivých krajín, mohli by ste pridať dimenziu Krajina. Pridaním nových dimenzií dochádza k ďalšej reorganizácii a spresneniu dát.

V tomto prehľade a uložených prehľadoch, ktoré ho používajú ako šablónu, sú k dispozícii nasledujúce dimenzie:

 • Zdroj reklamy: zobrazenie výkonnosti podľa zdroja reklamy. Zdroj reklamy meria návštevnosť zo sprostredkovania a môže zahŕňať priamy predaj, vlastné udalosti, vlastné reklamy alebo reklamné siete tretích strán.
 • Inštancia zdroja reklamy: zobrazenie výkonnosti v rámci jedinečných inštancií každého zdroja reklamy, ktorý sa zobrazuje v tomto prehľade. Môžu v ňom byť zahrnuté inštancie Siete AdMob, reklamných sietí tretích strán, vlastných udalostí, kampaní na priamy predaj a iných zdrojov reklamy.
 • Reklamná jednotka: zobrazenie výkonnosti jednotlivých reklamných jednotiek.
 • Aplikácia: zobrazenie výkonnosti podľa aplikácie.
 • Verzia aplikácie: zobrazenie výkonnosti podľa verzie aplikácie. Verzie aplikácie odlišujú jej jednotlivé aktualizácie. 
  Poznámka: Údaje o verzii aplikácie nie sú k dispozícii v prehľadoch služby AdMob spred 19. júla 2020.
 • Krajina: zobrazenie výkonnosti podľa krajín návštevníkov, ktorí videli reklamy vo vašej aplikácii.
 • Dátum: zobrazenie výkonnosti podľa dátumu.
 • Formát: zobrazenie výkonnosti podľa formátu reklamy (napr. banner alebo intersticiálna reklama).
  Ak ste inovovali reklamné jednotky zo starej verzie služby AdMob, v sekcii formátu sa môže zobrazovať hodnota Všetky. Znamená to, že reklamná jednotka mohla požadovať bannery alebo intersticiálne reklamy. Platí to len pre reklamné jednotky, ktoré boli inovované zo starej služby AdMob (spred roka 2014). Všetky nové reklamné jednotky vytvorené v službe AdMob budú buď bannery, alebo intersticiálne reklamy.
 • Skupina sprostredkovania: zobrazenie výkonnosti podľa skupiny sprostredkovania.
 • Mesiac: zobrazenie výkonnosti podľa mesiaca.
 • Platforma: zobrazenie výkonnosti podľa platformy zariadenia:
 • Android,
 • iOS.
 • Týždeň: zobrazenie výkonnosti podľa týždňa.
 • Metriky

  Pokiaľ ide o ich funkciu, metriky predstavujú typy dát alebo hodnôt, ktoré prehľad obsahuje. Zvyčajne sú usporiadané do stĺpcov a obsahujú množstevné alebo percentuálne údaje. Po pridaní dimenzií sa hodnoty metrík prepočítajú na základe nového poradia alebo zoskupení vytvorených týmito dimenziami. Pridaním alebo odstránením metrík pridáte alebo odstránite stĺpec s informáciami v danom prehľade.

  V tomto prehľade a uložených prehľadoch, ktoré ho používajú ako šablónu, sú k dispozícii nasledujúce dimenzie:

  Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

  Kliknutia

  Celkový počet kliknutí používateľov na reklamy zobrazené vo vašej aplikácii.

  Odh. zárobky

  Vaše zárobky nahromadené za vybraté obdobie zahŕňajú výnosy zo siete AdMob, optimalizovaných reklamných sietí tretích strán a sietí tretích strán, ktoré využívajú otvorené ponuky.

  Táto suma predstavuje odhad, ktorý sa môže zmeniť.

  AdMob odhaduje zárobky úmerne podľa počtu zobrazení, ktoré získali jednotlivé reklamné jednotky. To zabraňuje dvojitému započítavaniu výnosov pri opätovnom použití mapovania reklamnej jednotky pre viacero reklamných jednotiek. Prečítajte si viac o tom, ako sa zaznamenávajú odhadované zárobky.

