Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Použití přehledu sítě AdMob

Zahrnutí dostupných filtrů, dimenzí a metrik

Poznámka: Ukončujeme podporu přehledů sítě AdMob, nabídek a zprostředkování. Starší přehledy sítě AdMob, nabídek a zprostředkování lze nadále zobrazit, ale už je nemůžete aktualizovat a ukládat. Uložené přehledy budou počátkem roku 2023 migrovány do přehledu aktivit reklam. 

Přehledy zprostředkování a sítě AdMob jsou nyní k dispozici jako předpřipravené přehledy a jsou součástí přehledu aktivit reklam.

Přehled Síť AdMob představuje předem připravený výchozí přehled služby AdMob. Je možné jej použít jako samostatný přehled, případně upravit filtry, dimenzemetriky a uložit ho jako nový přehled.

Filtry

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Když vybíráte filtr, určujete, co chcete v přehledu mít. Služba AdMob skryje vše, co kritériím ve filtrech neodpovídá.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Expand all  Collapse all

Aplikace

Rozhraní služby AdMob s filtrem aplikací a reklamních jednotek

 1. Zaškrtněte políčka vedle aplikací, podle kterých chcete filtrovat. Můžete zaškrtnout i více políček. V přehledu se zobrazí data pro vybrané aplikace. Pokud chcete vyhledat konkrétní aplikaci podle názvu, použijte pole Vyhledávání.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.
Reklamní jednotka

Příklad filtru reklamních jednotek v rozhraní AdMob

 1. Zaškrtněte políčka vedle reklamních jednotek, podle nichž chcete filtrovat. Můžete zaškrtnout i více políček. V přehledu se zobrazí údaje týkající se vybraných reklamních jednotek. Chcete-li vyhledat konkrétní reklamní jednotky podle názvu, použijte pole Vyhledávání.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.
Země

The ad mob interface showing the country filter in reports.

 1. Zaškrtněte políčka vedle regionů nebo zemí, podle nichž chcete filtrovat. Pokud potřebujete podrobnější filtr, kliknutím na šipky zobrazíte země v jednotlivých regionech.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.
Formát

Rozhraní služby AdMob s filtry formátů v přehledech

 1. Zaškrtněte políčka vedle formátů, podle kterých chcete filtrovat.
  Poznámka: Můžete zaškrtnout několik políček. Přehled bude obsahovat informace o reklamních jednotkách ve vybraných formátech.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.

Dimenze

Dimenze fakticky určují, jak bude přehled uspořádán. Pokud chcete například zobrazit příjmy rozdělené podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

 • Typ reklamy: Zobrazení výkonu podle typů reklam (např. textová, grafická).
 • Reklamní jednotka: Zobrazení výkonu jednotlivých reklamních jednotek
 • Aplikace: Zobrazení výkonu podle aplikací.
 • Verze aplikace: Zobrazení výkonu podle verzí aplikace. Verze aplikace odlišují jednotlivé aktualizace aplikace. 
  Poznámka: Údaje o verzích aplikací nejsou k dispozici u přehledů AdMob před 19. červencem 2020.
 • Typ cenové nabídky: Zobrazení výkonu podle typů cenové nabídky. Podívejte se, jak inzerenti platí za reklamy zobrazované ve vaší aplikaci – formou ceny za proklik (CPC) nebo ceny za tisíc zobrazení (CPM).
  V současné době ukončujeme podporu dimenze Typ cenové nabídky. Tato dimenze bude počátkem roku 2022 z přehledu sítě AdMob odstraněna.
 • Země: Zobrazení výkonu rozděleného podle země původu návštěvníků, kterým se reklamy v aplikaci zobrazily
 • Datum: Zobrazení výkonu podle data
 • Formát: Zobrazení výkonu podle formátu reklam (banner nebo vsunutá reklama)
 • Měsíc: Zobrazení výkonu podle měsíců
 • Platforma: Zobrazení výkonu podle zařízení:
  • Android
  • iOS
 • Typ cílení: Zobrazení výkonu podle typů cílení. Podívejte se, jak jsou reklamy k vašim stránkám přiřazovány – pomocí kontextového cílení, cílení na umístění nebo cílení na zájmy.
 • Týden: Zobrazení výkonu podle týdnů

Metriky

Z hlediska funkce představují metriky druhy dat nebo hodnot obsažené v přehledu. Obvykle jsou uspořádány ve sloupcích a obsahují čísla nebo procentuální hodnoty. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Přidáním metrik se do přehledu přidávají sloupce, odstraněním metrik se z přehledu sloupce odstraňují.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Expand all  Collapse all

Active View – vhodná zobrazení

Celkový počet zobrazení, která splňují požadavky měření viditelnosti.

Viditelnost je organizací Media Rating Council definována tak, že se nejméně 50 % reklamy objeví na obrazovce bez přerušení aspoň na jednu sekundu (u obsahových reklam), resp. na dvě sekundy přehrávání videa (u videoreklam). Tato definice se stala standardem viditelnosti platným v celém odvětví.

Metrika Active View – vhodná zobrazení navíc vyžaduje jednu z těchto sad SDK Služeb Google Play:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (v současné době pouze pro bannery)
Nástroj Active View se do těchto sad SDK distribuuje postupně. Pokud ve vašem účtu zatím nebyl aktivován v plném rozsahu, může být počet vhodných zobrazení nižší než celkový objem zobrazení, který od svých aplikací očekáváte.
Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně
Žádosti sítě AdMob

Celkový počet případů, kdy byl na základě žádosti aplikace odeslán do sítě AdMob skutečný požadavek na zobrazení reklamy. Tato metrika nezapočítává žádosti sítě AdMob, které budou filtrovány některými funkcemi platformy, jako je optimalizace sítě AdMob.

