Raporlar

AdMob Ağı raporunuzu kullanma

Kullanılabilir filtreler, nitelikler ve metrikler dahil

AdMob Ağı raporu, AdMob tarafından sağlanan önceden oluşturulmuş bir varsayılan rapordur. Bağımsız bir rapor olarak kullanılabilir veya filtre, boyut ve metriklerde değişiklik yapıp yeni bir rapor olarak kaydedebilirsiniz.

Filtreler

İşlevsel olarak filtreler, raporlarınızda gereksiz veya istenmeyen verileri gizler. Bir filtre seçtiğinizde, raporda neleri görmek istediğinizi tanımlarsınız. AdMob, filtrelerindeki ölçütlerle uyuşmayan her şeyi gizleyecektir.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Tümünü genişlet  Tümünü daralt

Uygulama

 1. Filtrelemek istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını işaretleyin. Birden çok kutu işaretleyebilirsiniz. Seçilen uygulamalarla ilgili veriler raporunuzda gösterilir. Belirli uygulamaları adlarına göre aramak için Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.
Ülke

 1. Filtre uygulamak üzere kullanmak istediğiniz bölge ya da ülkelerin yanında bulunan onay kutularını işaretleyin. Daha ayrıntılı filtreleme yapmak isterseniz her bir bölgedeki ülkeleri görüntülemek için okları tıklayın.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.
Biçim

 1. Filtre uygulamak istediğiniz biçimlerin yanında bulunan onay kutularını işaretleyin.
  Birden çok onay kutusu işaretleyebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimleri kullanan reklam birimleriyle ilgili bilgiler raporda gösterilir.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.

Boyutlar

İşlevsel olarak boyutlar, raporunuzun nasıl düzenlendiğini belirler. Örneğin, kazançlarınızın ülkelere göre ayrılmasını istiyorsanız, ülke boyutunu ekleyebilirsiniz. Yeni boyutlar eklendiğinde veriler, daha ayrıntılı biçimde yeniden düzenlenir ve daha çok hassaslaştırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

 • Reklam türü: Reklam türüne (ör. metin, resim) göre performansı görüntüleyin.
 • Reklam birimi: Her bir reklam biriminin performansını görüntüleyin.
 • Uygulama: Uygulamaya göre performansı görüntüleyin.
 • Uygulama sürümü: Uygulama sürümüne göre performansı görüntüleyin. Uygulama sürümleri, uygulama güncellemelerinizi birbirinden ayırt etmeye yarar. 
  Not: Uygulama sürümü verileri, 19 Temmuz 2020'den öncesine ait AdMob raporlarında bulunmaz. 
 • Teklif türü: Teklif türüne göre performansı görüntüleyin. Reklamverenlerin uygulamanızdaki reklamlar için ne şekilde ödeme yaptığını görün (tıklama başına maliyet (TBM) veya bin gösterim başına maliyet (BGBM)).
 • Ülke: Uygulamanızda reklam görüntüleyen ziyaretçilerin bulundukları ülkelere göre performansı görüntüleyin.
 • Tarih: Performansı tarihe göre görüntüleyin.
 • Biçim: Reklam biçimine (ör. banner, geçiş reklamı) göre performansı görüntüleyin.
 • Ay: Performansı aya göre görüntüleyin.
 • Platform: Cihaz platformuna göre performans dökümünü görüntüleyin.
  • Android
  • iOS
 • Hedef türü: Performansı hedefleme türüne göre görüntüleyin. Reklamların sayfalarınızla nasıl eşleştirildiğini (içeriğe dayalı hedefleme, yerleşim hedefleme ya da ilgi alanına dayalı hedefleme yoluyla) görün.
 • Hafta: Haftaya göre performansı görüntüleyin.