  AdMob odhaduje výnosy tretích strán na základe informácií načítaných z optimalizovaných reklamných sietí tretích strán.

  Medzi údajmi o výnosoch v prehľadoch služby AdMob a údajmi o výnosoch v prehľadoch reklamných sietí tretích strán môžete zaznamenať nezrovnalosti. Ďalej uvádzame niektoré z bežných príčin nezrovnalostí:

  • Neplatné nastavenie optimalizácie reklamných sietí: Ubezpečte sa, že optimalizácia reklamných sietí je nastavená správne.
  • Nesprávne mapovanie reklamných jednotiek: Každá reklamná jednotka v službe AdMob by mala mať zodpovedajúcu reklamnú jednotku v reklamnej sieti tretej strany. AdMob získava údaje na úrovni reklamnej jednotky. Namapovanie rovnakej reklamnej jednotky tretej strany k viacerým reklamným jednotkám v službe AdMob môže preto zapríčiniť, že výnosy v prehľadoch a na informačných paneloch budú prevyšovať očakávané sumy.
  • Odlišné časové pásma: Časové pásmo vašich prehľadov v službe AdMob sa môže líšiť od časového pásma prehľadov v reklamnej sieti tretej strany.
  • Oneskorenie získavania dát: Medzi dátami v prehľadoch služby AdMob a dátami v prehľadoch reklamnej siete tretej strany budú určité oneskorenia.
  • Nezrovnalosti v údajoch: Ak existuje nezrovnalosť na úrovni zdroja reklamy, reklamnej jednotky alebo krajiny, celkové odhadované zárobky sa budú líšiť.
  Údaje o výnosoch si budete môcť pozrieť len v prípade reklamných sietí tretích strán s povolenou optimalizáciou.
  Zobrazenia

  Celkový počet reklám, ktoré sa vo vašej aplikácii zobrazili používateľom.

  CTR zobrazení

  Miera prekliknutí (CTR) zobrazení je podielom počtu kliknutí na reklamy a počtu zobrazení individuálnych reklám. Počíta sa pomocou vzorca Kliknutia / Zobrazenia.

  Ak by napríklad vaša reklama získala 20 kliknutí z 1 000 zobrazení, metrika CTR zobrazení by mala hodnotu 2 %.

  Zistená eCTZ

  Odhadovaná priemerná eCTZ reklamnej siete tretej strany vypočítaná pomocou historických údajov o výnosoch.

  Zistená eCTZ sa bude zobrazovať iba v prípade optimalizovaných reklamných sietí tretích strán.

  Hodnota v riadku tabuľky s označením Spolu predstavuje priemer všetkých hodnôt v stĺpci Zistená eCTZ.

  AdMob odhaduje výnosy tretích strán na základe informácií načítaných z optimalizovaných reklamných sietí tretích strán.

  Medzi údajmi o výnosoch v prehľadoch služby AdMob a údajmi o výnosoch v prehľadoch reklamných sietí tretích strán môžete zaznamenať nezrovnalosti. Ďalej uvádzame niektoré z bežných príčin nezrovnalostí:

  • Neplatné nastavenie optimalizácie reklamných sietí: Ubezpečte sa, že optimalizácia reklamných sietí je nastavená správne.
  • Nesprávne mapovanie reklamných jednotiek: Každá reklamná jednotka v službe AdMob by mala mať zodpovedajúcu reklamnú jednotku v reklamnej sieti tretej strany. AdMob získava údaje na úrovni reklamnej jednotky. Namapovanie rovnakej reklamnej jednotky tretej strany k viacerým reklamným jednotkám v službe AdMob môže preto zapríčiniť, že výnosy v prehľadoch a na informačných paneloch budú prevyšovať očakávané sumy.
  • Odlišné časové pásma: Časové pásmo vašich prehľadov v službe AdMob sa môže líšiť od časového pásma prehľadov v reklamnej sieti tretej strany.
  • Oneskorenie získavania dát: Medzi dátami v prehľadoch služby AdMob a dátami v prehľadoch reklamnej siete tretej strany budú určité oneskorenia.
  • Nezrovnalosti v údajoch: Ak existuje nezrovnalosť na úrovni zdroja reklamy, reklamnej jednotky alebo krajiny, celkové odhadované zárobky sa budú líšiť.
  Údaje o výnosoch si budete môcť pozrieť len v prípade reklamných sietí tretích strán s povolenou optimalizáciou.
  Žiadosti

  Počet žiadostí vašej aplikácie alebo reklamnej jednotky o reklamu. Žiadosti sa započítavajú pri každom odoslaní žiadosti, aj keď sa nevrátia žiadne reklamy.