RPM žádosti sítě AdMob

Tržby ze žádostí sítě AdMob za 1 000 zobrazení (RPM) představují odhadované příjmy za každých 1 000 žádostí zaslaných aplikací do sítě AdMob. Nejedná se o skutečně dosažené příjmy. Hodnota se počítá tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem přijatých žádostí a výsledek vynásobí číslem 1 000:

(odhadované příjmy / počet žádostí) × 1 000

Pokud máte například odhadované tržby 3 Kč při 25 žádostech, RPM žádosti sítě AdMob bude odpovídat částce (3/25) × 1 000, tedy 120 Kč. Pokud reklama dosáhne odhadovaných tržeb 3 600 Kč při 45 000 žádostech, RPM žádosti sítě AdMob bude odpovídat částce (3 600/45 000) × 1 000, tedy 80 Kč.

Hodnota RPM je v reklamních programech běžně používanou mírou a je vhodná k porovnávání tržeb z různých kanálů.

Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně
Kliknutí

Celkový počet kliknutí uživatelů na reklamy zobrazené v aplikaci.

Odhadované příjmy

Váš zůstatek účtu za zvolené období. Tato částka je jen odhad a po ověření vašich příjmů na konci každého měsíce se může změnit.

Zobrazení

Celkový počet reklam zobrazených uživatelům aplikace.

CTR zobrazení

Míra prokliku (CTR) zobrazení je počet kliknutí na reklamu vydělený počtem jednotlivých zobrazení reklamy. Počítá se jako podíl počtu kliknutí a počtu zobrazení:

kliknutí / zobrazení

Pokud například reklama zaznamená 20 kliknutí při 1 000 zobrazeních, CTR zobrazení bude 2 %.

RPM zobrazení

Tržby za 1 000 zobrazení (RPM) představují odhadované příjmy za každých 1 000 zaznamenaných zobrazení. RPM nepředstavuje skutečně dosažené příjmy. Počítá se jako podíl odhadovaných příjmů a počtu zobrazení nebo zobrazení stránky vynásobený tisícem:

(odhadované příjmy / počet zobrazení stránky) × 1 000

Pokud budou například odhadované tržby 3 600 Kč při 45 000 zobrazeních reklamy, RPM zobrazení bude odpovídat částce (3 600 / 45 000) × 1 000, tedy 80 Kč.

Hodnota RPM se v reklamních programech běžně používá a je vhodná k porovnávání tržeb z různých kanálů.

Míra shody

Procento žádostí o reklamy, které obdržely odpověď od zdroje reklamy.Počítá se jako podíl splněných žádostí o reklamu a všech žádostí:

splněné žádosti o reklamu / žádosti

Splněné žádosti o reklamu

Počet zobrazení reklamy v reakci na žádost z aplikace.

Měřitelná zobrazení

Celkový počet vhodných zobrazení, která bylo možno změřit pomocí nástroje Active View. Tato hodnota může být podobná údaji Active View – vhodná zobrazení.

Neměřitelná zobrazení se mohou objevit, pokud se vyskytne chyba při načítání reklamy nebo v době, kdy si reklamu prohlíží uživatel. V některých případech navíc nelze měřit provoz reklam v mobilních aplikacích zobrazovaných přes službu Campaign Manager 360.
Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně
Dokončená zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny

Počet případů, kdy uživatelé zhlédli celé video s nabídkou odměny.

Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně
Spuštění reklamy s nabídkou odměny

Počet případů, kdy uživatelé spustili video s nabídkou odměny.

Míra zobrazení

Procento reklam, které se na základě žádosti uživateli v aplikaci zobrazily. Počítá se jako podíl počtu zobrazení a počtu odpovídajících žádostí:

zobrazení / odpovídající žádosti

Je-li například celkový počet odpovídajících požadavků 80, ale aplikace zobrazí reklamu jen na 60 z nich, míra zobrazení v dané aplikaci bude 75 %.

Viditelná zobrazení

Počet měřitelných zobrazení, při kterých byla reklama také vidět.

Viditelnost je organizací Media Rating Council definována tak, že se nejméně 50 % reklamy objeví na obrazovce bez přerušení aspoň na jednu sekundu (u obsahových reklam), resp. na dvě sekundy přehrávání videa (u videoreklam). Tato definice se stala standardem viditelnosti platným v celém odvětví.

Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně
% měřitelných zobrazení

Procento zobrazení vhodných pro nástroj Active View, která jím bylo možné skutečně změřit. Zobrazení je považováno za měřitelné v případě, že sada SDK pro mobilní reklamy Google zachytí informaci o jeho viditelnosti.

Údaj se počítá jako podíl měřitelných zobrazení a vhodných zobrazení vynásobený stem:

(měřitelná zobrazení / vhodná zobrazení) × 100

Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně
% viditelných zobrazení

Procento měřitelných zobrazení vhodných pro Active View, která byla také viditelná.

Údaj se počítá jako podíl viditelných zobrazení a měřitelných zobrazení vynásobený stem:

(viditelná zobrazení / měřitelná zobrazení) × 100

Tato metrika už není podporována a bude brzy odstraněna. Další informace o této změně

 

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Zpeněžujte uživatele z rozvíjejících se trhů pomocí reklam při spuštění aplikace

Pochází většina uživatelů vaší aplikace z rozvíjejících se trhů? Tito uživatelé budou spíše interagovat s reklamami a vy získáte skvělou příležitost je efektivněji oslovit pomocí reklam při spuštění aplikace.

Vyzkoušejte reklamy při spuštění aplikace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73175
false