Metrikler

İşlevsel olarak metrikler, bir raporda yer alan veri veya değer türlerini temsil eder. Genellikle sütunlar halinde düzenlenir ve sayılar ya da yüzdeler içerir. Boyutlar eklendiğinde, metrik değerleri yeni siparişe veya boyutların oluşturduğu gruplara göre yeniden hesaplanır. Metrikler eklendiğinde veya kaldırıldığında, bir bilgi sütunu rapora eklenir veya rapordan kaldırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Tümünü genişlet  Tümünü daralt

Aktif Görüntüleme'ye uygun gösterim sayısı

Görüntülenebilirliği ölçme gereksinimlerini karşılayan toplam gösterim sayısı.

Görüntülenebilirlik, Medya Derecelendirme Konseyi (MRC) tarafından, reklamın %50'sinin veya daha fazlasının, görüntülü reklamlar için ekranda en az aralıksız 1 saniye, video reklamlar içinse en az aralıksız 2 saniye görünmesi olarak tanımlanır. Bu, görüntülenebilirlik için bir sektör standardı haline gelmiştir.

Ayrıca, Aktif Görüntüleme'ye uygun gösterimler, aşağıdaki Google Play Hizmetleri SDK'lerinden birini gerektirir:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (şu anda yalnızca banner'larla sınırlıdır)
Aktif Görüntüleme kapsamı bu SDK'ler için kademeli olarak dağıtılmaktadır. Hesabınız için henüz tamamen etkinleştirilmediyse Aktif Görüntüleme'ye uygun gösterimlerin sayısı, uygulamalarınız için beklediğiniz toplam gösterim sayısından daha az olabilir.
AdMob Ağı isteği sayısı

Uygulamanızın, AdMob ağına gerçek reklam sunma isteklerinin gönderilmesiyle sonuçlanan isteklerinin toplam sayısıdır. AdMob Ağı optimizasyonu gibi belirli platform özellikleriyle filtrelenen AdMob Ağı istekleri bu sayıya dahil edilmez.

AdMob Ağı isteği BGBG'si

AdMob Ağı isteği bin gösterim başına geliri (BGBG), uygulamanızın AdMob Ağı'nda oluşturduğu her 1.000 istekten elde edeceğiniz tahmini kazançları gösterir. Gerçekte ne kadar kazandığınızı göstermez. Tahmini kazançlarınızın aldığınız istek sayısına bölünmesi ve ardından 1.000 ile çarpılmasıyla hesaplanır:

(Tahmini kazançlar / İstek sayısı) × 1.000

Örneğin, 25 istekten tahmini kazancınız 0,15 TL ise AdMob Ağı istek BGBG'si şuna eşit olur: (0,15 TL / 25) × 1.000 ya da 6 TL. 45.000 istekten tahmini kazancınız 180 TL ise AdMob Ağı isteği BGBG'si şuna eşit olur: (180 TL / 45.000) × 1.000 ya da 4 TL.

BGBG, reklamcılık programlarında yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür. Farklı kanallardan elde edilen gelirleri karşılaştırırken bu ölçüden yararlanabilirsiniz.

Tıklama sayısı

Uygulamanızda gösterilen reklamların kullanıcılar tarafından tıklanma sayısıdır.

Tahmini kazançlar

Seçilen döneme ilişkin hesap bakiyenizdir. Bu tutar, her ay sonunda kazancınız doğrulandığında değişebilecek tahmini bir değerdir.

Gösterim sayısı

Uygulamanızın kullanıcılarına gösterilen toplam reklam sayısıdır.

Gösterim TO'su

Gösterim tıklama oranı (TO), reklam tıklama sayısının, tekil reklam gösterimi sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Bu değer, tıklama sayısının gösterimlere bölünmesiyle hesaplanır:

Tıklama sayısı / Gösterim sayısı

Örneğin, reklamınız 1.000 gösterimde 20 tıklama aldıysa Gösterim TO'su %2'dir.