  Typy metrík žiadostí v prehľade sprostredkovania

  V závislosti od dimenzií, ktoré používate v prehľade sprostredkovania, sa môžu žiadosti započítavať rôzne.

  Kedy sa použije dimenzia zdroja reklamy alebo inštancie zdroja reklamy

  Toto je počet, koľkokrát jednotlivé zdroje reklamy prijali žiadosť. Niektoré z týchto žiadostí môžu byť v rámci prechodu žiadosti cez kaskádu sprostredkovania započítané viac než raz. Napríklad jedna žiadosť odoslaná v zoskupení sprostredkovania do siete A, siete B a siete C bude započítaná trikrát.

  Riadok súhrnu v prehľade obsahuje:

  • Jedinečné žiadosti o reklamné jednotky: celkový počet jedinečných pokusov o vyžiadanie reklamy. Jedna žiadosť sa nezapočítava viackrát. 
   Príklad: Jedna žiadosť odoslaná v kaskáde sprostredkovania do siete A, siete B a siete C sa započíta iba raz.
  • Celkový počet žiadostí pre zdroj reklamy: počet odoslaní žiadosti zdroju reklamy vašou aplikáciou alebo reklamnou jednotkou. Žiadosti sa započítajú, aj keď sa nevrátia žiadne reklamy. Ak ste v skupine sprostredkovania zahrnuli zdroj reklamy viackrát, niektoré z týchto žiadostí môžu byť v rámci prechodu žiadosti cez kaskádu sprostredkovania započítané viac než raz.

  Kedy sa použije dimenzia skupiny sprostredkovania

  Toto je počet žiadostí o reklamu odoslaných skupine sprostredkovania. Žiadosť sa započíta, keď sa odošle ktorémukoľvek zdroju reklamy v skupine sprostredkovania. Žiadosť sa započíta v rámci skupiny sprostredkovania len raz, aj keď žiadosť prechádza cez kaskádu sprostredkovania.

  Riadok súhrnu v prehľade obsahuje:

  • Jedinečné žiadosti o reklamné jednotky: celkový počet jedinečných pokusov o vyžiadanie reklamy. Jedna žiadosť sa nezapočítava viackrát. 
   Príklad: Jedna žiadosť odoslaná v kaskáde sprostredkovania do siete A, siete B a siete C sa započíta iba raz.
  • Celkový počet žiadostí pre skupinu sprostredkovania: počet žiadostí o reklamu odoslaných skupine sprostredkovania.

  Žiadosť sa započíta, keď sa odošle ktorémukoľvek zdroju reklamy v skupine sprostredkovania. Ak sa žiadosť odošle viacerým zdrojom reklamy v rámci skupiny sprostredkovania, započíta sa iba raz.

  Poznámka: Celkový počet žiadostí pre skupinu sprostredkovania môže byť v dôsledku vašich kritérií zacielenia skupiny sprostredkovania nižší ako počet jedinečných žiadostí o reklamnú jednotku. Ak napríklad nastavíte, aby všetky vaše skupiny sprostredkovania zacieľovali iba na krajiny v Európe, žiadosť o reklamu vygenerovaná v Ázii sa neodošle do žiadnej z nich.   
  Dokončené zhliadnutia s odmenou

  Počet dokončených zhliadnutí videa s odmenou.

  Dopyty s odmenou

  Počet žiadostí o video s odmenou.

  Spustenia s odmenou

  Počet spustení videa s odmenou.

  Pomohlo vám to?
  Ako ju môžeme zlepšiť?

  Potrebujete ďalšiu pomoc?

  Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory