Xin lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày 25/12 đến ngày 4/1 nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúpcác diễn đàn cộng đồng của chúng tôi để tham khảo những tài nguyên khác. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khoảng thời gian này.

Báo cáo

Sử dụng báo cáo Mạng AdMob

Bao gồm các bộ lọc, thứ nguyên và chỉ số có sẵn

Báo cáo Mạng AdMob là báo cáo mặc định được tạo sẵn do AdMob cung cấp. Bạn có thể dùng thông tin này như một báo cáo độc lập hoặc bạn có thể thay đổi các bộ lọc, thứ nguyênchỉ số, rồi lưu dưới dạng báo cáo mới.

Bộ lọc

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn. Khi chọn bộ lọc, bạn đang xác định những thông tin mình muốn xem trong báo cáo và AdMob sẽ ẩn mọi thông tin không khớp với tiêu chí trong bộ lọc.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Ứng dụng

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh các ứng dụng bạn muốn lọc. Bạn có thể đánh dấu vào nhiều hộp. Dữ liệu cho các ứng dụng đã chọn sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm các ứng dụng cụ thể theo tên ứng dụng.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Quốc gia

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh khu vực hoặc quốc gia theo đó bạn muốn lọc. Nhấp vào mũi tên để hiển thị quốc gia trong mỗi khu vực để lọc chi tiết hơn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.
Định dạng

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) định dạng bạn muốn lọc.
  Bạn có thể chọn nhiều hộp kiểm. Thông tin về đơn vị quảng cáo sử dụng các định dạng đã chọn sẽ được hiển thị trong báo cáo của bạn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.

Thứ nguyên

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn xem thu nhập của mình được chia nhỏ theo quốc gia, bạn có thể thêm thứ nguyên quốc gia. Việc thêm các thứ nguyên mới sẽ tiếp tục sắp xếp lại và tinh chỉnh dữ liệu.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

 • Loại quảng cáo: Xem hiệu quả hoạt động theo loại quảng cáo (ví dụ: quảng cáo dạng văn bản, quảng cáo dạng hình ảnh).
 • Đơn vị quảng cáo: Xem hiệu suất cho các đơn vị quảng cáo riêng lẻ.
 • Ứng dụng: Xem hiệu quả hoạt động theo ứng dụng.
 • Phiên bản ứng dụng: Xem hiệu quả hoạt động theo phiên bản ứng dụng. Các phiên bản ứng dụng giúp phân biệt từng bản cập nhật ứng dụng của bạn. 
  Lưu ý: Bạn không thể xem dữ liệu về phiên bản ứng dụng trong báo cáo AdMob trước ngày 19/07/2020. 
 • Loại giá thầu: Xem hiệu quả hoạt động theo loại giá thầu. Xem cách các nhà quảng cáo đang trả tiền cho các quảng cáo trên ứng dụng của bạn -- chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) hay giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM).
 • Quốc gia: Xem hiệu suất được phân tích theo quốc gia của khách truy cập đã xem quảng cáo trên ứng dụng của bạn.
 • Ngày: Xem hiệu suất theo ngày.
 • Định dạng: Xem hiệu suất theo định dạng quảng cáo (ví dụ: biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ).
 • Tháng: Xem hiệu suất theo tháng.
 • Nền tảng: Xem hiệu suất được chia nhỏ theo nền tảng thiết bị.
 • Android
 • iOS
 • Loại nhắm mục tiêu: Xem hiệu suất theo loại nhắm mục tiêu. Xem cách các quảng cáo được đối sánh với trang của bạn -- thông qua ngữ cảnh, vị trí hoặc nhắm mục tiêu dựa trên sở thích.
 • Tuần: Xem hiệu quả hoạt động theo tuần.
 • Chỉ số

  Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo. Những chỉ số này thường được sắp xếp theo các cột và chứa số hoặc tỷ lệ phần trăm. Khi thêm thứ nguyên, các giá trị chỉ số được tính toán lại dựa trên thứ tự hoặc nhóm mới mà thứ nguyên tạo ra. Việc thêm hoặc xóa chỉ số sẽ thêm hoặc xóa một cột thông tin khỏi báo cáo.

  Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

  Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

  Lượt hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động

  Tổng số lần hiển thị đáp ứng yêu cầu để đo lường khả năng xem.

  Khả năng xem được xác định bởi Hội đồng xếp hạng truyền thông (MRC) là 50% quảng cáo trở lên được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây liên tiếp cho quảng cáo hiển thị hình ảnh và 50% quảng cáo trở lên được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 2 giây liên tiếp phát video cho quảng cáo video. Định nghĩa này đã trở thành tiêu chuẩn trong toàn ngành cho khả năng xem.

  Ngoài ra, hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động yêu cầu một trong những SDK các dịch vụ của Google Play sau:

  • Android: ≥ 4.4
  • iOS: ≥ 6.9.2 (hiện chỉ áp dụng cho quảng cáo biểu ngữ)
  Mức độ hiển thị trong Chế độ xem đang hoạt động đang được phân phối dần cho các SDK này. Nếu chưa được bật hoàn toàn cho tài khoản của bạn, số lần hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động có thể thấp hơn tổng số lần hiển thị mà bạn có thể mong đợi cho ứng dụng của mình.
  Yêu cầu của Mạng AdMob

  Tổng số yêu cầu của ứng dụng của bạn dẫn đến yêu cầu phân phát quảng cáo thực đang được gửi đến Mạng AdMob. Các lần yêu cầu Mạng AdMob được lọc theo một số tính năng nền tảng nhất định, chẳng hạn như tối ưu hóa Mạng AdMob, sẽ không được tính ở đây.

  RPM yêu cầu của Mạng AdMob

  Doanh thu mỗi nghìn lượt yêu cầu (RPM) từ yêu cầu của Mạng AdMob thể hiện thu nhập ước tính mà bạn tích lũy cho mỗi 1.000 yêu cầu do ứng dụng của bạn tạo cho Mạng AdMob. RPM không thể hiện số tiền bạn đã thực sự kiếm được; mà thay vào đó, RPM này được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số yêu cầu mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1.000:

  (Thu nhập ước tính/Số yêu cầu) × 1.000

  Ví dụ: nếu bạn kiếm được số tiền ước tính là $0,15 từ 25 yêu cầu, thì RPM yêu cầu Mạng AdMob sẽ bằng ($0,15 / 25) x 1.000 hoặc $6. Nếu bạn kiếm được số tiền ước tính là 180 USD từ 45.000 yêu cầu, thì RPM yêu cầu của Mạng AdMob sẽ bằng (180 USD/45.000) × 1.000 (tức là bằng 4 USD).

  RPM là thước đo thường được sử dụng trong các chương trình quảng cáo và bạn có thể thấy thước đo này rất hữu ích khi so sánh doanh thu trên các kênh khác nhau.

  Số lượt nhấp

  Tổng số lần người dùng nhấp vào quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng của bạn.

  Thu nhập ước tính

  Số dư tài khoản của bạn cho khoảng thời gian đã chọn. Số tiền này là giá trị ước tính và sẽ thay đổi khi thu nhập của bạn được xác minh vào cuối mỗi tháng.

  Số lượt hiển thị

  Tổng số quảng cáo được hiển thị cho người dùng ứng dụng của bạn.

  CTR hiển thị

  Tỷ lệ nhấp (CTR) hiển thị là số nhấp chuột quảng cáo chia cho số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số nhấp chuột cho số lần hiển thị:

  Số nhấp chuột / Số lần hiển thị

  Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn nhận được 20 lần nhấp trong số 1.000 lần hiển thị, thì CTR hiển thị sẽ là 2%.

  RPM hiển thị

  Doanh thu hiển thị trên mỗi 1.000 lần hiển thị (RPM) thể hiện thu nhập ước tính mà bạn tích lũy cho mỗi 1.000 lần hiển thị mà bạn nhận được. RPM không thể hiện số tiền bạn đã thực sự kiếm được; thay vào đó, RPM được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần hiển thị hoặc số lượt xem trang mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1.000:

  (Thu nhập ước tính / Số lượt xem trang) x 1.000

  Ví dụ: nếu bạn kiếm được số tiền ước tính là $180 từ 45.000 lần hiển thị quảng cáo, thì RPM hiển thị sẽ bằng ($180 / 45.000) x 1.000 hoặc $4.

  RPM là chỉ số thường được sử dụng trong các chương trình quảng cáo và bạn có thể thấy chỉ số này rất hữu ích khi so sánh doanh thu trên các kênh khác nhau.

  Tỷ lệ khớp

  Tỷ lệ yêu cầu quảng cáo (theo phần trăm) đã nhận được thông tin phản hồi từ một nguồn quảng cáo. Tỷ lệ được tính bằng cách chia số yêu cầu đã so khớp cho số yêu cầu:

  Số yêu cầu đã so khớp/Số yêu cầu

  Số yêu cầu đã so khớp

  Số lần quảng cáo được phân phát theo yêu cầu của ứng dụng.

  Số lượt hiển thị có thể đo lường

  Tổng số lần hiển thị đủ điều kiện có thể thực sự đo lường với Chế độ xem đang hoạt động. Con số này có thể giống với tổng số lần hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động.

  Các lượt hiển thị không thể đo lường có thể tồn tại nếu xảy ra lỗi khi quảng cáo đang tải hoặc đang được người dùng xem. Ngoài ra, có thể hệ thống sẽ không đo lường được lưu lượng truy cập ứng dụng dành cho thiết bị di động từ Campaign Manager 360 trong một số trường hợp.
  Số lượt xem hết video có tặng thưởng

  Số lần người dùng đã xem hoàn tất video có tặng thưởng.

  Số lượt bắt đầu xem video có tặng thưởng

  Số lần người dùng bắt đầu xem video có tặng thưởng.

  Tỷ lệ hiển thị

  Tỷ lệ quảng cáo trả lại được hiển thị trong ứng dụng cho người dùng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lần hiển thị cho số yêu cầu đã đối sánh:

  Số lần hiển thị / Số yêu cầu đã đối sánh

  Ví dụ: nếu tổng số lần Yêu cầu đã đối sánh là 80, nhưng ứng dụng của bạn chỉ hiển thị 60 lần yêu cầu đã đối sánh trong số này thì Tỷ lệ hiển thị của ứng dụng sẽ là 75%.

  Số lượt hiển thị có thể xem

  Số lần hiển thị có thể đo lường đồng thời cũng có thể xem.

  Khả năng xem được xác định bởi Hội đồng xếp hạng truyền thông (MRC) là 50% quảng cáo trở lên được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây liên tiếp cho quảng cáo hiển thị hình ảnh và 50% quảng cáo trở lên được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 2 giây liên tiếp phát video cho quảng cáo video. Định nghĩa này đã trở thành tiêu chuẩn trong toàn ngành cho khả năng xem.

  % lượt hiển thị có thể đo lường

  Tỷ lệ hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động có thể thực sự đo lường với Chế độ xem đang hoạt động. Hiển thị được xem là có thể đo lường khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google nắm bắt thành công thông tin khả năng xem về hiển thị đó.

  Tỷ lệ được tính bằng cách chia số lần hiển thị có thể đo lường cho số lần hiển thị đủ điều kiện, sau đó nhân với 100:

  (Số lần hiển thị có thể đo lường / Số lần hiển thị đủ điều kiện) × 100

  % lượt hiển thị có thể xem

  Tỷ lệ hiển thị đủ điều kiện trong Chế độ xem đang hoạt động có thể đo lường cũng có thể xem.

  Tỷ lệ được tính bằng cách chia số lần hiển thị có thể xem cho số lần hiển thị có thể đo lường, sau đó nhân với 100:

  (Số lần hiển thị có thể xem / Số lần hiển thị có thể đo lường) × 100

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

  Bạn cần trợ giúp thêm?

  Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

  true
  <p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

  Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

  Tìm hiểu thêm

  Tìm kiếm
  Xóa tìm kiếm
  Đóng tìm kiếm
  Các ứng dụng của Google
  Menu chính
  Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
  true
  73175
  false