Gösterim BGBG'si

Gösterim bin gösterim başına geliri (BGBG), aldığınız her 1.000 gösterimden elde edeceğiniz tahmini kazancı gösterir. BGBG, gerçekte ne kadar kazandığınızı göstermez. Tahmini kazançlarınızın, aldığınız gösterimlerin veya sayfa görüntülemelerinin sayısına bölünmesi ve ardından 1.000 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

(Tahmini kazançlar / Sayfa görüntüleme sayısı) × 1.000

Örneğin, 45.000 reklam gösteriminden tahmini kazancınız 180 TL ise Gösterim BGBG'si şuna eşit olur: (180 TL / 45.000) × 1.000 ya da 4 TL.

BGBG, reklamcılık programlarında yaygın olarak kullanılan bir sayıdır. Farklı kanallardan elde ettiğiniz gelirleri karşılaştırırken bu sayıdan yararlanabilirsiniz.

Eşleşme oranı

Bir reklam kaynağından yanıt alan reklam isteklerinin yüzdesidir. Eşleşen istek sayısının, istek sayısına bölünmesiyle hesaplanır:

Eşleşen istek sayısı / İstek sayısı

Eşleşen istek sayısı

Uygulamanızdan gelen bir istek karşılığında bir reklamın sunulma sayısıdır.

Ölçülebilir gösterim sayısı

Aktif Görüntüleme ile gerçekten ölçülebilmiş toplam uygun gösterim sayısı. Bu sayı Aktif Görüntüleme'ye uygun gösterimlerin toplam sayısına yakın olabilir.

Reklam yüklenirken veya kullanıcı tarafından görüntülenirken bir hata meydana gelirse ölçülemeyen gösterim sayıları oluşabilir. Ayrıca bazı durumlarda Campaign Manager 360'tan gelen mobil uygulama trafiği ölçülemeyebilir.
Ödüllü tamamlama sayısı

Kullanıcıların, ödüllü bir videoyu izlemeyi tamamlama sayısı.

Ödüllü başlatma sayısı

Kullanıcıların ödüllü bir videoyu kaç kez izlemeye başladığı.

Gösterim oranı

Döndürülen reklamlardan, uygulamada kullanıcıya gösterilenlerin yüzdesidir. Bu değer, gösterim sayısının eşleşen istek sayısına bölünmesiyle hesaplanır:

Gösterim sayısı / Eşleşen istek sayısı

Örnek: Eşleşen isteklerin toplam sayısı 80 ise ve uygulamanız bunların yalnızca 60 tanesini gösterirse uygulamanın Gösterim oranı %75 olur.

Görüntülenebilir gösterim sayısı

Aynı zamanda görüntülenebilir olan ölçülebilir gösterimlerin sayısı.

Görüntülenebilirlik, Medya Derecelendirme Konseyi (MRC) tarafından, reklamın %50'sinin veya daha fazlasının, görüntülü reklamlar için ekranda en az aralıksız 1 saniye, video reklamlar içinse en az aralıksız 2 saniye görünmesi olarak tanımlanır. Bu, görüntülenebilirlik için bir sektör standardı haline gelmiştir.

Ölçülebilir gösterimlerin yüzdesi

Aktif Görüntüleme ile gerçekten ölçülebilen, Aktif Görüntüleme'ye uygun gösterimlerin yüzdesi. Google Mobile Ads SDK'sı bir gösterim hakkındaki görüntülenebilirlik bilgilerini başarıyla yakaladığında ilgili gösterim ölçülebilir olarak kabul edilir.

Ölçülebilir gösterimlerin sayısının, uygun gösterimlerin sayısına bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır:

(Ölçülebilir gösterim sayısı / Uygun gösterim sayısı) × 100

Görüntülenebilir gösterimlerin yüzdesi

Aynı zamanda görüntülenebilir olan, Aktif Görüntüleme'ye uygun ölçülebilir gösterimlerin yüzdesi.

Görüntülenebilir gösterimlerin, ölçülebilir gösterimlere bölünmesi ve ardından 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır:

(Görüntülenebilir gösterim sayısı / Ölçülebilir gösterim sayısı) × 100

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın